My Liantis

Waar we als één groep voor gaan

Samen sterk in mensenzaken. Dat is onze visie. Liantis is er voor alle ondernemende mensen: starters, zelfstandigen, kmo’s, grotere bedrijven en organisaties en hun raadgevers. We begeleiden onze klanten in elk hoofdstuk van hun verhaal. 

Bemiddelingstrajecten voor ondernemers

Een heldere missie

Als een echte compagnon de route bieden we een geïntegreerde dienstverlening aan. We staan dicht bij onze klanten-ondernemers. We luisteren actief en respectvol en kennen hen door en door. 

We reiken ondernemers de gepaste en duidelijke oplossingen aan op het juiste moment, zonder praatjes. En dat doen we met gemotiveerde, competente en jobgelukkige medewerkers. 

Waar we voor staan

We blijven trouw aan onze waarden, die geworteld zijn in onze lange geschiedenis: 

 1. Schouder aan schouder 
  We staan schouder aan schouder met elkaar en onze klanten om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

 2. Handen uit de mouwen 
  We zijn ondernemend in het zoeken naar oplossingen voor onze klanten. Daarvoor steken we graag de handen uit de mouwen. 

 3. Echt en oprecht 
  We zijn correct en eerlijk en helpen klanten concreet vooruit. We beseffen het maar al te goed: actief en respectvol luisteren leidt tot de beste dienstverlening.

Onze roots

10de verjaardag Kinderbijslagfonds

Oprecht engagement voor ondernemende mensen, dat is de rode draad doorheen onze geschiedenis, dat is ons DNA. Het zijn mensen uit onze groep die vanaf de jaren twintig van vorige eeuw diensten uitbouwden om ondernemers en werkgevers te ondersteunen in hun mensenzaken.

Het zijn ook mensen uit onze dienstengroep die, met passie en gedrevenheid, een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het ontstaan en de verdere uitbouw van de sociale bescherming voor zelfstandige ondernemers. Daar zijn wij fier op.

Onze geschiedenis toont vooral aan dat onze diensten geen doel op zich zijn, maar een middel om ondernemende mensen concreet te ondersteunen. We luisteren naar hen. En als we behoeften vaststellen, dan bieden we oplossingen aan. Daar kunnen onze klanten ook minstens de volgende 100 jaar op rekenen.

Honderd jaar in vogelvlucht

 1. Zekerheid voor gezinnen

  Het verhaal van onze dienstengroep begint in 1926, wanneer een handvol ondernemers in een kantoor langs de Brugse Garenmarkt samenkomt om een kinderbijslagfonds op te richten. Via deze private ‘compensatiekas’ konden werkgevers een extra bedrag toekennen aan werknemers met kinderen.

 2. 10de verjaardag

  Het kinderbijslagfonds bestond in 1936 exact 10 jaar. Op dit moment waren al 10.000 werkgevers bij ons aangesloten. Een plechtig fotomoment met de voltallige beheerraad mocht dan ook niet ontbreken.

 3. Steun voor zelfstandigen en hun gezin

  De wet rond kinderbijslag voor werknemers was al sinds 1930 een feit, maar wij stonden op 10 juni 1937 mee aan de wieg van de Kinderbijslagwetgeving voor zelfstandige ondernemers.

 4. Ondernemen in oorlogstijd

  Werkgevers ondersteunen bij de uiteenlopende wettelijke verplichtingen van hun personeelsdossiers. Dat was – en is nog steeds – het hoofddoel van ons sociaal secretariaat, opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henri Daras was het eerste afdelingshoofd.

 5. Officiële erkenning

  Sinds 28 december 1944 mogen we ons een erkend sociaal secretariaat noemen. Het was de toenmalige minister van Sociale Voorzorg die onze rol als tussenpersoon tussen werkgevers en de RSZ destijds formeel bevestigde.

 6. Gerust gemoed voor zelfstandigen

  Vanaf 1956 raakte het dossier rond de sociale zekerheid voor zelfstandigen, dankzij het huidige UNIZO en Liantis, in een stroomversnelling. Zo kwam onder meer de verplichte pensioenwet tot stand, net als een pensioenkas voor zelfstandigen. De aanloop naar de wet verliep niet zonder de nodige aanpassingen en kritiek.

 7. Een nieuwe thuis

  In 1958 verhuisden we al onze diensten van de Nieuwe Gentweg naar de Sint-Clarastraat, hartje Brugge. In dat kantoor – een voormalig klooster en opvangcentrum voor vrouwen – vind je op vandaag nog steeds de hoofdzetel van onze groep.

 8. Een veilige werkplek

  Op 8 februari 1966 riepen we onze externe preventiedienst in het leven, onder de toenmalige naam I.K.M.O. De medewerkers van deze dienst voerden voornamelijk medische onderzoeken en bedrijfsbezoeken uit om risico’s op de werkvloer in kaart te brengen.

 9. Sociale bescherming voor zelfstandigen

  In 1966 voerde de overheid het sociaal statuut voor zelfstandigen in. Sindsdien betalen ondernemers een bijdrage waarvoor ze in ruil sociale rechten krijgen. Deze wetgeving kwam er niet zonder slag of stoot en was vaak het onderwerp van discussies (en spotprenten) in de media.

 10. ‘Mechanizering’ van het sociaal secretariaat

  Sinds de start van het sociaal secretariaat verwerkten onze medewerkers alle loongegevens manueel. Maar vanaf oktober 1968 kwam daar verandering in. Dankzij een eerste computer - een IBM/360.20 voor de kenners - gingen we aan de slag met ponskaarten en was de ‘mechanizering’ een feit.

 11. Medewerkers terecht ziek?

  Op 1 oktober 1977 lanceerden we een nieuwe dienst onder de naam ‘afwezigheidskontrole’. Sindsdien kunnen werkgevers een controlearts sturen naar afwezige medewerkers om hun arbeidsongeschiktheid te controleren.

 12. Medisch toezicht op de werkvloer

  Onze externe preventiedienst merkte al snel de nood om medische onderzoeken ter plaatse bij werkgevers uit te voeren. En dus trokken onze medewerkers in 1979 de baan op met onze eerste, zogenaamde ‘dispensariumwagen’.

 13. Meer zekerheid voor later

  Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen werd opgericht op 10 februari 1981. Sindsdien kunnen zelfstandigen hun pensioen op een voordelige manier aanvullen naast de verplichte, eerste pensioenpijler.

 14. Nieuwe ‘komputer’

  En of we door de jaren heen investeerden in digitalisering. In november 1983 konden we een beroep doen op een nieuwe ‘komputer’: de krachtige IBM (type 4300). Zoals een krantenartikel het destijds stelde: “alles om de klant nog beter te dienen!”

 15. De perfecte medewerker vinden

  Onder de naam ‘ADMB Select’ richtten we eind de jaren 80 een dienst op die werkgevers ondersteunde bij hun vraag naar geschikte medewerkers. Of zoals de slagzin op een oude flyer uit die tijd het verwoordde: ‘uw partner in rekrutering en selektie’.

 16. Bescherming tegen ziekenhuiskosten

  In 1991 lanceerden we een hospitalisatieverzekering, exclusief voor klanten van onze dienstengroep. De verzekering kwam er op vraag van werkgevers die zichzelf en hun medewerkers wilden behoeden voor de zware kosten van een ziekenhuisopname.

 17. Eerste online stapjes

  Begin jaren '90 komt het wereldwijde web langzaam aan op kruissnelheid. Natuurlijk kon ook onze groep niet achterblijven. Zo was onze eerste website in 1996 een feit!

 18. Tijdelijke werkkrachten inschakelen

  In februari van dit jaar gingen we van start met onze uitzendactiviteiten. Zo konden we werkgevers die op zoek waren naar tijdelijke werkkrachten goed ondersteunen met gemotiveerde uitzendkrachten.

 19. Ondernemers in de bloemetjes

  In oktober 2001 reikten we voor het eerst onze awards uit! Sindsdien zetten we elk jaar ondernemers in de bloemetjes die zich onderscheiden op het vlak van personeelsbeleid of preventie en welzijn.

 20. Eenvoudig starten als zelfstandige

  Opstarten als zelfstandige? Sinds 2003 kunnen beginnende ondernemers bij ons ondernemingsloket binnen stappen voor al hun opstartformaliteiten.

 21. Onze preventietak breidt uit

  Onze externe preventiedienst I.K.M.O. fuseerde in 2007 met Provilis, een externe preventiedienst met hoofdzetel in Namen en vooral actief in Brussel en Wallonië. Zo ontstond met Provikmo één van de grootste spelers op de Belgische markt.

 22. Eén organisatie voor zelfstandigen

  In 2010 smolten de organisaties SVMB (sociaal verzekeringsfonds), OVMB (aanvullend pensioen), Intersociale (sociaal verzekeringsfonds) en KMO Direct (ondernemingsloket) samen tot Zenito. Spoiler alert: deze organisatie zal 8 jaar later opgaan in de eengemaakte dienstengroep Liantis.

 23. Verhuis naar Brusselse hoofdzetel

  Het toenmalige Zenito verhuisde in 2013 naar de Willebroekkaai 37 in Brussel. Vanuit dit gebouw – waar we op vandaag nog steeds actief zijn – konden we ondernemers nog beter ondersteunen. Ondertussen behielden we ook ons hoofdkantoor in Brugge, net als zo’n 60 andere locaties.

 24. Lancering Liantis

  Na een jarenlange voorbereiding is het op 10 september 2018 eindelijk zover: Liantis ziet het levenslicht! Met deze eengemaakte dienstengroep willen we ondernemende mensen nóg beter ondersteunen bij al hun mensenzaken.