Uitzendarbeid

Wil je een zieke medewerker tijdelijk vervangen? Of heb je extra personeel nodig om een piekperiode op te vangen? Dan kan uitzendarbeid een goede oplossing zijn. Liantis helpt je met het vinden van de geschikte kandidaat.

Wat is uitzendarbeid?

Bij uitzendarbeid is de medewerker aangeworven door een uitzendbureau, maar voert hij zijn werk uit in jouw bedrijf. Je werft de medewerker dus niet zelf aan en hij staat niet bij jou op de loonlijst. Hij geniet wel dezelfde rechten als je andere medewerkers. Denk aan loon, arbeidstijden, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen die voortvloeien uit de sociale zekerheid.

Het inhuren van een uitzendkracht is ideaal bij het opvangen van tijdelijke drukte of om te beoordelen of de medewerker past bij je bedrijf en je hem in dienst wil nemen. Naast de traditionele interimcontracten, kan je ook een beroep doen op seizoensarbeiders, een tijdelijke kracht in dienst nemen via een payrollservice zoals die van Liantis.

Wanneer mag ik een beroep doen op uitzendarbeid?

Je mag niet zomaar een uitzendkracht inzetten in je organisatie. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat het om een tijdelijke opdracht moet gaan. De wet voorziet zes situaties waarin je een beroep mag doen op interims, elk met specifieke procedures en beperkingen:

 1. Vervanging van een vaste medewerker.
 2. Tijdelijke vermeerdering van werk.
 3. Uitvoering van een uitzonderlijk werk.
 4. Instroom (uitzendarbeid met het oog op vaste aanwerving)
 5. Het leveren van artistieke prestaties of werken voor een occasionele werkgever of gebruiker.
 6. Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject voor langdurig werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand.

Op welk loon heeft een interim recht?

Bij het bepalen van het loon van de uitzendkracht is het gebruikelijke loon binnen je bedrijf de maatstaf. Anders gezegd: de uitzendkracht moet minimaal hetzelfde verdienen als het loon dat hij als vaste medewerker in dienst van je bedrijf zou hebben ontvangen.

Loon is in dit geval een ruim begrip. Ook alle voordelen die je vaste medewerkers genieten – zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques – moet je meenemen bij de bepaling. Het uitzendbureau staat in voor de loonadministratie en de Dimona-aangifte.

Bijzondere preventiemaatregelen voor uitzendkrachten

De uitzendkracht is (net als je andere medewerkers) onderworpen aan gezondheidstoezicht indien uit de risicoanalyse blijkt dat zijn functie bepaalde risico´s met zich meebrengt waartegen je hem dient te beschermen.

Is dit gezondheidstoezicht verplicht, dan moet je als werkgever een werkpostfiche opstellen voor de uitzendkracht. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke preventiemaatregelen verplicht voor al wie uitzendkrachten tewerkstelt.

Verplichte erkenning uitzendbureaus

Enkel erkende interimkantoren zoals Liantis talent services mogen uitzendarbeid organiseren. De overheid legt deze verplichting op om de nodige transparantie en controlemogelijkheden te garanderen.

Erkenningsnummers Liantis talent services - werving, selectie & outplacement

 • Waals Gewest: W.RS/SO.044
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BHG.00445-405-20130327

Erkenningsnummers Liantis talent services – uitzendarbeid

 • Vlaams Gewest: VG 28/UC
 • Waals Gewest: W.INT.044
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BHG.00445-406-20130327

Waarom kiezen voor Liantis?

Snel en eenvoudig een geschikte uitzendkracht nodig? Liantis zorgt voor de perfecte match en laat je toe te focussen op je kernactiviteiten. We beschikken over een uitgebreide pool aan kandidaten en een specifieke expertise in onder meer bouwprofielen, bedienden, HR-professionals en buitenlandse medewerkers.

Na een grondige analyse van jouw noden stellen we een heldere functieomschrijving en profiel op. Via een brede waaier aan kanalen gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat. We staan in voor screening en selectie en brengen je in contact met mogelijke nieuwe medewerkers. Kan je je vinden in de door ons voorgestelde kandidaat, dan regelen we voor jou de administratieve formaliteiten voor opstart en eventuele verlening van contracten.

Overtuigd?

Heb jij nood aan een tijdelijke werknemer en wil je daarvoor een beroep doen op de experten van Liantis? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Nood aan een uitzendkracht? Ontdek hoe Liantis jou kan helpen!

Lees meer