Bouwverlof 2024

Per regio is het bouwverlof vastgelegd. Maar hoe gebeurt dat en wat is het resultaat? Let op de aanbevelingen en adviezen vanuit het paritair comité en sla acht op de procedure om het aanbevolen verlof in collectief verlof om te zetten.

Wat is het bouwverlof?

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij. Het bouwverlof is geen dwingende regel. Het is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de zomer van het jaar daarop. Hoewel ze niet verplicht is, houdt een meerderheid van de bouwbedrijven zich aan deze afspraak.

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2024

 • Hoofdvakantie: 8 juli t/m 2 augustus
 • Vervanging feestdagen: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 15 juli t/m 2 augustus, 2 dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen: 3 t/m 5 april
 • Vervanging feestdagen: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 15 juli t/m 2 augustus, 5 dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdagen: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 15 juli t/m 2 augustus, 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 3 t/m 5 april
 • Vervanging feestdagen:
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 22 juli t/m 9 augustus, 2 dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 3 t/m 5 april
 • Vervanging feestdagen:
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 
  • 22 juli t/m 9 augustus, 2 vrij te kiezen dagen
 • Snipperdagen: 3 t/m 5 april
 • Vervanging feestdagen: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: van 15 juli t/m 2 augustus, 5 dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 8 juli t/m 2 augustus
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: van 8 t/m 26 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen):
  • ofwel van 1 t/m 7 juli (saldo 0),
  • ofwel van 27 juli t/m 2 augustus (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 8 juli t/m 2 augustus (saldo 0);
  • ofwel van 15 juli t/m 2 augustus en saldo 5 dagen (*)
 • Snipperdagen: (*) aanbeveling: 2, 3, 6, 7 en 8 mei (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 8 juli t/m 2 augustus (saldo 0);
  • ofwel van 8 juli t/m 26 juli en saldo 5 dagen (*)
 • Snipperdagen: (*) aanbeveling: 
  • ofwel van 12 t/m 14 februari (saldo 2 dagen) + 2 en 3 mei (saldo 0);
  • ofwel van 6 t/m 8 mei (saldo 2 dagen) + 2 en 3 mei (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: van 15 juli t/m 2 augustus; 5 dagen vrij te nemen (*)
 • Snipperdagen: (*) aanbeveling: 6, 7 en 8 mei (saldo: 2 dagen)
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

 • Hoofdvakantie: van 15 juli t/m 2 augustus (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen):
  • ofwel van 6 t/m 8 mei (saldo 2 dagen),
  • ofwel van 28 t/m 31 oktober (saldo 1 dag)
 • Vervanging feestdag: 
  • 21 juli door 16 augustus

Inhaalrustdagen in 2024

 • dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 januari
 • dinsdag 2 april
 • vrijdag 10 mei
 • maandag 23, dinsdag 24, donderdag 26, vrijdag 27, maandag 30 en dinsdag 31 december 2024

Feestdagen in 2024

Maandag 1 januari (Nieuwjaar)

zondag 21 juli (Nationale feestdag)

(het PC 124 legt de vervangingsdag verplicht vast op vrijdag 16 augustus)

maandag 1 april (paasmaandag)

donderdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)

woensdag 1 mei (Feest van de arbeid)

vrijdag 1 november (Allerheiligen)

donderdag 9 mei (O.L.H.-Hemelvaart)

maandag 11 november (Wapenstilstand)

maandag 20 mei (pinkstermaandag)

woensdag 25 december (Kerstmis)

Schoolvakanties 2024-2025

Vlaanderen

kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024;

zomervakantie: van maandag 1 juli 2024 tot en met zaterdag 31 augustus 2024;

krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024

herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2024 tot en met zondag 3 november 2024;

paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024;

kerstvakantie: van maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025.

Federatie Wallonie-Bruxelles

kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024;

zomervakantie: van maandag 8 juli 2024 tot en met zondag 25 augustus 2024;

krokusvakantie: van maandag 26 februari 2024 tot en met zondag 10 maart 2024

herfstvakantie (Allerheiligen): van maandag 21 oktober 2024 tot en met zondag 3 november 2024;

lentevakantie: van maandag 29 april 2024 tot en met zondag 12 mei 2024;

kerstvakantie: van maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025.

Feest van de Franse Gemeenschap: vrijdag 27 september 2024

Procedure om aanbevolen verlof om te zetten naar collectief verlof

De procedure bestaat uit drie stappen.

 1. Het overleg. Is er een ondernemingsraad, dan legt die bij beslissing de data voor het collectief verlof vast. Is er geen ondernemingsraad, dan gebeurt dit in akkoord met de vakbondsafvaardiging of in akkoord met alle werknemers.
 2. Het uithangen van de data en een bericht over de beslissing.
 3. Het opnemen van het verlof in het arbeidsreglement.

Volg je bovenstaande procedure en bekendmaking niet? Dan is er geen sprake van collectief verlof en worden de vakantiedagen vastgelegd op basis van een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk.

Opmerking

* Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten. Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het arbeidsreglement.

Zoek je als werkgever meer informatie over bouwverlof? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat