My Liantis

Tijdelijke tewerkstelling

Soms heb je enkel tijdelijk extra handen nodig. Dit regel je via een tijdelijke tewerkstelling. Onder deze noemer vallen diverse typen contracten. Liantis informeert je over de voorwaarden rond tijdelijke tewerkstellingen.

Tijdelijke tewerkstelling

Wat is tijdelijke tewerkstelling

Contracten van bepaalde duur en uitzendcontracten zijn de meest bekende vormen van tijdelijke tewerkstellingen. Andere voorbeelden zijn oproepcontracten of vakantiewerk. In alle gevallen is het een type contract dat tijdelijk van aard is en eindigt wanneer voldaan is aan objectieve voorwaarden:

  • de vooraf bepaalde einddatum is bereikt.
  • de medewerker die tijdelijk afwezig was keert terug (ziekteverlof, zwangerschapsverlof)
  • de welomlijnde opdracht is afgerond.

Liantis kan je helpen met allerlei vormen van tijdelijke tewerkstellingen. Meer weten? Lees verder of neem contact op!

Uitzendarbeid

Een uitzendkracht staat op de loonlijst van het uitzendbureau maar werkt tijdelijk in jouw bedrijf. Uitzendarbeid is een laagdrempelige oplossing voor het opvangen van piekmomenten of het tijdelijk vervangen van medewerkers. Liantis helpt je met het vinden van de geschikte kandidaat. Naast de traditionele interimcontracten, kan je via Liantis ook een beroep doen op tijdelijke medewerkers via onze payroll service, via project sourcing of in het kader van seizoensarbeid.

Lees meer

Payroll service

Wil je een nieuwe medewerker tewerkstellen, maar de bijkomende werkgeversrisico’s vermijden? Met Liantis’s payroll service ben je maximaal flexibel en heb je geen omkijken naar de administratie en juridische aspecten.

Lees meer

Projectsourcing

Belangrijke projecten vereisen vaak extra HR-knowhow die je niet meteen in-house beschikbaar hebt. Projectsourcing brengt raad: Liantis beschikt over een vaste pool van gemotiveerde freelancers die stuk voor stuk hun strepen verdienden in HR en payrolling. We bespreken je specifieke noden en stellen je de juiste professionals voor die jouw project tot een goed einde weten te brengen.

Lees meer

Seizoensarbeid

Helpende handen nodig voor de fruit-, groente of bloementeelt? In de tuinbouwsector zijn seizoenarbeiders van onschatbare waarde. Liantis’s uitgebreide pool nationale en internationale seizoenarbeiders kan je meteen inzetten in je bedrijf en tegen een verlaagd RSZ-tarief.

Lees meer

Jobstudent

Ben je op zoek naar een paar extra helpende handen voor het opvangen van de zomerse drukte of naar tijdelijk bijkomend personeel tijdens de vakantie van je vaste werknemers? Jobstudenten kunnen een oplossing bieden voor het opvangen van piekmomenten. Liantis vertelt je wat je moet weten over het werken met jobstudenten.

Lees meer

Duidelijk omschreven werk

Wil je iemand inhuren voor een specifieke en welomschreven opdracht? Dan maak je een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk. Bijvoorbeeld wanneer je een arbeider nodig hebt voor de fruitpluk, een copywriter voor een brochure of een developer die een app voor je ontwikkelt. De overeenkomst moet voldoen aan diverse vormvereisten. Liantis informeert je zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Lees meer

Vervangingscontract

Wanneer je medewerker tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, tijdskrediet, ouderschapverlof, vakantie ..., dan kan je hem vervangen via een vervangingscontract. Dat biedt de invaller meer zekerheid dan een interimcontract, en als werkgever geniet je van voordelen op het vlak van duur en van opzeggingsregels. Meer weten over de voorwaarden? Liantis informeert je over vervangingscontracten.

Lees meer

Contract bepaalde duur

Een arbeidscontract voor bepaalde duur is een overeenkomst die automatisch eindigt op een vooraf vastgelegde datum. Het voordeel is dat het automatisch eindigt na de overeengekomen termijn. Je hoeft het dus niet meer op te zeggen. Maar wil je het vroegtijdig beëindigen, dan moet je wel een verbrekingsvergoeding betalen. Tenzij dat gebeurt tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden.

Meer weten over de vereisten rond tijdelijke contracten?

Lees meer

Nood aan tijdelijke extra hulp? Neem contact op met het sociaal secretariaat van Liantis

Neem contact op