Aansluiten bij de EDPBW van Liantis

Heb je vragen of wil je je aansluiten bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van Liantis? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze experten helpen je met plezier verder.

Contacteer ons

Wanneer je personeel in dienst neemt, moet je verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met één of meerdere (soms specifiek opgeleide) preventieadviseurs oprichten. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag je als werkgever deze rol deels op jou nemen. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wel verplicht je te laten bijstaan door specialisten.

Principes van het welzijnsbeleid

De bedoeling van de wetgever is de werkgever te verplichten een welzijnsbeleid te voeren, gesteund op volgende principes: 

 • Het opsporen en uitschakelen van onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer
 • Het stimuleren van het welbevinden op het werk door maatregelen op het vlak van:
  • arbeidsveiligheid en onderzoek arbeidsongevallen*
  • ergonomie (= aanpassen van het werk aan de werknemer)
  • arbeidshygiëne – toxicologie
  • verfraaiing van de werkplaatsen
  • invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden
  • psychosociaal welzijn op het werk, waaronder de aanpak en preventie van pesten, geweld en ongewenste omgangsvormen*
  • bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk*

* deze gespecialiseerde opdrachten kunnen uitsluitend gebeuren door hiervoor erkende preventieadviseurs, m.n. specialisten veiligheid, psychosociaal welzijn, arbeidsartsen.

De meeste werkgevers hebben echter niet de mogelijkheid om voor elk welzijnsdomein een  eigen preventieadviseur-specialist in loondienst te nemen. Voor deze specialismen moeten zij dan ook een beroep doen op een erkende externe preventiedienst, zoals die van Liantis.

Wat kan Liantis voor jou doen? 

Liantis stelt je een preventieadviseur op periodieke basis ter beschikking om bijstand te verlenen aan jouw interne preventieadviseur bij het uitvoeren van zijn opdrachten zoals opgelegd door het ARAB en de CODEX.  Die manier van werken komt perfect overeen met de Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996. 

Indien gewenst kan onze erkende externe preventiedienst bij de aanvang van de samenwerking zorgen voor een beknopte opleiding. We ontwikkelden daarvoor een speciaal opstartpakket om jouw interne preventieadviseur wegwijs te maken in de veiligheidsreglementering die van toepassing is in je onderneming.