Tijdskrediet: wat is het en hoe neem ik het op?

Wie in de privésector werkt, kan bij de werkgever tijdskrediet met motief aanvragen. Zo kan je medewerker zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen. En dat met de garantie dat hij of zij achteraf opnieuw aan de slag kan op zijn/haar oude werkplek en binnen dezelfde functie. Wie tijdskrediet aanvraagt, moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Liantis zet deze graag voor jou op een rijtje. 

Wat is tijdskrediet?

Het tijdskrediet is een systeem dat medewerkers in de privésector de mogelijkheid geeft hun arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken of te verminderen. Er bestaan vandaag drie vormen van tijdskrediet:

 • Bij een voltijds tijdskrediet onderbreekt een medewerker zijn/haar prestaties volledig. In dat geval, ontvangt je medewerker geen bezoldiging.

 • Je medewerker kan er ook voor kiezen om in het kader van tijdskrediet de loopbaan tot de helft te verminderen. Dan geniet hij/zij enkel een bezoldiging voor de halftijds geleverde prestaties op het werk. 

 • Bij een tijdskrediet met ⅕ krijgt je medewerker een bezoldiging op basis van ⅘ prestaties. 

Let wel: tijdskrediet is iets anders dan thematisch verlof zoals ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand, het mantelzorgverlof en het palliatief verlof. Hiervoor gelden immers specifieke voorwaarden en regels die soepeler zijn dan die voor tijdskrediet.

Landingsbanen

Het systeem van landingsbanen is geen vorm van tijdskrediet met motief, maar een apart stelsel dat specifiek bedoeld is voor oudere werknemers. Het biedt 55-plussers met 25 jaar beroepservaring de mogelijkheid hun werkzame leven af te bouwen en rustig naar hun pensioen toe te werken. Zij kunnen halftijds of 1/5 tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. Lees meer over het tijdskrediet einde loopbaan op de pagina over landingsbanen.

Het verschil tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Wat in de privésector tijdskrediet heet, noemt men in de openbare sector loopbaanonderbreking. De Vlaamse openbare sector heeft de term loopbaanonderbreking vervangen door de term Vlaams zorgkrediet.

Tijdskrediet en landingsbaan

Een specifieke vorm van tijdskrediet is de landingsbaan. Is jouw medewerker 55 jaar of ouder dan kan deze tot het pensioen tijdskrediet landingsbaan nemen. Het biedt 55-plussers met 25 jaar beroepservaring de mogelijkheid hun werkzame leven af te bouwen en rustig naar hun pensioen toe te werken. Zij kunnen halftijds of 1/5 tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. Lees meer over het tijdskrediet einde loopbaan.

Tijdskrediet met motief

Voorwaarden voor tijdskrediet

Sinds 1 april 2017 kunnen medewerkers enkel nog tijdskrediet met motief opnemen. Enkel de zes onderstaande specifieke motieven geven recht op tijdskrediet:

 • de zorg voor eigen kind(eren) jonger dan 8 jaar. Let op: voor het recht op uitkeringen verlaagt de leeftijd van het kind van 8 naar 5 jaar voor medewerkers die voltijds tijdskrediet opnemen en hun werkgever hier vanaf 1 februari 2023 van op de hoogte brengen.
 • palliatieve zorg.
 • de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
 • de zorg voor een eigen gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.
 • bijstand of zorg verlenen aan een eigen zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin.
 • het volgen van een erkende opleiding.

Wie komt in aanmerking?

Vraagt je medewerker tijdskrediet aan, dan moet hij/zij voldoen aan volgende voorwaarden vanaf het moment van de aanvraag:

 • Je medewerker is minstens 24 maanden in dienst van jouw organisatie. Let op: voor het recht op uitkeringen voor het tijdskrediet met motief 'zorg voor een kind' stijgt de anciënniteitsvoorwaarde van 24 naar 36 maanden wanneer dit vanaf 1 juni 2023 aan de werkgever wordt gemeld.
 • Bij een werkonderbreking moet de medewerker in de twaalf maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving voor het tijdskrediet met motief:
  • voltijds aan de slag geweest zijn bij een voltijds tijdskrediet, of deeltijds gewerkt hebben in de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving. Dit geldt enkel voor het recht op uitkeringen en als de medewerker dit ten vroegste op 1 februari aan de werkgever meldt. Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet geldt er geen anciënniteitsvoorwaarde.
  • voltijds aan de slag geweest zijn bij een halftijds tijdskrediet. Dit geldt enkel voor het recht op uitkeringen en voor de kennisgevingen die de werknemer ten vroegste op 1 februari aan de werkgever doet. Voor het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet moet de werknemer minstens ¾ gewerkt hebben.
  • Voltijds aan de slag geweest zijn bij een loopbaanvermindering met één vijfde in het kader van tijdskrediet.
 • Let wel: je medewerker heeft geen recht op tijdskrediet met motief 'zorg' indien hij/zij een niet-toegelaten nevenactiviteit als zelfstandige of loontrekkende aanvat of uitbreidt.

Nevenactiviteit: de medewerker heeft geen recht op tijdskrediet indien hij een niet-toegelaten nevenactiviteit als zelfstandige of loontrekkende aanvat of uitbreidt.

Hoe lang duurt een tijdskrediet?

De duur van het tijdskrediet hangt af van het motief. Voor de zorgmotieven krijgt een medewerker maximaal 51 maanden tijdskrediet. Voor een erkende opleiding volgen is 36 maanden de maximumduur.

Let op: voor het recht op uitkeringen voor het tijdskrediet met motief 'zorg voor een kind' verlaagt de duurtijd van 51 naar 48 maanden voor de schriftelijke kennisgevingen die de werknemer vanaf 1 februari 2023 doet. Dit geldt ook voor de tijdskredieten die al lopende zijn op 1 februari 2023 voor zover de werknemer op die datum minder dan 30 maanden tijdskrediet opnam. Deze werknemers hebben het recht om hun tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor ze geen recht op uitkeringen hebben. De werkgever kan deze vroegtijdige eenzijdige beëindiging van het tijdskrediet niet weigeren.

Nam de werknemer op 1 februari 2023 wel al minstens 30 maanden tijdskrediet? Dan blijft de duurtijd 51 maanden.

Een medewerker kan tijdskrediet over zijn volledige loopbaan gebruiken voor verschillende motieven. De 51 maanden zijn tijdens de hele loopbaan het absolute maximum. Daarbij is het niet toegestaan 36 en daarna nog 51 extra maanden (of omgekeerd) op te nemen. Opleidingskrediet en zorgkrediet zijn immers niet cumuleerbaar.

Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) neemt de medewerker het tijdskrediet op in periodes van een maand, drie maanden of zes maanden.

Tijdskrediet aanvragen

Het tijdskrediet aanvragen, dat doet je medewerker altijd schriftelijk drie maanden voor de gewenste ingangsdatum. Zo’n aanvraag bevat een motivatie en de nodige bewijsstukken. Denk maar aan een inschrijvingsbewijs voor een opleiding of medische attesten. Welke dat zijn, is per motief na te leven op de website van de RVA

Telt je bedrijf minder dan twintig medewerkers, dan moet de aanvraag zes maanden van tevoren gebeuren. Als werkgever heb je de mogelijkheid om de begindatum uit te stellen. Telt je bedrijf niet meer dan tien medewerkers, dan loopt de procedure ietwat anders. In zo’n geval heeft je medewerkers immers jouw toestemming nodig. Na de aanvraag geniet je medewerker bovendien tot drie maanden na zijn/haar tijdskrediet van een ontslagbescherming. 

Hoe vraag je een uitkering aan bij tijdskrediet?

Een tijdskrediet met motief geeft de medewerker recht op een vervangingsinkomen. Dat is de zogenaamde ‘onderbrekingsuitkering’ of ‘uitkering’ voor de periode dat de medewerker geen beroepsinkomen heeft. De RVA betaalt deze uitkering aan je medewerker.

Om een uitkering van de RVA te krijgen, moet de medewerker een aanvraagformulier insturen.

Zoek je als werkgever meer informatie over tijdskrediet? Liantis helpt je graag verder!

Neem contact met ons op