Doelgroepvermindering: RSZ-korting bij specifieke aanwervingen

Als werkgever kan je rekenen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen voor het aanwerven van specifieke doelgroepen. Er bestaan maatregelen op federaal niveau en kortingen op gewestelijk niveau. Liantis informeert je over de ins en outs van deze doelgroepverminderingen.
rsz

Wat is doelgroepvermindering?

De doelgroepverminderingen zijn een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te trekken of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Federale doelgroepverminderingen

Op enkele uitzonderingen na zijn de structurele verminderingen en de RSZ-kortingen die toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, een federale bevoegdheid.

Enkele voorbeelden van federale doelgroepverminderingen zijn:

 • De structurele RSZ-vermindering voor werkgevers: deze algemene vermindering is afhankelijk van de categorie (profit, non-profit of beschutte werkplaatsen/maatwerkbedrijven) en de hoogte van het loon.
 • De socialemaribelvermindering: een specifieke RSZ-vermindering voor de non-profitsector.
 • De sociale werkbonus: een vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers onder een bepaalde loongrens.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Aanwerving eerste werknemer

Sinds 1 januari 2022 gelden er enkele belangrijke nieuwe regels rond de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Om welke nieuwe regels gaat het concreet: 

Ontdek hier de verdere details die de wijziging van de regels inhoudt.

RSZ-vermindering bij aanwerving van een tweede tot zesde medewerker

  Ook voor de aanwerving van de volgende vijf nieuwe medewerkers zijn er  doelgroepverminderingen voor jouw organisatie. Maar, in tegenstelling tot die van de eerste werknemer, zijn deze RSZ-kortingen beperkt in tijd:

  • Tweede werknemer: 1.550 euro gedurende vijf kwartalen, 1.050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen.
  • Derde, vierde, vijfde en zesde werknemer:
   • 1.050 euro per kwartaal voor de eerste vijf kwartalen;
   • 450 euro per kwartaal voor de laatste vier kwartalen.

  Meer weten over RSZ-kortingen voor jouw KMO? Of wil je meer informatie inwinnen over hoe je bij het aanwerven van jouw eerste medewerkers doelgroepverminderingen aanvraagt?

  Lees meer

  Doelgroepvermindering horeca

  Ben je aan de slag als horeca-uitbater? Dan kan je van een specifieke doelgroepvermindering gebruikmaken voor vijf van je vaste, voltijdse medewerkers. Hiervoor moet je wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

  Zo moet je niet alleen onder het juiste paritair comité (PC 302) vallen, ook staat er een maximaal aantal medewerkers in de lijst van voorwaarden, alsook het werken met een geregistreerd kassasysteem. 

  Voor meer informatie over doelgroepvermindering voor de horeca en de bijhorende voorwaarden kan je contact met ons opnemen.

  Lees meer

  Gewestelijke doelgroepverminderingen

  Persoonsgebonden doelgroepverminderingen zijn sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de gewesten. De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid gaven elk hun eigen invulling aan deze steunmaatregelen. In grote lijnen focussen ze echter op dezelfde doelgroepen: jongeren, oudere werknemers en langdurig werkzoekenden. Ook voor mentors die collega’s begeleiden, bestaat een specifieke doelgroepvermindering.

  Doelgroepvermindering voor jonge werknemers

  Werf je als werkgever een jongere aan, dan kan je in de verschillende gewesten in aanmerking komen voor steunmaatregelen. In Wallonië gaat dit bijvoorbeeld om de ‘impuls Jonge werknemers < 25 jaar', terwijl je in Vlaanderen onder meer voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren een RSZ-korting kan verkrijgen.

  Ontdek meer over doelgroepvermindering bij de aanwerving van jongeren.

  Lees meer

  Doelgroepvermindering oudere werknemers

  Net zoals er steunmaatregelen bestaan voor de aanwerving van jongere medewerkers, kan je als werkgever ook op een financiële stimulans rekenen wanneer je oudere collega’s aanwerft of in dienst houdt.

  Meer weten over RSZ-korting voor ouderen binnen jouw bedrijf? Liantis is jouw compagnon de route en zoekt het samen met jou uit op maat van je organisatie.

  Lees meer

  Doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden

  Werf je een langdurig werkzoekende aan? Dan kan je in aanmerking komen voor een specifieke steunmaatregel. Onder meer de leeftijd van je nieuwe medewerker en de periode van zijn of haar inactiviteit bepalen hoeveel die steun precies bedraagt.

  Lees meer

  Heb je recht op doelgroepvermindering of wil je uitzoeken op welke RSZ-kortingen jij kans maakt? Liantis sociaal secretariaat staat je graag bij in jouw zoektocht en gaat samen met jou aan de slag.

  Neem contact op

  Doelgroepverminderingen na de zesde staatshervorming

  Het doelgroepenbeleid veranderde na de zesde staatsvorming. Het gaf de gewesten bevoegdheid voor persoonsgebonden doelgroepverminderingen. Doelgroepverminderingen die gericht zijn op bepaalde sectoren of werkgevers, bleven een federale bevoegdheid. Bovendien werd de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen verder uitgebreid.