My Liantis

Doelgroepvermindering horeca

Specifiek voor horeca-ondernemers is een doelgroepvermindering weggelegd voor een maximum van vijf voltijdse medewerkers. Hoeveel bedraagt die en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Doelgroepvermindering horeca

Wat is de doelgroepvermindering horeca?

Ben je een horeca-ondernemer, werk je met een geregistreerde kassa en registreer je de aanwezigheden van alle medewerkers? Dan heb je recht op een korting op de sociale bijdrage van vijf voltijdse werknemers. Per werknemer krijg je € 500 korting. Is je werknemer jonger dan 26? Dan krijg je € 800 korting.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Deze korting op de sociale bijdrage geldt enkel voor vijf voltijdse werknemers. Een voltijdse medewerker is een medewerker met een uurrooster dat gemiddeld 38 uur per week bedraagt.

Ze is dus niet van toepassing op extra’s, flexijob-werknemers, deeltijdse werknemers en uitzendkrachten.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

  • Je moet onder PC 302, het paritair comité voor het hotelbedrijf, vallen.
  • Je mag gemiddeld maximaal 49 werknemers hebben tijdens de referteperiode. Die loopt van het vierde kwartaal van het voorlaatste jaar tot en met het derde kwartaal van het vorig jaar.
  • Je moet het volledige kwartaal hebben gewerkt met een GKS, een geregistreerd kassasysteem. Dit geldt voor alle vestigingen van je activiteiten waar contact is met klanten.
  • Je registreert de aanwezigheid van alle medewerkers via het GKS (behalve de extra’s en de flexi-werknemers met dagdimona).

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering horeca?

  • € 800 per kwartaal als je werknemer jonger is dan 26 jaar.
  • € 500 per kwartaal voor de overige werknemers. 
  • Deze vermindering is onbeperkt in tijd.
Voorbeeld Johan heeft een restaurant. Hij heeft vijf werknemers die allemaal ouder zijn dan 26. Drie ervan werken voltijds. Dat wil zeggen dat Johan, als hij de voorwaarden naleeft, elk kwartaal een korting van € 1.500 op de RSZ krijgt of € 6.000 op jaarbasis.