My Liantis

Arbeidsongevallenverzekering bij Liantis

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je medewerkers te nemen.

De polis vergoedt de lichamelijke schade van je werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van of naar het werk. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor loonverlies en een vergoeding van (medische) kosten.

Mogelijke uitbreidingen op de arbeidsongevallenverzekering

Er zijn een aantal interessante uitbreidingen mogelijk op de arbeidsongevallenverzekering. Deze zijn niet wettelijk bepaald en moet je als werkgever dus expliciet laten bijverzekeren als je dit wenst:

  • De waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’. De wetgeving beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een bepaald bedrag. Via deze waarborg kan je het loon van je werknemer boven deze grens bijverzekeren.
  • De waarborg “samenwonenden” die ervoor zorgt dat ongehuwde partners op dezelfde wijze vergoed worden als gehuwde partners.
  • De waarborg “thuiswerk” zodat je thuiswerkers ook verzekerd zijn als ze niet naar bureau komen om te werken.
  • De waarborg ‘ongevallen in het privéleven’: na een ongeval buiten de werkuren van je werknemer voorziet deze waarborg in de terugbetaling van het gewaarborgd maandloon dat je als werkgever hebt uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de premie?

De prijs van een arbeidsongevallenverzekering ligt niet vast. Wij berekenen jouw premie op basis van je activiteit en de omvang van je bedrijf. Contacteer ons voor een offerte op jouw maat!