Bedrijfswagen: wat je moet weten als werkgever

Voor jou als werkgever is het voordeliger om je medewerker een bedrijfswagen ter beschikking te stellen dan om hem een gelijkwaardige loonsverhoging toe te kennen. Een bedrijfsauto's staan namelijk los van vakantiegeld of een dertiende maand.

Voordelen van een bedrijfswagen

Een bedrijfswagen heeft vele voordelen die maken dat het een interessante manier is om je medewerkers te verlonen en jezelf te profileren als aantrekkelijke werkgever. Ook voor de medewerker heeft een bedrijfswagen veel voordelen, te beginnen bij het feit dat hij zo in een mooie (zo goed als) nieuwe auto kan rijden.

Voordelen voor de werknemer

Voor je medewerker betekent een bedrijfswagen een flinke besparing op de kosten ten opzichte van een eigen auto. Gebruikt hij de bedrijfswagen ook privé, dan betaalt hij daarvoor enkel belasting. Hij hoeft de wagen niet aan te kopen en heeft ook geen zorgen over de kosten voor onderhoud, reparaties en verzekering. En vaak zijn ook zijn brandstofkosten gedekt, al dan niet via een tankkaart van de zaak.

Voordelen voor jou als werkgever

Een bedrijfswagen is ook voor de werkgever een leuk extralegaal voordeel. Zo’n bedrijfsauto komt immers een pak voordeliger uit dan een financiële promotie. Als werkgever is het voordeliger om je medewerker een bedrijfswagen ter beschikking te stellen dan hem een gelijkwaardige loonsverhoging toe te kennen. Een bedrijfswagen staat namelijk los van vakantiegeld of een dertiende maand.

Daarnaast is een bedrijfswagen fiscaal aftrekbaar, net als de bijkomende autokosten. De solidariteitsbijdrage (gebaseerd op de CO2-uitstoot) die je per bedrijfswagen betaalt, is een volledig fiscaal aftrekbare kostenpost. Hoe de bijdrage bepaald wordt, lees je hieronder bij ‘aftrekbaarheid van een bedrijfswagen voor de werkgever’.

Ook autokosten kan je - afhankelijk van de CO2-uitstoot - aftrekken, denk hierbij aan kosten voor onderhoud en reparaties, verzekeringen en brandstof voor je wagenpark. Interestlasten zijn zelfs tot 100% aftrekbaar.

Wat kost een bedrijfswagen voor de werkgever?

Als werkgever kan je ervoor kiezen de bedrijfswagens voor je medewerkers te leasen of te kopen. Vaak is het goedkoper een bedrijfsauto te kopen, het nadeel is dat je de auto dan in een keer moet betalen.

Een bedrijfswagen leasen of kopen?

Zowel leasen als kopen heeft zo zijn voor- en nadelen. We zetten ze op een rijtje:

Een bedrijfswagen leasen

Voordelen Nadelen
Je kan de btw spreiden in tijd omdat je bij elke leasefactuur een stukje btw krijgt aangerekend. Je kan het contract meestal niet tussentijds opzeggen.
Bij financiële leasing staat de auto op de balans en kan je de jaarlijkse afschrijving van je winst aftrekken.  
Bij operationele leasing is de auto geen investering en mag je de maandelijkse facturen opnemen als kosten.  

Een bedrijfswagen kopen

Voordelen Nadelen
Je kan de jaarlijkse afschrijving aftrekken van de winst Je draagt alle risico’s (onderhoud, reparaties, schade) zelf.
  Je moet de btw direct betalen, terwijl je die pas na verloop van tijd voor de helft zal kunnen recupereren.

Beluister de podcast

Aftrekbaarheid van een bedrijfswagen voor de werkgever

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van de wagens. Sinds 2020 geldt zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen een geheel nieuwe aftrekregeling.

Loonberekening: bedrijfswagen als voordeel van alle aard (VAA)

Stel je een bedrijfswagen ter beschikking van je medewerker, dan ontstaat er voor de medewerker een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Dit VAA is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, wat inhoudt dat de waarde van het voordeel boven op de bezoldigingen wordt meegenomen volgens de gebruikelijke schalen van bedrijfsvoorheffing.

Dat gaat via een forfaitair voordeel. Voor bedrijfswagens geldt dat het forfaitair bedrag wordt bepaald op basis van de cataloguswaarde, de ingebouwde degressiviteit op basis van de leeftijd van de wagen en de CO2-uitstoot.

Een zwaardere belasting op bedrijfswagens voor de werkgever

Onze overheid wil meer richting een energiezuinig land. En daar worden ook bedrijfswagens het slachtoffer van. Het is namelijk de bepaling van de CO2-uitstoot die ervoor zorgt dat bedrijfsauto’s als extralegaal zwaarder worden belast sinds 2021.

Om de CO2-uitstoot te bepalen, wordt de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens in rekening gebracht. Die gemiddelde CO2-uitstoot wordt elk jaar opnieuw vastgelegd en is voor het eerst aanzienlijk gedaald. Die daling zorgt voor een grote stijging van het belastbaar voordeel.

Enkele voorbeelden:

Brandstof: benzine

Brandstof: diesel

Brandstof: benzine

Catalogusprijs: 30.000 euro

Catalogusprijs: 35.000 euro

Catalogusprijs: 40.000 euro

CO2-uitstoot: 120

CO2-uitstoot: 115

CO2-uitstoot: 95

Datum 1ste inschrijving: 01/04/2019

Datum 1ste inschrijving: 01/04/2018

Datum 1ste inschrijving: 01/11/2020

Voordeel alle aard 2020: 128,91 euro/maand

Voordeel alle aard 2020: 173,80 euro/maand

Voordeel alle aard 2020: 111,43 euro/maand

Voordeel alle aard 2021: 147,04 euro/maand

à 9 euro extra belasting per maand

Voordeel alle aard 2021: 189,20 euro/maand

à 8 euro extra belasting per maand

Voordeel alle aard 2021: 137,14 euro/maand

à 13 euro extra belasting per maand

Hou rekening met de WLTP-waarde van je bedrijfswagen

Tot en met december 2020 waren de constructeurs verplicht om op het EG-certificaat van overeenstemming of het gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC-waarde als een WLTP-waarde te vermelden om de CO2-uitstoot van een bedrijfswagen aan te duiden. Sinds 1 januari 2021 is die verplichting vervallen. Sindsdien vermelden constructeurs na homologatie nog enkel de WLTP-waarde van de bedrijfsauto's.

Als het gelijkvormigheidsattest van een bedrijfswagen enkel een NEDC-waarde vermeldt, dan gebruik je deze waarde. Vermeldt het gelijkvormigheidsattest enkel een WLTP-waarde, dan gebruik je de WLTP-waarde van de bedrijfswagen. Als het gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC-waarde als een WLTP-waarde vermeldt, mag je kiezen. Tip: je kiest dan het best de NEDC-waarde omdat die voordeliger is.

Voorbeeld:

Brandstof: diesel

Brandstof: diesel

Catalogusprijs: 30.000 euro

Catalogusprijs: 30.000 euro

CO2-uitstoot NEDC-waarde: 111

CO2-uitstoot WLTP-waarde: 140

Datum 1ste inschrijving: 01/02/2021

Datum 1ste inschrijving: 01/02/2021

Voordeel alle aarde: 175,71 euro/maand

Voordeel alle aarde: 237,86 euro/maand

CO2-werkgeversbijdragebijdrage: 43,48 euro/maand

CO2-werkgeversbijdragebijdrage: 73,93 euro/maand

Een tankkaart voor je bedrijfsauto’s

De tankkaart levert ook een voordeel van alle aard op. Deze wordt echter niet apart berekend, maar gaat mee in dezelfde VAA-vaststelling als de bedrijfswagen. Oftewel: de kosten voor het verbruik van de wagen (betaald via een tankkaart of anderszins door jou als werkgever voldaan) vergroten het forfaitair geraamde voordeel niet.

Mobiliteitsbudget versus bedrijfswagen

Medewerkers die een bedrijfswagen willen inruilen voor andere voordelen, kunnen kiezen voor een mobiliteitsbudget:

Met een mobiliteitsbudget kunnen ze onder bepaalde voorwaarden naast een cashvergoeding ook kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief, zoals een elektrische fiets of een abonnement op het openbaar vervoer.

Lees meer

Een bedrijfswagen voor je medewerker? Liantis sociaal secreteriaat ondersteunt je met alle administratieve formaliteiten!

Lees meer

Ontdek hier het antwoord op al je vragen over bedrijfswagens.

Lees meer