My Liantis

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: voordelen bij een eerste werknemer

Overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector ben je voor je eerste werknemer volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Voor de volgende vijf werknemers krijg je bovendien korting.

voordelen bij een eerste werknemer

Welke werknemers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Je eerste werknemer

Als je momenteel een eerste werknemer aanwerft, dan betaal je daarvoor geen patronale basisbijdrage. Dat wil zeggen dat je maandelijks 25% op je werkgeverskosten bespaart. De basisbijdrage bedraagt sinds 1 januari 2019 25%, in de periode van april 2017 tot eind 2018 was dat 30%, ervoor zelfs 32,4%.

Je tweede werknemer

Voor je tweede werknemer geniet je dertien kwartalen lang van een korting op de RSZ-vermindering. In totaal bedraagt die 13 750 euro (1 550 euro gedurende vijf kwartalen, 1 050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname.

Je derde tot zesde werknemer

Voor je derde tot zesde werknemer geniet je van een maximale RSZ-vermindering van 11 250 euro (1 050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment is het kwartaal van indienstname. Verderop in dit artikel brengen we de kortingen per aanwerving samen in een overzichtelijke tabel.

Hoeveel bedraagt de RSZ vermindering?

Volledige vrijstelling voor onbepaalde duur.
Let wel: voor aanwervingen sinds 1 januari 2016 geldt de vrijstelling enkel op de basisbijdragen.

13.750 euro

 • 1.550 euro x 5 kwartalen
 • 1.050 euro x 4 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

11.250 euro

 • 1.050 euro x 9 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

In het geval van een deeltijdse aanwerving, gelden andere regels. Neem gerust contact op met je Liantis-adviseur voor meer uitleg.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Nieuwe werkgever: de eerste werknemer

Je mag nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of je mag niemand hebben tewerkgesteld in minstens de vier opeenvolgende kwartalen vooraleer je iemand in dienst neemt.

Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden
 • leerlingen die duaal leren
 • dienstboden
 • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen, t.t.z. jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, stagiairs,…)

De tweede t.e.m. de zesde werknemer

Voor de tweede werknemer geldt dat je in de vier kwartalen vooraleer je de tweede werknemer aanwerft, niet meer dan één werknemer in dienst hebt gehad.

Belangrijk!

 • De tweede (derde,…) werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.
 • Je kan deze vermindering niet combineren met andere doelgroepverminderingen, wel met de structurele vermindering en met de sociale Maribel.

De rol van de technische bedrijfseenheid

Je hebt enkel recht op de doelgroepvermindering als de nieuwe werknemer geen andere werknemer binnen dezelfde technische bedrijfseenheid vervangt.

Hoe bepaalt de RSZ dit?

 • De RSZ bepaalt het maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voor de indienstname (A).
 • Vervolgens neemt de RSZ het totaal aantal werknemers dat op de nieuwe werkgever op de eerste dag aanwerft, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).
 • Indien (B) minstens één meer bedraagt dan (A) heb je recht op de vermindering voor de aanwerving van de eerste (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer. Indien de verhoging van het aantal werknemers evenwel kunstmatig ontstaat (door bijvoorbeeld de aanwerving van enkele werknemers met een overeenkomst voor één dag), dan zal de RSZ het recht op de vermindering opnieuw ter discussie stellen.

Op de site van de RSZ vind je de volledige uitleg.

Wat is een technische bedrijfseenheid precies?

Hiervoor hanteert de RSZ een aantal criteria. Ten eerste bekijkt de RSZ of twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon. Het kan daarbij gaan om een gemeenschappelijke werknemer, bedrijfsleider...

Als dat zo is, dan opent de RSZ vervolgens een blik met andere criteria om te beoordelen of de juridische entiteiten ook een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben:

 • Plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen.
 • Activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten?
 • Bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde.
 • Klantenbestand.

Meer weten? Neem gerust contact op met je adviseur van Liantis of kom langs in een kantoor in de buurt.