My Liantis

Wat kost een werknemer?

Bij personeel aanwerven komt meer kijken dan enkel het brutoloon. Medewerkers aanwerven brengt verschillende directe en indirecte kosten met zich mee. We geven je inzicht in de belangrijkste elementen van jouw loonkost.

Waaruit bestaat het loon van een werknemer?

Het loon omvat elk voordeel dat je als werkgever aan je medewerker toekent als tegenprestatie voor geleverde arbeid. Loon houdt echter veel meer in dan enkel het geld voor de gewerkte uren. Boven op het basisloon ontvangt je medewerker vakantiegeld, extralegale voordelen en meestal ook een eindejaarspremie.

Basisloon: hoe wordt het bepaald?

Het basisloon is het brutoloon vóór de aftrek van fiscale en sociale inhoudingen. Dit loon mogen de partijen zelf bepalen, maar als werkgever in België moet je je wel aan bepaalde minimumlonen houden.

We onderscheiden twee soorten minimumlonen:

  • Baremalonen leggen het minimumloon vast in elke sector. Deze lonen zijn gekoppeld aan een bepaalde functie en een bepaalde ervaring en worden periodiek geïndexeerd.
  • Is er binnen de sector of onderneming geen specifiek barema voorzien, dan moet je minimaal rekening houden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) zoals vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad.

Wil je weten wat er in jouw sector is afgesproken omtrent minimumlonen? Neem contact op met Liantis voor advies over baremalonen en een marktconforme verloning.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorig kalenderjaar.

Wie voltijds werkt en gedurende het vorige kalenderjaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op twintig betaalde vakantiedagen (in de vijfdagenweek).

Enkel versus dubbel vakantiegeld

We onderscheiden twee soorten vakantiegeld, namelijk enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen, dubbel vakantiegeld is een toeslag in verhouding tot het opgebouwde recht.

Bedienden ontvangen het enkel vakantiegeld van hun werkgever. Arbeiders ontvangen geen loon wanneer zij vakantiedagen opnemen. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) of het bevoegde vakantiefonds betaalt hun enkel vakantiegeld uit.

Als werkgever moet je voor de loonkosten van bedienden dus rekening houden met het dubbel vakantiegeld. Bedienden ontvangen deze als een jaarlijkse extra vergoeding wanneer zij hun hoofdvakantie opnemen bovenop hun enkel vakantiegeld. Arbeiders ontvangen hun enkel én dubbel vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni van het Fonds. Je leest meer over enkel en dubbel vakantiegeld op de pagina over wettelijke vakantiedagen.

Extralegale voordelen

Extralegale voordelen zijn voordelen die je als werkgever naast het basisloon kan aanbieden aan de medewerker. De vijf populairste extralegale voordelen zijn:

  1. Maaltijdcheques
  2. Ecocheques
  3. Groepsverzekering
  4. Hospitalisatieverzekering
  5. Bedrijfswagen

Let op, deze voordelen vallen ook onder de noemer ‘loon’, maar op het vlak van de socialezekerheidsbijdragen en de belastingen gelden andere regels. Hierdoor kosten extralegale voordelen minder dan een brutoloonsverhoging. Dit maakt het een financieel interessante manier om werknemers extra te motiveren.

Voordelen voor werkgever en werknemer

Als werkgever is het voordeliger om je medewerker een extralegaal voordeel toe te kennen dan hem een gelijkwaardige loonsverhoging toe te kennen. Een extralegaal voordeel staat namelijk los van vakantiegeld of een dertiende maand. Daarnaast zijn extralegale voordelen vaak (deels) fiscaal aftrekbaar én is het een mooie manier om jezelf te profileren als aantrekkelijke werkgever.

Voor medewerkers zijn extralegale voordelen ook interessant, omdat zij er geen of minder socialezekerheidsbijdragen en belastingen op hoeven te betalen.

Diverse loonkosten

In veel gevallen ben je als werkgever ook een tussenkomst verschuldigd in de kosten die je medewerker maakt in het woon-werkverkeer. In vrijwel alle sectoren bepaalt men de regels ervan op sectoraal niveau. Houd rekening met deze werkgeverstussenkomst en ga na wat er in jouw sectorale cao is afgesproken op dit vlak.

Naast deze kosten voor woon-werkverkeer gelden nog diverse andere premies en vergoedingen op sectoraal niveau. Tussen de sectoren bestaan aanzienlijke onderlinge verschillen. Meer weten? Neem contact op met je klantenadviseur.

Patronale bijdragen

Het brutoloon én de extralegale voordelen vormen slechts een deel van de totale loonkost. Als werkgever betaal je sociale bijdragen op het brutoloon, ook wel patronale bijdragen genoemd.

Deze patronale bijdragen bestaan uit een basisbedrag en eventueel bijzondere bedragen. Gebruik onze bruto-netto calculator om het verschil tussen het bruto- en het nettoloon te berekenen.

Wie medewerkers uit bepaalde doelgroepen tewerkstelt, kan rekenen op een korting op de sociale bijdragen. De overheid heeft deze financiële stimulans ingesteld voor het aanwerven en behouden van jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden. Je leest er meer over op de pagina over doelgroepverminderingen.

Basisbijdrage

In de profitsector betaal je als werkgever een basispercentage van 25% op het brutoloon.

Werkgevers van arbeiders betalen bovenop deze patronale bijdrage 15,84% voor de regeling van de jaarlijkse vakantie (op 108% van het brutoloon). Een gedeelte hiervan (5,57%) wordt driemaandelijks samen met de andere bijdragen geïnd. De overige 10,27% moet je dan jaarlijks betalen.

Bijzondere bijdrage

Bovenop de basisbijdrage komen nog enkele bijzondere bijdragen. Deze bijdragen zijn niet altijd rechtstreeks bestemd voor de sociale zekerheid en soms zijn ze enkel in bepaalde omstandigheden verschuldigd. Voorbeelden zijn de solidariteitsbijdrage voor studenten, bijdragen voor het asbestfonds en de solidariteitsbijdrage bij het gebruik van bedrijfsvoertuigen.

De website van de sociale zekerheid biedt een volledig overzicht van de socialezekerheidsbijdragen en de bijzondere bijdragen.