De loonbonus als extralegaal voordeel

Je medewerkers zijn je belangrijkste troef. Beloon hen daarom voor hun harde werk met de loonbonus: een mooie extra waar je medewerkers veel van overhouden én die jij fiscaal volledig kan aftrekken. Wil je de loonbonus dit jaar graag invoeren voor je collega’s? Dan ondersteunt Liantis je graag.

Wat is een loonbonus?

Een loonbonus is een bonus voor je medewerker(s) die afhangt van de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen of van een duidelijk omschreven groep medewerkers die je bepaalt op basis van objectieve criteria zoals functie, afdeling...

De loonbonus is een fiscaal voordelige, alternatieve verloning. Met een loonbonus (officieel: niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel) beloon je werknemers collectief voor specifieke geleverde prestaties.

Via een loonbonus (cao 90) kan je er als werkgever voor zorgen dat je medewerkers gemotiveerd worden en hun loon afgestemd is op hun geleverde prestaties.

Voorbeeld

Een werkgever in de bouwsector merkte dat zijn medewerkers vaak werkmateriaal achterlieten op werven. Om dit te voorkomen naar de toekomst toe, besloot de werkgever een loonbonus toe te kennen. Op voorwaarde dat de medewerkers maximaal 3 keer het materiaal vergaten en nadien moesten ophalen.

Hoe bepaal je de loonbonus?

De voordelen van een loonbonus op een rij

We sommen graag enkele belangrijke voordelen van de loonbonus op:

  • Het is een sociaal- en fiscaal vriendelijke maatregel voor jou als werkgever. De loonbonus is volledig fiscaal aftrekbaar. Als werkgever betaal je wel een solidariteitsbijdrage van 33% bovenop het brutobedrag.
  • De loonbonus is een fiscaal vriendelijke bonus voor je medewerkers. Geen bedrijfsvoorheffing (belasting) op het belastbaar bedrag. Je medewerker betaalt enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07%.
  • De toekenning van het bedrag is gekoppeld aan collectieve resultaten op basis van vooropgestelde doelstellingen. Je mag de doelstellingen koppelen aan een gezondheids- of veiligheidsbeleid (hiervoor gelden bijkomende voorwaarden) zoals het beperken van ongevallen, ziektes, enzovoort aan financiële doelstellingen of bijvoorbeeld aan het milieu (brandstofverbruik bedrijfswagens, printpagina’s).
  • Bij het behalen van de doelstelling gebeurt de uitkering van de loonbonus aan de voltallige groep volgens eenzelfde eenduidige berekening. De berekening kan wel pro rata de tewerkstellingsbreuk gebeuren, ook eventueel volgens de effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren of dagen.
  • De loonbonus is geen verworven recht. Elk jaar kan je het bedrag en/of de doelstelling wijzigen. Je hoeft dus niet elk jaar een bonus te voorzien.
  • Retentie van personeel. Wil je goede arbeidskrachten behouden, dan kan je in het plan opnemen dat medewerkers die zelf ontslag nemen voor het einde van de doelstellingsperiode geen aanspraak kunnen maken op de bonus.
  • In 2024 mag je maximaal €4020 toekennen. Een lagere bonus mag ook. Weetje: medewerkers ervaren een bonus van 3 à 4% van het netto jaarsalaris als motiverend.

De loonbonus in cijfers

  Loonbonus 2024 Loon/premie 2024 Winstpremie 2024
Brutobonus € 3.558,00 € 3.558,00 € 3.558,00
RSZ-bijdrage werknemer € 465,03 € 465,03 € 465,03
Belastingen (45% indicatief) - € 1.391,84 -
Belastingen (7% indicatief) - - € 216,51
Nettobonus  € 3.092,97 € 1.701,13 € 2.876,46
RSZ-bijdrage werkgever 1.174,14 889,50 -
Verworpen uitgave (*) - - € 889,50
Kostprijs werkgever € 4.732,14 € 4.447,50 € 4.447,50
Kost t.o.v. nettobonus 1,53 2,61 1,55

 

* Niet aftrekbaar als beroepskost

Liantis sociaal secretariaat voert samen met jou de loonbonus in

Wil je de loonbonus graag invoeren als extralegaal voordeel binnen jouw bedrijf? Liantis ondersteunt je graag met alle administratie zodat je de loonbonus zorgeloos kan invoeren.

We bieden je drie formules aan om je hierbij te helpen:

Loonbonus comfort

We helpen je stap voor stap met de opmaak van een eenvoudig loonbonusplan. We regelen alle bijbehorende administratie en zorgen dat alles ook correct wordt doorgegeven aan de overheid. Jij hoeft je kortom nergens zorgen over te maken.

Loonbonus op maat

Vakbondsafvaardiging? Of vraagt de samenstelling van je personeel een specifieke oplossing? Dan is onze aanpak op maat  voor jou de beste keuze. Tijdens een opstartvergadering gaan we dieper in op jouw noden. Vervolgens werken we een volledig loonbonusplan uit, regelen we alle bijbehorende administratie en zorgen we ervoor dat alles correct wordt doorgegeven aan de overheid.

 

Gun je je medewerkers graag een extraatje? Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij de invoering van de loonbonus. 

Neem contact op