My Liantis

Doelgroepvermindering - RSZ-voordelen bij aanwerving specifieke doelgroepen

Als werkgever kan je rekenen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen wanneer je medewerkers uit specifieke doelgroepen aanwerft. Er bestaan maatregelen op federaal niveau en kortingen op gewestelijk niveau. Liantis informeert je over de ins en outs van deze doelgroepvermindering.

Doelgroepvermindering - RSZ-voordelen bij aanwerving specifieke doelgroepen

Wat is doelgroepvermindering?

De doelgroepverminderingen zijn een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te trekken of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Doelgroepverminderingen na de zesde staatshervorming

Het tewerkstellingsbeleid veranderde na de 6e staatsvorming. Het gaf de gewesten bevoegdheid voor persoonsgebonden doelgroepverminderingen van de sociale bijdragen. Doelgroepverminderingen die eerder structureel van aard zijn, bleven een federale bevoegdheid. Bovendien werd de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen verder uitgebreid.

Federale doelgroepverminderingen

Op enkele uitzonderingen na zijn de structurele verminderingen en de RSZ-kortingen die toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, een federale bevoegdheid.

Enkele voorbeelden van federale doelgroepverminderingen zijn:

  • De structurele vermindering voor werkgevers: deze algemene vermindering is afhankelijk van de categorie (profit, non-profit of beschutte werkplaatsen) en de hoogte van het loon.
  • De sociale maribelvermindering: een specifieke vermindering voor de non-profitsector.
  • De sociale werkbonus: een vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers onder een bepaalde loongrens.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Werkgevers die hun eerste werknemer aanwerven tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, genieten voor die werknemer een onbeperkte vrijstelling van sociale bijdragen. Ook voor de volgende vijf nieuwe medewerkers zijn er doelgroepverminderingen, weliswaar beperkt in de tijd.

Lees meer

Doelgroepvermindering horeca

Ben je aan de slag als horeaca-uitbater? Dan kan je van een specifieke doelgroepvermindering gebruikmaken voor vijf van je vaste, voltijdse medewerkers. Hiervoor moet je wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

Lees meer

Gewestelijke doelgroepverminderingen

Persoonsgebonden doelgroepverminderingen zijn sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de gewesten. De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid gaven elk hun eigen invulling aan deze steunmaatregelen. In grote lijnen focussen ze echter op dezelfde doelgroepen: jongeren, oudere werknemers en langdurig werkzoekenden. Ook voor mentors die collega’s begeleiden bestaat een specifieke doelgroepvermindering.

Jongeren

Werf je als werkgever een jongere aan, dan kan je in de verschillende gewesten in aanmerking komen voor steunmaatregelen. In Wallonië gaat dit bijvoorbeeld om de ‘impuls Jonge werknemers < 25 jaar', terwijl je in Vlaanderen onder meer voor de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren een RSZ-korting kan bekomen.

Lees meer

Oudere werknemers

Net zoals er steunmaatregelen bestaan voor de aanwerving van jongere medewerkers, kan je als werkgever ook op een financiële stimulans rekenen wanneer je oudere collega’s aanwerft of in dienst houdt.

Lees meer

Mentors

Als werkgever kan je een lastenverlaging krijgen voor je interne mentors. Dat zijn medewerkers die stagiairs begeleiden/opleiden of opleidingen op de werkvloer begeleiden.

Lees meer

Langdurig werkzoekenden

Werf je een langdurig werkzoekende aan? Dan kan je in aanmerking komen voor een specifieke doelgroepvermindering. Onder meer de leeftijd van je nieuwe medewerker en de periode van zijn of haar inactiviteit bepalen hoeveel die steun precies bedraagt.

Lees meer

Heb je recht op een doelgroepvermindering? Neem contact op met het sociaal secretariaat van Liantis

Neem contact op