My Liantis

Verzekering gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige kan je tijdelijk uitvallen door ongeval of ziekte. Met een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid verzeker je jezelf en je gezin van een maandelijks inkomen. Je geniet niet dezelfde bescherming als een loontrekkende.

Sinds 1 juli 2019 heb je als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. Afhankelijk van je situatie (met gezinslast, alleenstaand of samenwonend) bedraagt die uitkering maximaal € 60 per dag, maar is dat wel voldoende om de maand door te komen? Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt jou op die momenten een extra inkomen.

Wat is een gewaarborgd inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen geeft je de mogelijkheid je te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of tijdens de revalidatie van een ongeval.

Het geldt als een extra maandelijks vervangingsinkomen bovenop de eventuele uitkering die je via je mutualiteit ontvangt. Je kan de premies voor de verzekering gewaarborgd inkomen aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit maakt de verzekering fiscaal erg aantrekkelijk. Bovendien geniet je van een maandelijkse rente.

  • Bescherming tot 65 jaar

  • Maandelijks vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval

  • Premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Wie komt in aanmerking voor een verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is toegankelijk voor zowel zelfstandigen, werknemers als ambtenaren, maar is bij uitstek geschikt voor zelfstandigen en ondernemers. Bij ziekte of ongeval valt je loon immers volledig weg en de uitkering die de mutualiteit voorziet is in veel gevallen te beperkt.

Ook het Sociaal VAPZ via Liantis voorziet in een bescherming bij arbeidsongeschiktheid of ziekte. Je kan beide formules combineren of apart nemen.

Hoeveel kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen is erg flexibel. Je kiest zelf de hoogte van je uitkering - weliswaar met een maximum van 80% van je bruto inkomen - en je wachttijd. Hoe vroeger je instapt, hoe lager je premie. Daarbovenop is je premie 100% fiscaal aftrekbaar.

Overtuigd? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte of bel ons op het nummer 02/212 24 11. We helpen je graag verder.