Bijzondere verlofstelsels

In België bestaan verschillende verlofstelsels voor bijzonder verlof waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld verlof voor zorgtaken, het volgen van opleidingen of voor verlof om dwingende redenen. Liantis informeert je graag over de verschillende bijzondere verlofstelsels, wat deze precies inhouden en hoe deze vorm van vakantie kan opgenomen worden door je medewerkers.

Wat zijn bijzondere verlofstelsels?

Bijzondere verlofstelsels geven medewerkers de mogelijkheid verlof op te nemen voor gebeurtenissen of situaties waarvoor de gewone (wettelijke) vakantiedagen niet bedoeld zijn. Bijvoorbeeld voor zorgtaken, een tijdelijke arbeidsonderbreking omwille van een zwangerschap of geboorte (zwangerschaps- of vaderschapsverlof), het bijwonen van een huwelijk of begrafenis (klein verlet) of om zitting te kunnen nemen in een gemeenteraad (politiek verlof).

Medewerkers hebben dan het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van hun normale loon of een forfaitaire uitkering binnen zo'n bijzonder verlofstelsel. Daarnaast genieten zij kort voor, tijdens en kort na de verlofperiode vaak ontslagbescherming. 

Overzicht bijzondere verlofstelsels

Medewerkers kunnen bijzonder verlof opnemen voor verschillende gebeurtenissen of situaties. Hieronder een overzicht van bijzondere verlofstelsels waarvan veel gebruik wordt gemaakt:

Klein verlet

Omstandigheidsverlof of klein verlet is een vorm van bijzonder verlof voor speciale gebeurtenissen. De medewerker heeft het recht om afwezig te zijn met behoud van loon voor bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, om zijn burgerplicht te vervullen ... Benieuwd naar wat de voorwaarden zijn en welke speciale omstandigheden recht geven op dit kort verzuim?

Lees meer over klein verlet

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Ook tijdskrediet of loopbaanonderbreking vallen onder de bijzondere verlofstelsels. Medewerkers in de privésector kunnen tijdskrediet aanvragen voor specifieke zorgtaken of om een opleiding te kunnen volgen. Vóór 1 april 2017 kon je tijdskrediet zonder motief aanvragen, tegenwoordig moet de medewerker een specifieke reden aandragen om aanspraak te maken op dit bijzonder verlofstelsel. Hij of zij ontvangt dan een ‘onderbrekingsuitkering’ of ‘uitkering’ van de RVA.

Ontdek alles over tijdskrediet

Familiaal verlof, sociaal verlof of verlof om dwingende redenen

Soms doet zich een noodsituatie voor waardoor je medewerker niet kan komen werken. In België kunnen werknemers maximaal tien dagen per jaar verlof om dwingende redenen opnemen. Dit bijzonder verlofstelsel is speciaal voor situaties waarin de regeling voor klein verlet niet voorziet (huwelijk, geboorte, overlijden, communie, bijzitter).

Ontdek alles over verlof om dwingende redenen

Politiek verlof

Politiek verlof stelt medewerkers uit de privésector in staat afwezig te zijn van hun werk om een politiek mandaat uit te oefenen. Wil je weten wat de maximale duur van dit bijzonder verlofstelsel is en welke formaliteiten je moet naleven?

Lees meer over politiek verlof

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en valt eveneens onder de bijzondere verlofstelsels. Wil je medewerker ouderschapsverlof opnemen om voor zijn of haar kind te zorgen? En vraag je je af welke voorwaarden er gelden en hoe lang het verlof mag duren?

Ontdek de ins & outs van ouderschapsverlof

Vaderschapsverlof

Ook voor jonge vaders bestaat een bijzondere verlofregeling zodat zij in die belangrijke eerste periode bij hun kind en partner kunnen zijn. Elke vader heeft binnen de vier maanden na de bevalling recht op tien dagen vaderschapsverlof.

Lees meer vaderschapsverlof

Moederschapsverlof

Is je medewerkster zwanger of net bevallen? (Aanstaande) moeders hebben in principe recht op vijftien weken moederschapsverlof. Dit prenataal en postnataal verlof binnen het bijzonder verlofstelsel kan de medewerkster gebruiken om zichzelf en haar baby een goede start te geven in deze nieuwe fase.

Ontdek alles over zwangerschapsverlof

Borstvoedingsverlof

Een zwangere medewerkster kan in aanmerking komen voor borstvoedingsverlof. Verplicht, op aangeven van de bedrijfsarts (profylactisch borstvoedingsverlof) of als gunst van de werkgever (individueel borstvoedingsverlof) kan deze recht hebben op dit bijzonder verlofstelsel. Wat is lactatieverlof, hoe lang duurt het en is het betaald verlof?

Ontdek nu meer over borstvoedingsverlof

Landingsbaan

Met het tijdskrediet eindeloopbaan kunnen medewerkers hun loopbaan rustig afbouwen richting hun pensioen. Liantis vertelt je wat je als werkgever moet weten over het tijdskrediet landingsbaan, welke voorwaarden er gelden  binnen dit bijzonder verlofstelsel en hoe je medewerker het kan aanvragen.

Lees meer

Zoek je als werkgever meer informatie over bijzondere verlofstelsels?

Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat