My Liantis

Liantis helpt je bij je alcohol- en drugsbeleid

Alcoholisme of druggebruik is een zwaar onderschat individueel probleem dat snel kan leiden tot frequent kortdurend ziekteverlof, sociale spanning met collega’s, meer fouten (die ze per definitie niet erkennen) en uiteindelijk ook een mindere productiviteit.

Medewerkers met een problematisch alcohol- of druggebruik hebben bovendien een negatieve invloed op het imago van jouw onderneming. Belangrijk hier is een snelle herkenning van het probleem door de leidinggevende, die hiervoor kan opgeleid worden. Doorgaans zijn het echter de naaste collega’s die dit probleem eerst opmerken, en het – jammer genoeg – meestal doodzwijgen tot het te laat is.

Bij een snelle detectie en tijdige verwijzing is een volledig herstel van deze verslaving immers nog mogelijk. Bij een alcohol- en drugsbeleid speelt daarnaast onder andere de bedrijfscultuur, sensibilisatiecampagnes en het constructief bespreekbaar maken van het thema een belangrijke rol.

Welke psychosociale ondersteuning kunnen wij jou bieden?

 • Analyse psychosomatische klachten vanuit het elektronisch gezondheidsdossier
 • Fijne analyse via de Mios-enquête
 • Werkgroepen onder leiding van de psychosociaal preventie-adviseur:
  • bij crisis
  • als risicoanalyse (in plaats van of ter aanvulling van de Miosenquête)
  • om de acties participatief te plannen
 • Coachingtrajecten bij crisis en proactief bij veranderingen
 • Individuele begeleiding tot ‘coping’ bij reïntegratie
 • Collectieve begeleiding bij reïntegratie van langdurig zieke medewerker

Daarnaast kunnen wij je ook ondersteunen bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid. We raden aan om dat beleid vanuit een projectgroep te sturen, waarin idealiter zowel de directie, de preventiedienst als een werknemersafvaardiging vertegenwoordigd is. Binnen deze projectgroep vervullen wij enerzijds de rol van procesbegeleider en anderzijds geven we jou de nodige inhoudelijke kennis om aan de slag te gaan.

Overtuigd?

Kunnen wij je helpen bij het alcohol- en drugbeleid in jouw onderneming? Neem dan snel vrijblijvend contact op met onze experten.