My Liantis

Flexi-jobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Het statuut flexi-job laat je als werkgever toe om extra hulp in te schakelen op een voordelige manier. Het statuut bestaat sinds december 2015 in de horecasector en werd in 2018 uitgebreid naar een aantal andere sectoren.

Flexijobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job geeft werknemers de kans om op een voordelige manier bij te klussen naast hun hoofdbaan. Er hangen wel strikte voorwaarden aan vast. We gaan daar verder dieper op in. 

Kan ik voor mijn bedrijf flexi-jobs inzetten?

Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector (PC 302) een beroep doen op het flexi-statuut om bijkomende werknemers aan te nemen. Sinds 2018 kunnen ook werkgevers uit de handelssectoren van het statuut gebruikmaken:

 • PSC 118.03 voor de bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij

 • PC 119 voor de handel in voedingswaren

 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel

 • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 • PSC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

 • PC 312 voor de warenhuizen

 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Hetzelfde geldt voor de uitzendkrachten (PC 322) als de gebruiker onder één van bovenstaande paritaire comités valt.

Voorwaarden voor het inzetten van flexi-jobs

Als werkgever én als medewerker moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, en dat zowel op het vlak van arbeidsrecht als sociaal recht:

 • Elk kwartaal moet je als werkgever het recht op het voordelige flexi-statuut voor de medewerker controleren. 
 • De medewerker moet in het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job (kwartaal T-3) minstens vier vijfde hebben gewerkt bij één of meerdere andere werkgevers.
 • Bovenstaande voorwaarde wordt gecontroleerd via een Dimona-aangifte. Krijg je bij je aangifte de melding ‘Dimona aanvaard’, dan kan de medewerker het komende kwartaal van het flexi-statuut genieten. Krijg je een ‘Dimona OK Warning’ te zien, dan kan de medewerker het komende kwartaal niet als flexi-jobber aan de slag. Een laattijdige aangifte zal nooit worden aanvaard, ook al voldoet de medewerker aan de tewerkstellingsvoorwaarden voor kwartaal T-3.
 • De medewerker mag in het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T) bij jou in dienst zijn onder een ander statuut dan flexi-medewerker, op voorwaarde dat hij in die andere arbeidsovereenkomst minder dan vier vijfde werkt.
 • Doet de medewerker in kwartaal T bij jou een opzegtermijn uit of betaal je hem een verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding? Dan kan hij in dat kwartaal geen flexi-job bij jou uitoefenen.

Flexi-job voor gepensioneerden

Gepensioneerden hoeven niet te voldoen aan de eerder vermelde condities van kwartaal T-3, op voorwaarde dat ze gepensioneerd zijn aan het einde van het tweede kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T-2). De voorwaarde die geldt in kwartaal T is wel op hen van toepassing.

  Flexi-job in het onderwijs

  Onderwijspersoneel kan in de zomermaanden geen tewerkstelling van 80% aantonen en kon daardoor tot 2018 geen flexi-job uitoefenen in het tweede kwartaal van het volgende jaar. Sinds januari 2018 wordt de periode van uitgestelde bezoldiging gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Voor leerkrachten die geen uitgestelde bezoldiging genieten tijdens de zomervakantie geldt de gelijkstelling ook voor de dagen waarop ze een werkloosheidsuitkering met vrijstelling van zoeken naar werk ontvangen van de RVA.

  Flexi-job voor zelfstandigen

  We hebben hierboven al uitgebreid aangehaald hoe je als werkgever een beroep kan doen op een flexi-medewerker en wat de voorwaarden precies zijn. Maar hoe zit het voor zelfstandigen?

  Kan je als zelfstandige een flexi-job uitoefenen?

  Voor zelfstandigen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven . Je moet onder andere minstens vier vijfde hebben gewerkt als loontrekkende bij een werkgever in het derde kwartaal voorafgaand aan je zelfstandige activiteit. Ben je al langer dan drie kwartalen zelfstandige, dan kan je geen flexi-job uitoefenen.

  Kan je als zelfstandige een flexi-jobber aanwerven?

  Ben je zelfstandig in een van bovenvermelde sectoren, dan kan je een flexi-jobber aannemen. Net zoals wanneer je ander tijdelijk personeel – jobstudenten, uitzendkrachten enzovoort – inschakelt, kan je hiervoor een beroep doen op een externe payrolldienst.

  Wil je als zelfstandige graag een werknemer via het flexi-statuut inschakelen? Neem dan contact op met de payroll service van Liantis voor meer informatie.

  Flexi-jobs: sociale zekerheid en belastingen

  Een flexi-job is fiscaal voordelig, zowel voor jou als werkgever als voor je medewerker.

  • Een flexi-jobber ontvangt een uurloon dat minstens 10,28 euro bedraagt (indexeerbaar), met inbegrip van het flexi-vakantiegeld.
  • Het uurloon moet worden aangevuld met flexi-vergoedingen die zijn verschuldigd volgens de cao, zoals toeslagen en premies.
  • Het flexi-loon, de flexi-vergoedingen en het flexi-vakantiegeld zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen in hoofde van de werknemer. Het brutosalaris komt met andere woorden overeen met de nettovergoeding.
  • Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.
  • Een flexi-jobber bouwt sociale rechten op.
  • Het flexi-loon, de flexi-vergoedingen, het flexi-vakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

  Raamovereenkomst flexi-jobs

  Om een flexi-jobber aan te werven, moet je eenmalig een schriftelijke raamovereenkomst opmaken met afspraken over onder meer de functie en het basisloon. Vraag om een modelovereenkomst bij je Liantis klantenadviseur. 

  Vervolgens moet je voor elke tewerkstelling een afzonderlijke arbeidsovereenkomst afsluiten en een Dimona-aangifte (Dimona FLX) doen. Voor een tewerkstelling van één dag volstaat een mondeling contract.

  • Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst: je moet een Dimona FLX-aangifte doen per periode (maximaal een kwartaal) én het begin- en einduur bijhouden. Dat doe je ofwel via het geregistreerd kassasysteem, ofwel via een dag-Dimona. Dat is een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie op de website van de sociale zekerheid. Sinds 2018 kan het begin- en einduur ook worden bijgehouden via een aantal specifieke systemen van tijdsopvolging, zoals een prikklok.
  • Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst: je doet een Dimona FLX-aangifte per dag mét aangifte van het begin- en einduur.

  Wil je een werknemer in dienst nemen via het flexi-jobstatuut? Ontdek hier wat Liantis voor jou kan betekenen! 

  Lees meer