My Liantis

Flexi-jobs voor werkgevers: voorwaarden en formaliteiten

Het flexi-jobstatuut laat je als werkgever toe tijdelijke extra hulp in te schakelen op een fiscaal voordelige manier. Het statuut bestaat al sinds december 2015 in de horeca. Vandaag kunnen ook werkgevers uit andere sectoren een beroep doen op het statuut. 

Flexijobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Wat is een flexi-job?

Een flexi-­job is een vorm van gelegenheidswerk voor personen die al een tewerkstelling van minimaal 4/5 hebben in een hoofdactiviteit. Zij kunnen een bijkomende tewerkstelling aanvatten (een flexijob) onder voordelige voorwaarden.

Kan ik voor mijn bedrijf flexi-jobs inzetten?

Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector (PC 302) een beroep doen op het flexijob statuut om tijdelijk bijkomende werknemers aan te nemen. Sinds 2018 kunnen ook werkgevers uit de handelssectoren een beroep doen op het statuut:

 • PSC 118.03 voor de bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij

 • PC 119 voor de handel in voedingswaren

 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel

 • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 • PSC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

 • PC 312 voor de warenhuizen

 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Hetzelfde geldt voor de uitzendkrachten (PC 322) als de gebruiker onder één van bovenstaande paritaire comités valt.

Voorwaarden voor inzetten van flexi-jobs

Werkgever en medewerkers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen inzake arbeidsrecht en sociaal recht.

 • Elk kwartaal moet je als werkgever opnieuw beoordelen of de medewerker onder het stelsel van flexi-jobs mag werken.

 • De medewerker moet in het derde kwartaal voorafgaand (kwartaal T-3) aan de tewerkstelling minstens 4/5 bij één of meerdere andere werkgevers gewerkt hebben.

 • De voorwaarde van kwartaal T-3 wordt gecontroleerd in Dimona. Krijg je bij je Dimona-aangifte een melding ‘Dimona aanvaard’, dan is alles in orde. Een laattijdige Dimona zal nooit aanvaard worden, ook al voldoet de medewerker aan de tewerkstellingsvoorwaarde voor kwartaal T-3.
 • De medewerker moet in het huidige kwartaal minder dan 4/5 voor jou werken.
 • De medewerker mag bij jou niet in zijn opzegtermijn zitten en ook niet in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van jou.

Flexi-job voor gepensioneerden

Gepensioneerden kunnen onbeperkt een flexi-job uitoefenen. Zij hoeven niet te voldoen aan de voorwaarden van kwartaal T-3 (drie kwartalen voor het kwartaal van de flexi-job) als ze gepensioneerd zijn op het einde van het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T-2).

Flexi-jobs: belastingen

Een flexi-job is fiscaal voordelig, zowel voor jou als werkgever als voor je medewerker.

 • Een flexi-jobwerknemer ontvangt een uurloon dat minstens 10,28 euro bedraagt (indexeerbaar), met inbegrip van het flexivakantiegeld.
 • Je kan het uurloon aanvullen met zogenaamde flexivergoedingen. Dit zijn bijkomende vergoedingen verschuldigd door een cao, zoals toeslagen en premies.
 • Het flexiloon, de flexivergoedingen en het flexivakantiegeld zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen in hoofde van de werknemer. Bruto komt met andere woorden overeen met netto.
 • Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.
 • Een flexi-jobwerknemer bouwt sociale rechten op.
 • Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

Onderwijs

Onderwijspersoneel kan in de zomermaanden niet aan een tewerkstelling van 80% komen en kon tot 2018 daardoor geen flexi-job uitoefenen in het tweede kwartaal van het volgende jaar. Sinds januari 2018 wordt de periode van uitgestelde bezoldiging gelijkgesteld met gewerkte dagen. Onder deze gelijkstelling vallen ook de werkloosheidsuitkeringen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betaalt aan de leerkrachten die de uitgestelde bezoldiging niet kunnen genieten en vrijgesteld zijn van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie.

Raamovereenkomst flexi-jobs

Om een flexi-jobwerknemer aan te werven moet je eenmalig een raamovereenkomst opmaken met afspraken over onder meer de functie en het basisloon. Vraag om een modelovereenkomst bij je Liantis klantenadviseur. 

Vervolgens moet je voor elke tewerkstelling een afzonderlijke arbeidsovereenkomst aangaan en een Dimona-aangifte (Dimona FLX) doen. Hoe je dit precies doet, hangt af van de vraag of je een geregistreerd kassasysteem (GKS) of een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) gebruikt.

Indien je over een GKS of ASA beschikt ...

 1. ... werk je met schriftelijke arbeidsovereenkomsten. De duur van deze overeenkomsten bedraagt minstens één dag en maximum één kwartaal. Enkel wanneer je met dagcontracten werkt, volstaat een mondelinge overeenkomst.
 2. ... doe je per periode van maximum één kwartaal een Dimona-aangifte.

Indien je niet over een GKS of ASA beschikt ...

 1. ... werk je met mondelinge arbeidsovereenkomsten van één dag.
 2. ... doe je per dag een Dimona-aangifte waarbij je telkens het begin- en einduur van de prestaties registreert.

Wil je een werknemer in dienst nemen via het flexi-jobstatuut? Ontdek hier wat Liantis voor jou kan betekenen! 

Lees meer