My Liantis

Bouwverlof 2021-2022

Per regio is het bouwverlof vastgelegd. Maar hoe gebeurt dat en wat is het resultaat? Let op de aanbevelingen en adviezen vanuit het paritair comité en sla acht op de procedure om het aanbevolen verlof in collectief verlof om te zetten.

Wat is het bouwverlof?

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij. Het bouwverlof is geen dwingende regel. Het is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de zomer van het jaar daarop. Hoewel ze niet verplicht is, houdt een meerderheid van de bouwbedrijven zich aan deze afspraak.

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2022

 • Hoofdvakantie: 4 tot en met 29 juli + één dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 11 tot en met 29 juli, drie dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen: 11, 12 en 13 april
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 11 tot en met 29 juli, zes dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 11 juli tot en met 1 augustus, twee dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 11, 12 en 13 april
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 22 juli tot en met 12 augustus, één dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 11, 12 en 13 april
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 18 juli tot en met 5 augustus, één dag vrij te nemen
 • Snipperdagen: 
  • 11, 12 en 13 april
  • 3 en 4 november
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 11 tot en met 29 juli, zes dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 4 juli tot en met 29 juli, 1 dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 
  • van 4 t/m 25 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen):
   • ofwel van 27 juni t/m 1 juli (saldo 0),
   • ofwel van 26 juli t/m 1 augustus (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 4 t/m 29 juli (saldo 1 dag);
  • ofwel van 11 t/m 29 juli en saldo 6 dagen (*)

 

 • Snipperdagen:(*) aanbeveling: 11, 12 en 13 april, 3 en 4 november en saldo 1 dag

 

 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 4 t/m 31 juli (saldo 1 dag)
  • ofwel van 11 t/m 31 juli, en saldo 6 dagen (*)

 

 • Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 28 februari, 1 en 2 maart, en 3 en 4 november en saldo 1 dag

 

 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: van 11 t/m 29 juli
  • 4 dagen vrij te nemen

 

 • Snipperdag: 3 en 4 november

 

 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december
 • Hoofdvakantie: 
  • van 18 juli t/m 5 augustus (saldo 6 dagen)te vervolledigen met (*)
 • Snipperdag: 
  • (*)-ofwel van 28 februari t/m 4 maart (saldo 1);
  • ofwel 3 en 4 november (saldo 4)

 

 • Vervanging feestdag: 
  • 1 januari door 3 januari
  • 1 mei door 27 mei
  • 25 december door 26 december

Feestdagen in 2022

zaterdag 1 januari (Nieuwjaar)
(het PC124 legt de vervangingsdag verplicht vast op maandag 3 januari)

donderdag 21 juli (Nationale feestdag)

maandag 18 april (paasmaandag)

maandag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)

zondag 1 mei (Feest van de arbeid)
(het PC124 legt de vervangingsdag verplicht vast op vrijdag 27 mei (brug Hemelvaart)

dinsdag 1 november (Allerheiligen)

donderdag 26 mei (O.L.H.-Hemelvaart)

vrijdag 11 november (Wapenstilstand)

maandag 6 juni (pinkstermaandag)

zondag 25 december (Kerstmis)
(het PC124 legt de vervangingsdag verplicht vast op maandag 26 december)

 

Inhaalrustdagen in 2022

dinsdag 4 januari maandag 31 oktober
woensdag 5 januari  woensdag 2 november
donderdag 6 januari dinsdag 27 december
vrijdag 7 januari woensdag 28 december
donderdag 14 april donderdag 29 december
vrijdag 15 april vrijdag 30 december

 

Schoolvakanties 2022-2023

kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022;

herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022;

krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022;

kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.

paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022;

 

 

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2021

 • Hoofdvakantie: 5 juli tot en met 30 juli, één dag vrij te nemen.
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 15 door 16 augustus
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 12 juli tot en met 30 juli, vier dagen vrij te nemen.
 • Snipperdagen: 4 en 5 november
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 15 door 16 augustus
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 12 juli tot en met 30 juli, zes dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief).
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 15 door 16 augustus
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 12 juli tot en met 2 augustus, drie dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer.
 • Snipperdagen: 4 en 5 november
 • Vervanging feestdag:
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 19 juli tot en met 9 augustus, drie dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer.
 • Snipperdagen: 4 en 5 november
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 
  • Keuze tussen:
   • 19 juli tot en met 6 augustus, vijf dagen vrij te kiezen
   • of 19 juli tot en met 13 augustus 
 • Snipperdagen: 5 november
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 15 augustus door 4 november
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 12 juli tot en met 30 juli, zes dagen vrij te nemen.
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 5 tot en met 30 juli, één dag vrij te nemen.
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: van 5 tot en met 26 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen):
  • ofwel van 28 juni tot en met 2 juli (saldo 0),
  • ofwel van 27 juli tot en met 2 augustus (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 5 t/m 30 juli (saldo 1 dag);
  • ofwel van 12 t/m 30 juli en saldo 6 dagen (*)
 • Snipperdagen: (*) aanbeveling: 15, 16, 17, 18 en 19 februari en saldo 1 dag
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 5 t/m 30 juli (saldo 1 dag)
  • ofwel van 12 t/m 30 juli, en saldo 6
   dagen (*)
 • Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 15, 16 en 17 februari, en 4 en 5 november en saldo 1 dag
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: van 12 tot en met 30 juli (saldo 5 dagen)
 • Snipperdagen: 5 november
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 15 augustus door 4 november
  • 25 december door 27 december
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 12 t/m 30 juli (saldo zes dagen)
  • ofwel van 19 juli t/m 6 augustus (saldo zes dagen) te vervolledigen met (*)
 • Snipperdagen: (*)
  • ofwel van 15 tot en met 19 februari (saldo 1)
  • ofwel 4 en 5 november (saldo 4)
  • ofwel van 20 t/m 23
  • december (saldo 2)
 • Vervanging feestdag: 
  • 1 mei door 14 mei
  • 25 december door 27 december

Inhaalrustdagen in 2021

dinsdag 6 april vrijdag 12 november 
woensdag 7 april vrijdag 24 december
donderdag 8 april dinsdag 28  december
vrijdag 9 april woensdag 29 december
dinsdag 2 november donderdag 30 december
woensdag 3 november vrijdag 31 december

 

Procedure om aanbevolen verlof om te zetten naar collectief verlof

De procedure bestaat uit drie stappen.

 1. Het overleg. Is er een ondernemingsraad, dan legt die bij beslissing de data voor het collectief verlof vast. Is er geen ondernemingsraad, dan gebeurt dit in akkoord met de vakbondsafvaardiging of in akkoord met alle werknemers.
 2. Het uithangen van de data en een bericht over de beslissing.
 3. Het opnemen van het verlof in het arbeidsreglement.

Volg je bovenstaande procedure en bekendmaking niet? Dan is er geen sprake van collectief verlof en worden de vakantiedagen vastgelegd op basis van een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk.

Opmerking

* Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

Zoek je als werkgever meer informatie over bouwverlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat