My Liantis

Sociaal VAPZ

Als zelfstandige ben je voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en opportuniteiten. Maar heb je al eens gedacht aan de toekomst? Ben je goed beschermd? Is je gezin goed beschermd?

Je statuut als zelfstandige voorziet immers slechts in een beperkte wettelijke bescherming. Dankzij je sociale bijdragen bouw je wel een wettelijk pensioen op, maar dat is in veel gevallen eerder beperkt. En wat als je plots niet meer kan werken door ziekte of ongeval?

Wat is het Sociaal VAPZ via Liantis?

Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) via Liantis biedt je de kans op een betere bescherming en een slimme fiscale optimalisatie van jouw zelfstandig statuut. Een Sociaal VAPZ afsluiten is vaak erg interessant omdat het heel wat fiscale en sociale voordelen biedt:

  • Fiscaal voordelig: de premies die je stort in functie van een Sociaal VAPZ, kan je aftrekken van je inkomen als sociale bijdrage
  • Sociale bijdragen: door de premies daalt je netto belastbare inkomen en zal je minder sociale bijdragen betalen

Aanvullende bescherming: het Sociaal VAPZ via Liantis voorziet in de mogelijkheid om extra bescherming te genieten door middel van een vergoeding of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding bij ernstige ziekte en een moederschapsuitkering bij geboorte

Cumuleerbaar: door een Sociaal VAPZ te combineren met Toppensioen-Pensioensparen, POZ of IPT kan je nog meer fiscaal voordeel doen

Voor wie is een Sociaal VAPZ via Liantis geschikt? 

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep kunnen kiezen voor een Sociaal VAPZ. Voor die laatste groep geldt wel dat de sociale bijdrage die ze betalen gelijkwaardig is aan die van een zelfstandige in hoofdberoep. 

Voor starters in bijberoep geldt deze regeling niet.

Ook meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen een Sociaal VAPZ afsluiten.

Als zelfstandige binnen een vennootschap kan deze vennootschap de Sociaal VAPZ premies betalen in jouw naam. Op die manier geniet blijf je genieten van de fiscale voordelen zonder dat je netto inkomen daalt. Dit wordt wel extra belast als voordeel van alle aard (VAA).

Hoeveel kan je sparen in een Sociaal VAPZ via Liantis? 

Bij een Sociaal VAPZ bedraagt het maximaal bedrag van de premie 9,40% van je inkomsten met een maximum van 3.747,19 euro.

Overtuigd? Vraag nu jouw persoonlijke offerte aan!

Deze VAP-pensioenplannen worden verdeeld door Liantis risk solutions nv (KBO-nr. 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, gespecialiseerd in aanvullende sociale bescherming voor zelfstandigen, en beheerd door de pensioeninstelling KBC Verzekeringen nv (KBO-nr. 0403.552.563), Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven en door Liantis solidariteitsfonds ovv (KBO-nr. 0882.072.963) voor de solidaire waarborgen.