My Liantis

Bijzondere verlofstelsels

In België bestaan verschillende stelsels voor bijzonder verlof waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld verlof voor zorgtaken, het volgen van opleidingen of voor verlof om dwingende redenen. We informeren je in dit artikel over de bijzondere verlofstelsels.

Wat zijn bijzondere verlofstelsels?

Bijzondere verlofstelsels geven medewerkers de mogelijkheid verlof op te nemen voor gebeurtenissen of situaties waarvoor de gewone (wettelijke) vakantiedagen niet bedoeld zijn. Bijvoorbeeld voor zorgtaken, het volgen van een opleiding of om zitting te kunnen nemen in een gemeenteraad.

Medewerkers hebben dan het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van hun normale loon of een forfaitaire uitkering. Daarnaast genieten zij kort voor, tijdens en kort na de verlofperiode vaak ontslagbescherming. We lichten de specifieke rechten en plichten voor medewerkers en werkgevers toe per verlofregeling.

Overzicht bijzondere verlofstelsels

Medewerkers kunnen bijzonder verlof opnemen voor verschillende gebeurtenissen of situaties. Bijvoorbeeld rond de geboorte van hun kind (moederschapsverlof, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof) en de zorg voor hun kind (ouderschapsverlof, tijdskrediet). Maar ook voor het volgen van vorming (tijdskrediet), het bijwonen van bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis (klein verlet) of het uitoefenen van een politiek mandaat (politiek verlof).

Hieronder een overzicht van bijzondere verlofstelsels waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

Zoek je als werkgever meer informatie over bijzondere verlofstelsels? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat

Klein verlet

Omstandigheidsverlof of klein verlet is verlof voor speciale gebeurtenissen. De medewerker heeft het recht om afwezig te zijn met behoud van loon voor bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, om zijn burgerplicht te vervullen ... We zetten op een rij wat de voorwaarden zijn en welke speciale omstandigheden recht geven op dit kort verzuim.

Lees meer

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Medewerkers in de privésector kunnen tijdskrediet aanvragen voor specifieke zorgtaken of om een opleiding te kunnen volgen. Vóór 1 april 2017 kon je tijdskrediet zonder motief aanvragen, tegenwoordig moet de medewerker een specifieke reden aandragen. Hij of zij ontvangt dan een ‘onderbrekingsuitkering’ of ‘uitkering’ van de RVA.

Lees meer

Familiaal verlof, sociaal verlof of verlof om dwingende redenen

Soms doet zich een noodsituatie voor waardoor je medewerker niet kan komen werken. In België kunnen werknemers maximaal tien dagen per jaar verlof om dwingende redenen opnemen. Dit is speciaal voor situaties waarin de regeling voor klein verlet niet voorziet (huwelijk, geboorte, overlijden, communie, bijzitter).

Lees meer

Politiek verlof

Politiek verlof stelt medewerkers uit de privésector in staat afwezig te zijn van hun werk om een politiek mandaat uit te oefenen. Wil je weten wat de maximale duur van dit verlof is en welke formaliteiten je moet naleven?

Lees meer

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Wil je medewerker ouderschapsverlof opnemen om voor zijn of haar kind te zorgen? En vraag je je af welke voorwaarden er gelden en hoe lang het verlof mag duren?

Lees meer

Vaderschapsverlof

Ook voor jonge vaders bestaat een verlofregeling zodat zij in die belangrijke eerste periode bij hun kind en partner kunnen zijn. Elke vader heeft binnen de vier maanden na de bevalling recht op tien dagen vaderschapsverlof.

Lees meer

Moederschapsverlof

Is je medewerkster zwanger of net bevallen? (Aanstaande) moeders hebben in principe recht op vijftien weken moederschapsverlof. Dit prenataal en postnataal verlof kan de medewerkster gebruiken om zichzelf en haar baby een goede start te geven in deze nieuwe fase.

Lees meer

Borstvoedingsverlof

Een zwangere medewerkster kan in aanmerking komen voor borstvoedingsverlof. Verplicht, op aangeven van de bedrijfsarts (profylactisch borstvoedingsverlof) of als gunst van de werkgever (individueel borstvoedingsverlof). Wat is lactatieverlof, hoe lang duurt het en is het betaald verlof?

Lees meer

Landingsbaan

Met het tijdskrediet eindeloopbaan kunnen medewerkers hun loopbaan rustig afbouwen richting hun pensioen. Liantis vertelt je wat je als werkgever moet weten over het tijdskrediet landingsbaan, welke voorwaarden er gelden en hoe je medewerker het kan aanvragen.

Lees meer