My Liantis

Health screen: online pakket op maat van jouw medewerkers

Medewerkers die hoofdzakelijk beeldschermwerk verrichten, hoeven geen periodiek medisch onderzoek te ondergaan. Als werkgever ben je echter wel verplicht om een risicoanalyse rond beeldschermwerk binnen je onderneming uit te voeren. Liantis staat je hierin bij met de online toepassing ‘Health Screen’. Bovendien gaat deze toepassing verder dan louter je wettelijke verplichting en serveert je een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk.

Voordelen voor je medewerkers

  • Je medewerkers vullen de online vragenlijst makkelijk, snel én anoniem in.
  • Ze krijgen meteen tips om hun werkplaats zelf aan te passen, aan de hand van helder beeldmateriaal.
  • Heeft een medewerker nood aan een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer, dan krijgt hij of zij aan het einde van de bevraging meteen het advies om contact op te nemen.

Voordelen voor preventieadviseur/werkgever

  • Aanpassingen aan de werkplek die je medewerkers zelf niet kunnen uitvoeren, krijgt je te zien in een handige takenlijst.
  • De toepassing structureert de gegevens uit alle enquêtes automatisch in bruikbare en overzichtelijke infografieken, in de drie landstalen.
  • Liantis verstuurt de vragenlijsten zelf naar de medewerkers van jouw keuze, waardoor het administratieve werk voor jou tot een minimum beperkt blijft.
  • Gevoelige medische informatie uit de vragenlijsten behandelen we anoniem en we zorgen ervoor dat deze automatisch in het medisch dossier van de medewerkers in kwestie terechtkomt.

Kortom: samen met Liantis hou je makkelijk de vinger aan de pols bij alle medewerkers die beeldschermwerk doen!

Zelf aan de slag met Health Screen? Contacteer ons nu!