My Liantis

Bouwverlof 2018

Per regio is het bouwverlof vastgelegd. Maar hoe gebeurt dat en wat is het resultaat? Let op de aanbevelingen en adviezen vanuit het paritair comité en sla acht op de procedure om het aanbevolen verlof in collectief verlof om te zetten.

Wat is het bouwverlof?

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij. Het bouwverlof is geen dwingende regel. Het is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de zomer van het jaar daarop. Hoewel ze niet verplicht is, houdt een meerderheid van de bouwbedrijven zich aan deze afspraak.

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2018

 • Hoofdvakantie: 2 t/m 27 juli één dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 9 t/m 27 juli drie dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen: 4, 5 en 6 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 9 t/m 27 juli zes dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 16 juli t/m 6 augustus twee dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 4, 5 en 6 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 24 juli t/m 14 augustus -één dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 4, 5 en 6 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 16 juli t/m 3 augustus
 • Snipperdagen: 4, 5 en 6 april 29, 30 en 31 oktober
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli  11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 16 juli t/m 3 augustus zes dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 2 t/m 27 juli 1 dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: van 9 t/m 30 juli (saldo 5 dagen) te vervolledigen met (te kiezen):
  • ofwel van 2 t/m 8 juli (saldo 0)
  • ofwel van 31 juli t/m 6 augustus (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 30 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 2 t/m 29 juli (saldo 1);
  • ofwel van 9 t/m 29 juli en saldo zes dagen (*)
 • Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 4, 5 en 6 april en 29, 30 en 31 oktober (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 2 t/m 29 juli, en één vrije dag, vastgelegd op ondernemingsvlak
  • ofwel van 9 t/m 29 juli, en 6 vrije dagen, vastgelegd op ondernemingsvlak (*)
 • Snipperdagen: (*) met de aanbeveling: 12, 13 en 14 februari en 29, 30 en 31 oktober (saldo 0)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: van 16 juli t/m 3 augustus (saldo 6)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november
 • Hoofdvakantie: van 16 juli t/m 3 augustus (saldo 6) te vervolledigen met (te kiezen):
  • ofwel van 4 t/m 6 april (saldo 3) + 29 t/m 31 oktober (saldo 0)
  • ofwel van 17 t/m 21 december (saldo 1)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 23 juli & 11 november door 2 november

Zoek je als werkgever meer informatie over bouwverlof? Liantis sociaal secretariaat helpt je graag verder!

Lees meer

Procedure om aanbevolen verlof om te zetten naar collectief verlof

De procedure bestaat uit drie stappen.

 1. Het overleg. Is er een ondernemingsraad, dan legt die bij beslissing de data voor het collectief verlof vast. Is er geen ondernemingsraad, dan gebeurt dit in akkoord met de vakbondsafvaardiging of in akkoord met alle werknemers.
 2. Het uithangen van de data en een bericht over de beslissing.
 3. Het opnemen van het verlof in het arbeidsreglement.

Volg je bovenstaande procedure en bekendmaking niet? Dan is er geen sprake van collectief verlof en worden de vakantiedagen vastgelegd op basis van een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk.