Verzekering sociale rechtsbijstand

Je werknemers rekenen op jou om een goede werkgever te zijn. Tegelijkertijd heb je een hele resem regels en verplichtingen na te leven. Hoe goed je je ook van die taken kwijt, de kans bestaat altijd dat er iets fout loopt. Krijg je af te rekenen met een geschil met de overheid, een vakbond of een individuele medewerker? Dan is een socialerechtsbijstandsverzekering zeker geen overbodige luxe.

Wat is een sociale rechtsbijstandsverzekering?

Ergonomisch advies bij inrichting van werkplaatsen en productielijnen

Met een verzekeringspolis voor sociale rechtsbijstand dek je je als werkgever in tegen kosten die voortkomen uit conflicten in het kader van een arbeidsrelatie. Dit kan gaan om geschillen met individuele werknemers, maar ook om geschillen met de overheid of vakbonden.

Voorbeeld

Jelle runt een klein, maar bloeiend marketingbedrijfje. In alle drukte ziet Jelle enkele deadlines over het hoofd en vergeet tijdig de Dimona-aangiftes voor zijn personeel te doen. Het resultaat? Een geldboete van de arbeidsauditeur. Jelle is er echter van overtuigd dat hij verzachtende omstandigheden kan aantonen en gaat in beroep. Voor zijn verdedigingskosten kan hij een beroep doen op zijn socialerechtsbijstandsverzekering.

Wat dekt een sociale rechtsbijstandsverzekering voor werkgevers?

Elke polis sociale rechtsbijstand is verschillend. Een belangrijk onderscheid gaat schuil in het soort kosten dat al dan niet verzekerd is. Bovendien zal een polis voor elk van deze kosten een maximumbedrag voorzien.

1

Administratieve verdedigingskosten

Wanneer je je als werkgever schuldig maakt aan een inbreuk op de arbeidswetgeving, dan kunnen de inspectiediensten hiervoor een proces-verbaal opstellen. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan de arbeidsauditeur je een geldboete opleggen.

Krijg je een geldboete, dan zal je altijd de mogelijk hebben om je tegen deze beslissing te verweren. Niet elke verzekeraar zal zomaar tussenkomen in de kosten die uit deze administratieve procedure voortkomen. Bovendien zal de ernst van de inbreuken hier ook een rol spelen. Bij het kiezen van een goede polis is het dus zeker aangewezen om dit na te gaan.

2

Burgerlijke verdediging of burgerlijk verhaal

Komt het tot een procedure voor een arbeidsrechtbank, dan kan je onder bepaalde voorwaarden via een polis sociale rechtsbijstand een beroep doen op je verzekeraar om je te laten verdedigen voor de rechtbank.

Omgekeerd gaat hetzelfde op: als je je als werkgever in de rol van schadelijder een geschil opstart, kan je een beroep doen op je verzekeraar om je te vertegenwoordigen. In dit geval spreken we niet van je burgerlijke verdediging, maar van je ‘burgerlijk verhaal’.

Voorbeeld

Jelle besluit om afscheid te nemen van één van zijn medewerkers. Deze medewerker is van mening dat Jelle zijn wettelijke verplichtingen in de ontslagprocedure niet nakomt en stapt naar de arbeidsrechtbank om zijn ontslag aan te vechten. Jelle kan in dit geval een beroep doen op zijn verzekeraar om zich te laten verdedigen voor de arbeidsrechtbank.

3

Terugvordering van kosten in de judiciële fase

Meen je als werkgever ten onrechte kosten te hebben gemaakt door het toedoen van anderen, dan kan je deze in sommige gevallen terugvorderen via je je socialerechtsbijstandsverzekering.

Voorbeeld

Een medewerker is het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij een derde aansprakelijk is. Het gewaarborgd loon dat Jelle zijn arbeidsongeschikte medewerker betaalt, kan hij via zijn verzekeraar terugvorderen van deze derde.

4

Strafrechtelijke verdedigingskosten

Bij ernstigere inbreuken in verband met tewerkstellingsverplichtingen kan het voor jou als werkgever ook tot een strafrechtelijke vervolging komen. In dat geval kunnen je verdedigingskosten snel oplopen en kan een socialerechtsbijstandsverzekering een wereld van verschil maken.

Prijs socialerechtsbijstandsverzekering

Naast de specifieke waarborgen is een andere belangrijke factor bij het kiezen van een goede verzekering voor sociale rechtsbijstand uiteraard de prijs. Deze prijs zal er doorgaans één zijn per medewerker die je in dienst hebt.

Heb je meer medewerkers in dienst, dan loop je in principe een groter risico en zal je dus een hogere premie betalen. In sommige gevallen zal er bovendien een minimumpremie van toepassing zijn, ongeacht of je met jouw aantal medewerkers deze drempel bereikt.

Is een verzekering sociale rechtsbijstand verplicht?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een arbeidsongevallenverzekering, ben je als werkgever niet verplicht een verzekering voor sociale rechtsbijstand af te sluiten. Gezien de complexiteit van de arbeidswetgeving blijft het echter sterk aan te raden om een polis te overwegen van zodra je een eerste medewerker in dienst neemt.

Met een gerust hart ondernemen? Overweeg dan zeker een polis sociale rechtsbijstand via Liantis.

Meer weten