Tijdelijke tewerkstelling/extra in de horeca

Wanneer je een succesvolle horecazaak hebt, kom je soms handen te kort. Horeca-uitbaters kunnen daarom een beroep doen op tijdelijk bijkomende werknemers. Hoe werkt dat precies?

Flexijobs: alle voorwaarden en formaliteiten op een rijtje

Wat is gelegenheidswerk in de horeca?

Het extra-statuut is een overeenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk, maar met een maximum van twee opeenvolgende werkdagen. Er wordt een mondeling contract afgesloten, tenzij voor een student of een deeltijdse extra.

Expliciete wetsbepalingen die de regelmatige tewerkstelling van een extra regelt, bestaan niet. Algemeen wordt echter aangenomen dat de arbeid van een extra occasioneel onregelmatig is.

Je doet er dus goed aan voorzichtig te werk te gaan. Als werkgever heb je er alle belang bij om zoveel mogelijk verschillende extra’s in te zetten en niet steeds een zelfde extra op vaste dagen te laten werken.

Dimona-aangifte

Voor een extra-werknemer moet je dagelijks per werknemer een Dimona EXT-aangifte doen. Hierbij heb je de keuze uit:

  • Een uuraangifte, met vermelding van begin- en einduur.
  • Een dagaangifte, met enkel vermelding van het beginuur. Ongeacht hoe lang de werknemer werkt, wordt hierbij uitgegaan van een dagblok van zes uur. Kies je voor een dagaangifte, dan ben je verplicht om een register der werktijdregeling bij te houden.

Hoeveel kost een gelegenheidsmedewerker?

Aan een extra moet je minimaal het baremaloon betalen. Een extra bouwt sociale rechten op, op basis van het dagforfait voor een “kelner(in)” (ref.nr. 206C).

Een horecawerkgever of -gebruiker kan gedurende de eerste 200 dagen per kalenderjaar genieten van een gunstig RSZ-statuut. Een extra heeft deze mogelijkheid gedurende de eerste 50 dagen per kalenderjaar. Bij een dimona ‘uuraangifte’ worden de RSZ-bijdragen berekend op een forfait van 10,46 euro per begonnen uur (bedrag vanaf 1 april 2024) (te verhogen met 8% voor de arbeiders), met een maximum van 6 keer dit uurforfait, dit is 62,76 euro /dag.

Bij een dimona “dagaangifte” worden de RSZ-bijdragen berekend op een forfait van zes keer het uurforfait, dit is 62,76 euro voor een dagblok (bedrag vanaf 1 april 2024) (te verhogen met 8% voor de arbeiders). Indien een extra aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op de eindejaarspremie. Een werkgeversbijdrage van 12% voor de eindejaarspremie is dus verschuldigd voor een extra. Hetzelfde geldt voor de kledijvergoeding, ecocheques, tussenkomst in het woon-werkverkeer, enzovoort. Deze dagen met een gunstig RSZ-tarief zijn aan belastingen onderworpen volgens een afzonderlijke aanslagvoet van maximaal 33%. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 33,31%.

Op zoek naar een gelegenheidsmedewerker? Liantis helpt je graag verder!

Lees meer