My Liantis

Fiscale bijdragen bij de loonberekening van je medewerkers

Hoeveel mag een fietsvergoeding bedragen? Voor welk fiscaal bedrag mag een werkgever tussenkomen in de verwarming- en elektriciteitskosten? Hoeveel mag je als werkgever tussenkomen bij de aankoop van een privécomputer van je medewerkers? En hoeveel mag een student verdienen om fiscaal ten laste te blijven van zijn/haar ouders? 

Elk jaar maakt de fiscale administratie bekend welke fiscale bijdragen van toepassingen zijn voor de loonberekening van je medewerkers. Door de hoge inflatie in 2022 zijn sommige bedragen fors gestegen. Wij vatten de belangrijkste aanpassingen in een notendop voor je samen.

Fiscale bijdragen: woon-werkverkeer en fietsvergoeding

Op het vlak van het woon-werkverkeer veranderen de fiscale bedragen ook dit jaar. De maximale vrijstelling die je medewerker kan genieten op de tussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer met een privévoertuig stijgt naar 470 euro aan fiscale bijdragen op jaarbasis.

Dit vertaalt zich in een maandelijkse korting op de bedrijfsvoorheffing van maximaal 39,20 euro. De belastingvrije fietsvergoeding bedraagt 0,27 euro per km. Dit fiscaal bedrag geldt ook voor de ‘speed pedelec’ en gelijk welk ander ‘rijwiel’ (stadsfiets, racefiets …).

Fiscaal voordeel alle aard voor bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen bedraagt dit jaar 1.540 euro.

Voordeel verwarming en elektriciteit

Heel wat werkgevers nemen de kosten voor verwarming en elektriciteit van hun medewerkers voor hun rekening. Een trend die vooral merkbaar is sinds de thuiswerkregelgeving tijdens de coronapandemie. Genieten je medewekers maar ook jij als leidinggevende of bedrijfsleider van gratis verwarming en elektriciteit? Dan betaal je belastingen op een forfaitair bedrag. Met als gevolg een lichte stijging van de fiscale bijdrage.

Fiscale bijdragen verwarming

De fiscale bijdrage voor verwarming worden betaald door jou als werkgever. De grootte van deze bijdrage is echter wel afhankelijk van de functie van je medewerker:

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 2.330 euro 

 • Andere verkrijgers: 1.050 euro 

Fiscale bijdragen elektriciteit

Ook wat betreft de fiscale bijdrage voor gratis gebruik van elektriciteit door je medewerkers, wordt er een onderscheid gemaakt in de grootte van de fiscale bijdrage op basis van type functie:

 • Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.160 euro 

 • Andere verkrijgers: 520 euro 

Tussenkomst bij de aankoop van een privé-pc

De overheid heeft eveneens een speciale regeling uitgewerkt voor werkgevers die hun medewerkers financieel willen steunen bij de aankoop van een privécomputer. Die kreeg de naam ‘pc-privéplan’ mee. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan dit pc-privéplan en ook de fiscale bijdragen volgen een aantal strikte regels. 

Zo is de tussenkomst van de werkgever in een privé-pc en/of randapparatuur en internetverbinding vrijgesteld van belasting voor een fiscaal bedrag maximum 1.030 euro (aanslagjaar 2024).

Dit fiscaal voordeel krijg je echter enkel wanneer je jaarinkomen onder de grens van 40.440 euro ligt (aanslagjaar 2024). Voor het aanslagjaar 2023 ligt de grens op 36.900 euro. Je werkgever mag bovendien op geen enkel moment zelf eigenaar zijn van het informaticamateriaal.

Loonbonus

De loonbonus blijft nog – ook na de invoering van de winstpremie – een ideaal middel om je werknemers te motiveren om een collectieve doelstelling te behalen. Deze valt bovendien ook niet onder de toepassing van de loonnorm. Voor het inkomstenjaar 2022 is het nieuwe maximumbedrag van de loonbonus 3.434 euro. De RSZ hanteert een maximum van 3.948 euro als fiscale bijdrage.

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de bruto beroepsinkomsten voor sportbeoefenaars ligt voor 2022 vast op 23.030 euro.

Fiscale bijdragen voor kunstenaars

De 'kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars' is een all-in kostenvergoeding die niet te combineren valt met andere kostenvergoedingen:

 • maximaal 147,67 euro fiscale bijdrage per dag per opdrachtgever in 2023.

 • maximaal 2.953,37 euro fiscale bijdrage voor alle artistieke prestaties in 2023.

Vrijwilligerswerk

De maximale fiscale bedragen van de onbelaste kostenvergoeding stijgen een beetje. Vanaf 1 januari 2023 zijn dit de maximumbedragen ligt het maximumbedrag op 40,67 euro per dag en 1.626,77 euro per jaar. 

Voor bepaalde vrijwilligerscategorieën geldt vanaf het eerste kwartaal van 2022 een verhoogd jaarbedrag. Voor 2023 bedraagt dit 2.987,70 euro (het dagbedrag blijft 40,67 euro). Het gaat om volgende categorieën van vrijwilligers:

 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • de nachtoppas evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • het niet-dringend, liggend ziekenvervoer (ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt, volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt).

Fiscale bijdragen studenten

Ook de maximale bedragen die studenten mogen bijverdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders, zijn aangepast:

 • algemeen: netto belastbaar inkomen 3.820 euro 
 • kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: 5.520 euro 
 • gehandicapt kind van alleenstaande ouder: netto belastbaar inkomen: 7.010 euro 

Cafetariaplan: een flexibele verloning zonder extra loonkost

Ontdek hier de voordelen.

Bereken eenvoudig het loon van je medewerkers. Ga in een handomdraai van bruto naar netto en omgekeerd met onze bruto-nettocalculator.

Bereken het!