Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername: advies en begeleiding via Liantis

Wanneer een onderneming van eigenaar verandert, komt daar heel wat bij kijken. Zowel voor de overnemer als voor de overlater is dit een belangrijke stap, waarbij emoties vaak hoog oplaaien. Liantis begeleidt dit proces en biedt concrete ondersteuning, zowel voor overnemers als voor overlaters.

Waarom je laten begeleiden bij een bedrijfsoverdracht of –overname?

Wil je de continuïteit bewaren bij een overname, dan is een goede voorbereiding cruciaal. Alle betrokken partijen hebben baat bij duidelijke verwachtingen en afspraken. Welke stappen moeten genomen worden? Welke timing hoort daarbij? Wanneer communiceer je intern en extern over de overname? Een doordachte aanpak kan iedereen de nodige kopzorgen besparen.

Hoe gaan we te werk?

Een begeleidingstraject in het kader van bedrijfsovername bestaat uit 8 uur coaching. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek doorloop je een traject dat volledig afgestemd is op jouw persoonlijke noden.

Na afloop van dit traject evalueren we of een vervolgtraject al dan niet aangewezen is. In dit vervolgtraject kunnen meerdere sleutelfiguren binnen of buiten jouw onderneming betrokken worden.

Begeleiding voor overlaters

Je zaak overlaten is geen evidente stap. Wat je een leven lang opbouwde, daar neem je niet zomaar afscheid van. We bieden je de nodige steun om ook op mentaal vlak van jouw bedrijfsoverdracht een succes te maken. We geven je een klare kijk op jouw bedrijfsstructuur zodat je de uitdagingen op financieel, fiscaal en juridisch vlak snel en doeltreffend kan aangaan.

Werknemer wordt overnemer

Wie zijn zaak wil overlaten, vindt steeds moeilijker een overnemer. In veel gevallen ligt de oplossing nochtans voor het grijpen. Vaak zijn er namelijk interne medewerkers die de interesse en ambitie tonen om in jouw voetsporen te treden. In samenwerking met een handvol bedrijven ontwikkelde Liantis een specifieke methodiek voor ondernemers die hun zaak willen overlaten aan een medewerker. Je leest er alles over op www.werknemerwordtovernemer.be.

Begeleiding voor overnemers

Wie zelf een zaak wil overnemen, gaat een stevig engagement aan. Je staat voor veel meer uitdagingen dan enkel het financiële aspect. Onderzoek toont aan dat bedrijven na een overname vaak een periode van stagnatie doormaken. Hierop kan je anticiperen door vooraf en tijdens de overname voldoende aandacht te besteden aan de impact van verandering, zowel op je organisatiestructuur als op je medewerkers. Ook hierin kan je op onze begeleiding rekenen.

Subsidies voor overnametrajecten

Liantis werkt nauw samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hierdoor kan je een beroep doen op subsidies bij de opstart van een overname. Een volledig coachingstraject van 8 uur begeleiding, waarbij we nauwgezet de situatie in kaart brengen, houdt daarom slechts een beperkte bijdrage in.

Verder kan je voor een overnametraject een beroep doen op de kmo-portefeuille en werken we voor elk traject een trajectbudget op maat uit.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek