My Liantis

Doelgroepvermindering: RSZ-korting bij aanwerving specifieke doelgroepen

Als werkgever kan je rekenen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen voor het aanwerven van specifieke doelgroepen. Er bestaan maatregelen op federaal niveau en kortingen op gewestelijk niveau. Liantis informeert je over de ins en outs van deze doelgroepverminderingen.

Doelgroepvermindering - RSZ-voordelen bij aanwerving specifieke doelgroepen

Wat is doelgroepvermindering?

De doelgroepverminderingen zijn een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te trekken of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Doelgroepverminderingen na de zesde staatshervorming

Het doelgroepenbeleid veranderde na de zesde staatsvorming. Het gaf de gewesten bevoegdheid voor persoonsgebonden doelgroepverminderingen. Doelgroepverminderingen die gericht zijn op bepaalde sectoren of werkgevers, bleven een federale bevoegdheid. Bovendien werd de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen verder uitgebreid.

Federale doelgroepverminderingen

Op enkele uitzonderingen na zijn de structurele verminderingen en de RSZ-kortingen die toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, een federale bevoegdheid.

Enkele voorbeelden van federale doelgroepverminderingen zijn:

  • De structurele RSZ-vermindering voor werkgevers: deze algemene vermindering is afhankelijk van de categorie (profit, non-profit of beschutte werkplaatsen/maatwerkbedrijven) en de hoogte van het loon.
  • De socialemaribelvermindering: een specifieke RSZ-vermindering voor de non-profitsector.
  • De sociale werkbonus: een vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers onder een bepaalde loongrens.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Aanwerving eerste werknemer

Sinds 1 januari 2022 gelden er enkele belangrijke nieuwe regels rond de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. De doelgroepvermindering wordt volgens deze wet beperkt tot 4.000 euro per kwartaal.

Aanwerving tweede tot zesde werknemer

Ook voor de aanwerving van de volgende vijf nieuwe medewerkers zijn er  doelgroepverminderingen, maar die zijn beperkt in tijd:

  • Tweede werknemer: 1 550 euro gedurende vijf kwartalen, 1 050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen.
  • Derde, vierde, vijfde en zesde werknemer:
    • 1.050 euro per kwartaal voor de eerste vijf kwartalen;
    • 450 euro per kwartaal voor de laatste vier kwartalen.

Lees meer

Doelgroepvermindering horeca

Ben je aan de slag als horeaca-uitbater? Dan kan je van een specifieke doelgroepvermindering gebruikmaken voor vijf van je vaste, voltijdse medewerkers. Hiervoor moet je wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

Lees meer

Gewestelijke doelgroepverminderingen

Persoonsgebonden doelgroepverminderingen zijn sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de gewesten. De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid gaven elk hun eigen invulling aan deze steunmaatregelen. In grote lijnen focussen ze echter op dezelfde doelgroepen: jongeren, oudere werknemers en langdurig werkzoekenden. Ook voor mentors die collega’s begeleiden, bestaat een specifieke doelgroepvermindering.

Doelgroepvermindering voor jonge werknemers

Werf je als werkgever een jongere aan, dan kan je in de verschillende gewesten in aanmerking komen voor steunmaatregelen. In Wallonië gaat dit bijvoorbeeld om de ‘impuls Jonge werknemers < 25 jaar', terwijl je in Vlaanderen onder meer voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren een RSZ-korting kan verkrijgen.

Lees meer

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Net zoals er steunmaatregelen bestaan voor de aanwerving van jongere medewerkers, kan je als werkgever ook op een financiële stimulans rekenen wanneer je oudere collega’s aanwerft of in dienst houdt.

Lees meer

Doelgroepvermindering voor mentors

Als werkgever kan je een lastenverlaging krijgen voor je interne mentors. Dat zijn medewerkers die stagiairs begeleiden/opleiden of opleidingen op de werkvloer begeleiden.

Lees meer

Doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden

Werf je een langdurig werkzoekende aan? Dan kan je in aanmerking komen voor een specifieke steunmaatregel. Onder meer de leeftijd van je nieuwe medewerker en de periode van zijn of haar inactiviteit bepalen hoeveel die steun precies bedraagt.

Lees meer

Heb je recht op een doelgroepvermindering? Neem contact op met Liantis sociaal secretariaat

Neem contact op