Sectorfondsen

Voor bepaalde sectoren geldt een sectoraal outplacementaanbod. Wil je nagaan of dit ook het geval is voor jouw sector? Raadpleeg dan ons overzicht!

http://www.fondsbeton.be

 • werkgever: arbeider inlichten over sectoraal aanbod/kosten ten laste van Sociaal Fonds
 • werknemer: aanvraag schriftelijk richten tot Sociaal Fonds via voorgeschreven formulier
 • enkel bij ontslag wegens economische redenen

Nerviërslaan 117 48 bis
1000 Brussel

T: 02 738 77 40 

 • werkgever: kosten ten laste van fonds
 • werknemer: aanvraag richten tot Opleidingscentrum van de schoonmaak (OCS)

Koningsstraat 132 5
1000 Brussel

T: 02 209 65 65 

 • werkgever: als u lid bent van Confederatie Bouw of Bouwunie neemt u contact op met uw lokale werkgeversorganisatie
 • 50% van factuur outplacementbureau is terugvorderbaar van Constructiv

Hof-ter-Vleest Dreef 3
1070 Brussel

T: 02 558 15 51 

http://woodwize.be

 • werkgever: kosten ten laste van fonds
 • werknemer: aanvraag richten tot Fonds voor Bestaanszekerheid

Metrologielaan 8
1130 Brussel

 • werkgever: arbeider inlichten over sectoraal fonds/kosten ten laste van fonds

http://www.vormelek.be

 • werkgever: werknemer schriftelijk informeren uiterlijk op laatste werkdag/zelf keuze OP-bureau
 • sectorale prijsafspraken via Vormelek vzw/kosten ten laste van wg

Filip Williotstraat 7
Antwerpen-Berchem 2600

http://www.vibam.be

 • ontslagbegeleiding Provincie Antwerpen
 • 1.600 euro per ontslagen bediende via VIBAM (Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid)/ va 01/01/2014 1.800 euro

Eugène Plaskylaan 144
1030 Brussel

T: 07 815 36 02 

https://www.cevora.be/nl/extra-diensten/outplacement/werkgevers

 • werkgever: modelbrieven voor aanbod op website van Cevora/kosten ten laste van fonds

Brouwersvliet 33 7
2000 Antwerpen

T: 03 221 99 89 

http://www.wf-fe.be

Square de Meeûs 35
1000 Brussel

http://www.fopas.be

 • herinschakelingscel kiest uit op voorhand door het pc geselecteerde bureaus, kosten ten laste van wg

Cao liep af op 31/12/16. Tot op heden nog geen verlenging.

Woluwedal 34
1200 Brussel

 • via Right Management Belgium NV

Smalstraat 15
3700 Rutten

T: 012 24 16 18

 • werkgever kan € 3.500 euro per dossier genieten van het Fonds voor bestaanszekerheid vd luchtvaartmaatschappijen
 • mits hij hiertoe een aanvraag indient uiterlijk 6 maanden na de opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

T: 09 371 41 37 
F: 09 371 41 38

http://www.sf323.be

Hovenierstraat 22
2018 Antwerpen

T: 03 213 50 30 

http://www.compensatiefondsdiamant.be

 • werkgever: niet van toepassing op technische bedienden

Aalststraat 14 bus 0101
9700 Oudenaarde

T: 0472 06 03 73

http://www.sofuba.be

Met Right Managment worden contracten afgesloten rond groepsoutplacement en individueel outplacement. SOFUBA, het Sociaal Fonds voor de werknemers van  PC 341, zal instaan voor de volledige uitvoering.

Om één of meerdere personen in te schrijven dient u contact op te nemen met Stefan Vanluydt (Stefan.vanluydt@sofuba.be - tel.: 0472/06 03 73).