Bruto-netto calculator – Nettoloon berekenen

Met onze bruto netto calculator maak je vlot de omzetting van bruto naar netto en omgekeerd. Je kan hiervoor bouwen op de expertise van Liantis als erkend Sociaal Secretariaat in loonberekening en loonadministratie. 

Bruto-netto calculator: eenvoudig van bruto naar netto

De  loonberekening bruto netto houdt onder andere rekening met het beroep en de burgerlijke stand van de werknemer, het inkomen van de echtgeno(o)t(e), de personen ten laste, sociaal abonnement, fietsvergoeding, groepsverzekering, firmawagen, maaltijdcheques en tenslotte de RSZ-afhouding en bedrijfsvoorheffing.

Is jouw specifieke brutoloon naar nettoloon nog complexer, aarzel niet ons te contacteren.

Bruto-netto berekenen

Van bruto naar netto in slechts enkele klikken. Beschik je niet over alle info, kan je die velden leeg laten om toch een ruw beeld te krijgen van het nettoloon.

Kom alles te weten over het bruto-nettoloon

Lees meer