My Liantis

De arbeidsdeal: wat is de impact op jouw hr-beleid?

Met de arbeidsdeal wil de overheid de arbeidswetgeving moderniseren. Bovendien moet de deal ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% opleveren. Maar welke maatregelen zitten nu precies in het akkoord? Wat betekenen ze voor jou als werkgever? En hoe kan je jouw hr-beleid zelf beter afstemmen op wat medewerkers nu en in de toekomst verwachten?

BTW-nummer aanvragen

Verdere digitalisering

Onze economie én onze organisaties moeten ook verder digitaliseren als we concurrentieel willen blijven met onze buurlanden. Daarom neemt de overheid alvast enkele maatregelen en daarnaast kan je als werkgever zelf extra initiatieven op poten zetten.

Aard van de arbeidsrelatie

De wetgever legde de principes vast voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten verricht worden door zowel werknemers met een arbeidsovereenkomst, als door zelfstandigen.

Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie neemt beslissingen wat betreft de kwalificatie van een arbeidsrelatie.  

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten vind je op de website van de FOD WASO en op de website van de sociale zekerheid

Zit je nog met vragen?

De arbeidsdeal roept heel wat vragen op. Maar wat is voor jou nog onduidelijk? Waar wil jij graag nog extra duidelijkheid rond krijgen? Of waar zou je graag bijkomende ondersteuning van Liantis kunnen gebruiken?

Laat het ons hieronder zeker weten!