My Liantis

Ecocheques voor je werknemers

Als werkgever kan je via ecocheques je medewerker een extralegaal voordeel bieden op hun basisloon. We vertellen je wat je moet weten over ecocheques.

Wat zijn ecocheques?

De ecocheque is een extralegaal voordeel, bedoeld voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard. Hij is – net als de maaltijdcheque – vrijgesteld van belastingen en sociale lasten. Daardoor houdt de medewerker er netto meer aan over en kost het je als werkgever minder dan een reguliere loonsverhoging.

Medewerkers kunnen hun ecocheques gebruiken voor bepaalde uitgaven en slechts in bepaalde zaken. Ze zijn per cheque maximaal 10 euro waard en twee jaar geldig.

De uitgave van de cheques is in handen van de private ondernemingen Edenred, Monizze en Sodexo. Als werkgever moet je de ecocheques bij een van deze bedrijven bestellen.

Voordelen ecocheques voor de werknemer

De ecocheques zijn voordelig voor medewerkers omdat zij er geen sociale zekerheidsbijdragen, noch belasting op betalen.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Ecocheques zijn bedoeld voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard. Bij cao nr. 98 is een bijlage opgenomen met een lijst van producten en diensten die je kan kopen met ecocheques. Het is niet mogelijk om met ecocheques aankopen te doen die niet voorkomen op deze lijst.

De lijst kent drie categorieën:

  • Ecologische producten en diensten
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

Op de website van de Nationale Arbeidsraad kan je de volledige lijst raadplegen.

Voorwaarden ecocheques

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden, dan zijn de ecocheques een extralegaal voordeel dat vrijgesteld is van belasting en sociale bijdragen:

  • De ecocheque is toegekend als aanvulling op het loon. Het mag niet dienen als vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig andere voordelen of aanvullingen.
  • Je mag wel ecocheques verlenen ter vervanging of ter omzetting van maaltijdcheques zonder RSZ-verplichting.
  • De toekenning van ecocheques moet opgenomen zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele overeenkomst. Deze individuele overeenkomst moet schriftelijk zijn waarbij het bedrag van de ecocheque gemaximeerd is op wat voorzien is bij cao in je bedrijf.
  • De maximale waarde per ecocheque bedraagt 10 euro.
  • De ecocheque moet vermelden dat hij 24 maanden geldig is en enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van producten en diensten die opgenomen zijn in de lijst bij cao nr. 98.
  • Het totale bedrag van ecocheques mag niet meer bedragen dan € 250 per jaar.

Maximumbedrag ecocheques

Een ecocheque is maximaal 10 euro waard en per jaar mag een medewerker maximaal € 250 aan ecocheques ontvangen.

Ecocheques en fiscaliteit

Ecocheques zijn enkel vrijgesteld van belasting als ze zijn toegekend als aanvulling op het loon en volgens bovengenoemde voorwaarden. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld.

Afschaffing ecocheques

In de toekomst zullen ecocheques mogelijk worden afgeschaft. Aanleiding is dat heel wat cheques ongebruikt blijven en de geldigheidstermijn ongemerkt verstrijkt, vaak omdat het voor de medewerkers niet duidelijk is wat ze precies met de cheques kunnen kopen. Daarnaast worden de administratieve rompslomp en bijhorende kosten vaak aangehaald als belangrijke drijfveren om de ecocheques af te schaffen.

Het blijft echter koffiedik kijken hoe het politiek debat beslecht zal worden, want hierover bestaat geen akkoord meer tussen de meerderheidspartijen in de regering. Hierdoor lijkt de afschaffing voorlopig veraf. Daarenboven hebben de sociale partners de intentie om de invoering van elektronische ecocheques verplicht te maken.

Ecocheques voor je medewerkers? Ontdek hoe we je kunnen ondersteunen!

Lees meer