My Liantis

Waar we als één groep voor gaan

Samen sterk in mensenzaken. Dat is onze visie. Liantis is er voor alle ondernemende mensen: starters, zelfstandigen, kmo’s, grotere bedrijven en organisaties en hun raadgevers. We begeleiden onze klanten in elk hoofdstuk van hun verhaal. 

Samen sterk in mensenzaken

Een heldere missie

Als een echte compagnon de route bieden we een geïntegreerde dienstverlening aan. We staan dicht bij onze klanten-ondernemers. We luisteren actief en respectvol en kennen hen door en door. 

We reiken ondernemers de gepaste en duidelijke oplossingen aan op het juiste moment, zonder praatjes. En dat doen we met gemotiveerde, competente en jobgelukkige medewerkers. 

Waar we voor staan

We blijven trouw aan onze waarden, die geworteld zijn in onze lange geschiedenis: 

  • Schouder aan schouder 
    We staan schouder aan schouder met elkaar en onze klanten om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

  • Handen uit de mouwen 
    We zijn ondernemend in het zoeken naar oplossingen voor onze klanten. Daarvoor steken we graag de handen uit de mouwen. 

  • Echt en oprecht 
    We zijn correct en eerlijk en helpen klanten concreet vooruit. We beseffen het maar al te goed: actief en respectvol luisteren leidt tot de beste dienstverlening.

Onze roots

Oprecht engagement voor ondernemende mensen, dat is de rode draad doorheen onze geschiedenis, dat is ons DNA. Het zijn mensen uit onze groep die vanaf de jaren twintig van vorige eeuw diensten uitbouwden om ondernemers en werkgevers te ondersteunen in hun mensenzaken.

Het zijn ook mensen uit onze dienstengroep die, met passie en gedrevenheid, een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het ontstaan en de verdere uitbouw van de sociale bescherming voor zelfstandige ondernemers. Daar zijn wij fier op.

Onze geschiedenis toont vooral aan dat onze diensten geen doel op zich zijn, maar een middel om ondernemende mensen concreet te ondersteunen. We luisteren naar hen. En als we behoeften vaststellen, dan bieden we oplossingen aan. Daar kunnen onze klanten ook minstens de volgende 100 jaar op rekenen.

 

Honderd jaar in vogelvlucht

Oprichting kinderbijslagfonds

Aan de wieg van de eerste kinderbijslagwetgeving voor zelfstandigen

Oprichting sociaal secretariaat

Eerste pensioenwet voor zelfstandigen en oprichting pensioenkas

Oprichting externe preventiedienst

Ontstaan van het huidige sociaal statuut voor zelfstandigen en oprichting sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Lancering controledienst voor afwezige medewerkers

Start aanvullend pensioen voor zelfstandigen en oprichting eigen onderlinge vezekeringsvereniging

Lancering rekruterings- en selectieactiviteiten

Start uitzendactiviteit

Start ondernemingsloket 

Uitbreiding externe preventiedienst

Start uitbreiding sociaal secretariaat aan de hand van overnames

Start begeleiding en coaching van ondernemers

Uitbreiding sociaal verzekeringsfonds

Lancering Liantis: alle diensten voor mensenzaken onder één naam en vlot toegankelijk