My Liantis

Doelgroepvermindering: de voordelen en vrijstellingen bij de aanwerving van een eerste werknemer

Een doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is een federale maatregel om jou als ondernemer te steunen bij het aanwerven van je eerste medewerkers. Liantis sociaal secretariaat neemt je graag mee door de voorwaarden, voordelen en vrijstellingen en zet alles klaar en duidelijk voor jou op een rijtje.

voordelen bij een eerste werknemer

Wat is doelgroepvermindering bij een eerste medewerker?

Doelgroepvermindering is een financieel voordeel dat werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te werven of te behouden. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden.

Overweeg je een eerste werknemer aan te werven? Als werkgever in de privésector geniet je voor je eerste werknemer een vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro en dit voor onbepaalde duur. Voor de volgende vijf werknemers krijg je een meer beperkte korting.

Welke medewerkers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

Je eerste werknemer

Als je momenteel een eerste werknemer aanwerft, dan geniet je sinds 1 januari 2022 van een doelgroepvermindering van de patronale bijdragen van 4.000 euro voor onbepaalde duur. 

Ontdek de meest recente wijzigingen in de wetgeving omtrent doelgroepvermindering voor eerste aanwerving

Lees meer

Je tweede werknemer

Voor je tweede werknemer geniet je dertien kwartalen lang van een korting via de RSZ-vermindering. In totaal bedraagt die 13 750 euro (1 550 euro gedurende vijf kwartalen, 1 050 euro gedurende vier kwartalen en 450 euro gedurende de volgende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de verminderingen toe te passen. Het startmoment voor deze doelgroepvermindering eerste aanwerving is het kwartaal van indienstname.

Je derde tot zesde werknemer

Voor je derde tot zesde werknemer geniet je van een maximale RSZ-vermindering van 11 250 euro (1 050 euro gedurende negen kwartalen en 450 euro gedurende vier kwartalen). Je hebt een referteperiode van twintig kwartalen om de doelgroepverminderingen toe te passen. Het startmoment is ook hier het kwartaal van indienstname. Verderop in dit artikel brengen we de kortingen per aanwerving samen in een overzichtelijke tabel.

Hoeveel bedraagt de RSZ-vermindering voor een eerste werknemer?

Vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid van 4.000 euro voor onbepaalde duur.

13.750 euro

 • 1.550 euro x 5 kwartalen
 • 1.050 euro x 4 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

11.250 euro

 • 1.050 euro x 9 kwartalen
 • 450 euro x 4 kwartalen

Bij een deeltijdse aanwerving van een eerste tot zesde medewerker zijn er andere regels van kracht rond doelgroepvermindering bij eerste aanwerving. Liantis sociaal secretariaat bekijkt graag samen met jou je specifieke situatie en mogelijkheden bij doelgroepverminderingen eerste aanwerving. Contacteer hier jouw sociaal secretariaat.

Wanneer heb je recht op doelgroepvermindering eerste aanwerving?

Nieuwe werkgever: de eerste werknemer

Om te kunnen genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwerving, mag je als werkgever voor zo’n indienstneming nog nooit onderworpen zijn geweest aan sociale zekerheid. Ook mag je niemand tewerkgesteld hebben twaalf maanden vooraleer je iemand in dienst neemt. Is dat wel het geval, dan heb je geen recht op een doelgroepvermindering eerste aanwerving. 

Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden
 • leerlingen die duaal leren
 • dienstboden
 • flexijob-werknemers
 • gelegenheidsarbeiders in de horeca en in de land- en tuinbouw
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen, t.t.z. jobstudenten, IBO’ers, vrijwilligers, stagiairs,…)

De tweede t.e.m. de zesde werknemer

Voor de tweede werknemer geldt dat je in de vier kwartalen vooraleer je de tweede werknemer aanwerft, niet meer dan één werknemer in dienst hebt gehad om recht te hebben op een doelgroepvermindering eerste aanwerving. 

Maar ook hier zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het al dan niet krijgen van een doelgroepvermindering eerste aanwerving:

 • De tweede (derde,…) werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.
 • Je kan deze vermindering niet combineren met andere doelgroepverminderingen, wel met de structurele vermindering en met de sociale Maribel.

Wijziging rangbepaling bij doelgroepvermindering eerste aanwerving

Er zijn ook nieuwe regels voor het bepalen voor de ranginname van een eerste, tweede … medewerker en dit zowel binnen de simultane als de historische TBE. We verduidelijken dit met een aantal voorbeelden.

Wat is een technische bedrijfseenheid precies?

Om te bepalen wat een technische bedrijfseenheid precies is, hanteert de RSZ een aantal criteria. Ten eerste bekijkt de RSZ of twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon. Het kan daarbij gaan om een gemeenschappelijke werknemer, bedrijfsleider... Een belangrijke nieuwigheid is dat de medewerkers die betrokken zijn in een faillissement en waarvan de organisatie waar ze werken overgenomen wordt door een nieuwe onderneming, sinds 1 januari 2022 niet meer in aanmerking genomen worden om te bepalen of er sprake is van een sociale band. Zo zal een derde overnemer van een failliet bedrijf toch doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen kunnen genieten.

Als er sprake is van een sociale band, dan opent de RSZ vervolgens een blik met andere criteria om te beoordelen of de juridische entiteiten ook een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben:

 • Plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen.
 • Activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten?
 • Bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde.
 • Klantenbestand.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid:

Werkgever Kwartaal 1/22 Kwartaal 2/22 Kwartaal 3/22 Kwartaal 4/22
A 2 2 2 2
B - 1 4 4
Opening recht - / DGV 4de  -

 

 • Kwartaal 2 van 2022: Het recht op de doelgroepvermindering voor de eerste medewerker bij werkgever B wordt niet geopend in kwartaal 2 van 2022. Er is een meertewerkstelling van één (van twee naar drie), maar er waren al twee medewerkers in dienst bij werkgever A in het vorige kwartaal, terwijl werkgever B slechts één medewerker in dienst neemt.

In dit voorbeeld speelt de verstrenging van de voorwaarden bij een simultane technische bedrijfseenheid. De doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving kan niet toegepast worden omdat werkgever B deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al minstens één medewerker in dienst was.

 • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 opent enkel het recht op de doelgroepvermindering voor de vierde medewerker. Er is dan wel een meertewerkstelling van drie medewerkers (van drie naar zes), maar er waren al drie medewerkers in dienst in de simultane technische bedrijfseenheid in het vorige kwartaal. De doelgroepvermindering voor de eerste, tweede of derde aanwerving kan niet worden toegepast.

Voorbeeld historische technische bedrijfseenheid: 

Werkgever Kwartaal 1/22 Kwartaal 2/22 Kwartaal 3/22 Kwartaal 4/22
A 2 - - -
B - 3 4 4
Opening recht - DGV 3de DGV 4de -

 

 • Kwartaal 2 van 2022: In kwartaal 2 van 2022 zien we een meertewerkstelling van één (van twee naar drie). Werkgever B zal het recht openen op één doelgroepvermindering en dat is de minst voordelige in rang, meer bepaald de vermindering voor de derde aanwerving (terwijl de regels tot 31 december 2021 hier het recht zouden openen op de doelgroepvermindering voor de eerste medewerker, meer bepaald de meest voordelige in rang).
 • Kwartaal 3 van 2022: In kwartaal 3 van 2022 zien we opnieuw een meertewerkstelling van één (van drie naar vier) en zal het recht openen op de doelgroepvermindering voor de vierde aanwerving.

Op de site van de RSZ vind je de volledige uitleg

Lees meer