My Liantis

IBO contract: de individuele beroepsopleiding

IBO of Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming is een opleiding waarbij een werkzoekende op de werkvloer training en begeleiding krijgt van de werkgever, maar betaald en opgevolgd wordt door de VDAB.

jonge vrouw met IBO contract

IBO werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de hoge kost die gepaard gaat met het aannemen van nieuwe werknemers.

België is een van de landen met de hoogste loonkost ter wereld. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om de juiste kandidaat voor een job te vinden. Werkzoekenden van hun kant beschikken dan weer niet altijd over de juiste ervaring om aan de bak te komen, zeker als ze nog niet veel ervaring hebben op de werkvloer.

Wat is een IBO contract?

Het IBO contract is per definitie tijdelijk en wordt betaald en opgevolgd door de VDAB. De duur van de opleiding bedraagt één tot zes maanden en is afhankelijk van de behoeften.

De werkgever stelt een opleidingsplan op en leert zijn kandidaat de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Tijdens de hele periode van de IBO betaalt hij geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie (een extra premie per werkdag bovenop de uitkering). Na afloop van de opleidingsperiode werft de werkgever de kandidaat aan met een contract van onbepaalde duur.

Voordelen IBO contract

Het een deal waar iedereen beter van wordt. De werkgever, omdat hij gemotiveerde sollicitanten de kans kan bieden extra kennis te verwerven, zonder dat het hem te veel geld kost. Zo slaagt hij erin moeilijke vacatures makkelijker in te vullen. Werkzoekenden kunnen dan weer de nodige ervaring opdoen of zich omscholen tot een nieuw beroep.

Voor de werkgever

  • Begeleiding en ondersteuning door de VDAB

  • Beperkte administratie

  • Forse besparing op loonkost tijdens de opleiding

  • Geen loon en RSZ, enkel een productiviteitspremie. 

Verder sluit je als werkgever ook een verzekering gemeen recht af voor de kandidaat, zodat hij gedekt is tegen arbeidsongevallen. En je betaalt zijn verplaatsingsonkosten.

De ideale manier om in moeilijk op te vullen vacatures te voorzien.

Voor de kandidaat

  • Hij krijgt on the job begeleiding en leert een vak dat anders misschien ontoegankelijk zou zijn.

  • Hij krijgt een productiviteitspremie per gewerkte dag bovenop de uitkering. Daarmee verdient hij ongeveer het equivalent van een gewoon loon.

  • Hij is verzekerd en je betaalt hem de verplaatsingsonkosten terug.

Kandidaten die een IBO doorlopen, hebben tijdens hun opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van de opleiding wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.

Voorwaarden voor een IBO: wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een IBO, moet een kandidaat beantwoorden aan drie voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.

  • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.

  • Hij heeft nog niet eerder in het bedrijf van de werkgever gewerkt (met uitzondering van een korte periode als uitzendkracht of als jobstudent).

Verplichtingen na de IBO-overeenkomst

De werkgever verbindt zich vanaf het begin van de IBO-overeenkomst ertoe om de kandidaat na een geslaagde inwerkperiode een contract van onbepaalde duur te geven. De werkgever moet de voormalige IBO'er minstens gedurende eenzelfde duur als de IBO zelf in dienst houden. Bij problemen tijdens de IBO-periode is het belangrijk om de IBO-consulent van de VDAB te contacteren, die dan zal bemiddelen.

Laat je zaak voorzichtig en gecontroleerd groeien met IBO-contracten

Groei verstandig