My Liantis

Dimona

Als werkgever doe je een Dimona-aangifte wanneer een medewerker in of uit dienst gaat, of wanneer hij langer of korter werkt dan voorzien. We maken deze administratieve handeling eenvoudig met Liantis Online.

Wat is Dimona?

Dimona staat voor Déclaration IMmédiate/ONmiddellijke Aangifte. De Dimona-aangifte is een verplicht bericht waarmee je als werkgever elke in- en uitdiensttreding van een medewerker registreert bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ook wanneer een medewerker korter of langer werkt dan voorzien, moet je een Dimona-aangifte doen. De Dimona-aangifte is verplicht voor werkgevers in de publieke en private sector.

Dimona en personeelsbestand

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) registreert alle Dimona-aangiftes automatisch in een elektronisch personeelsbestand. Die beveiligde databank met Dimona-gegevens kan je als werkgever zelf gebruiken, hiervoor log je in met een gebruikersnaam en wachtwoord.

In het Dimona-personeelsbestand kan je:

 • nieuwe medewerkers toevoegen
 • medewerkers opzoeken
 • Dimona-aangiften doen voor één of meer medewerkers (Multi-Dimona)
 • aangiften raadplegen en beheren

Dimona en sociale zekerheid

Dimona is onmisbaar voor het beheren van de sociale zekerheid in België. Met de Dimona-gegevens kan de overheid:

 • werknemers snel identificeren
 • concreet en uniform de connectie vaststellen tussen een werknemer en werkgever
 • werknemers sociale voordelen toewijzen

Kortom, het elektronisch personeelsbestand is een belangrijke bron van informatie voor meerdere partijen. Van werkgevers wordt daarom verwacht dat zij hun Dimona-aangiften juist en tijdig uitvoeren. Doe je een aangifte laat of onjuist, dan kan het gevolg zijn dat je medewerkers hun vakantiegeld niet op tijd ontvangen, kraamgeld te laat wordt uitgekeerd, geen opleidingscheques ontvangen worden…

Doe je geen Dimona-aangifte of doe je dat te laat, dan is dat een strafrechtelijk misdrijf waarvoor de sociale inspectie een proces-verbaal opstelt. Er volgt een regularisatie van de sociale bijdragen en de RSZ kan een solidariteitsbijdrage opvragen.

Voor wie moet je een Dimona-aangifte doen?

Je moet een Dimona-aangifte doen voor:

 • Werknemers
 • Studenten
 • Gelegenheidswerknemers/extra’s
 • Flexi-werkers
 • Individuele beroepsovereenkomsten
 • Instapstages

Wanneer moet je een Dimona-aangifte doen?

Er zijn vier types Dimona-aangiften, elk met hun eigen tijdstip van aangifte:

 • Dimona IN: ten laatste bij aanvang van het werk.
 • Dimona OUT: uiterlijk de werkdag na de uitdiensttreding
 • Dimona wijziging:
  • vervroegde begindatum: uiterlijk bij aanvang van het werk.
  • vervroegde einddatum: uiterlijk de werkdag na de uitdiensttreding.
  • verlaatte einddatum: uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijk gemelde einddatum.
 • Dimona annulatie: uiterlijk op de gemelde begindatum.

Hoe moet je een Dimona-aangifte doen?

Via My Liantis kan je veilig en vlot je Dimona-aangifte doen op de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Liantis sociaal secretariaat werwerkt je Dimona vervolgens automatisch.

Voordelen van Dimona-aangiftes via My Liantis

 • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
 • Alle administratie van de (nieuwe) gelegenheidswerknemer vlot verwerkt
 • Je klantenadviseur kijkt alle gegevens na