My Liantis

Bouwverlof 2019-2020

Per regio is het bouwverlof vastgelegd. Maar hoe gebeurt dat en wat is het resultaat? Let op de aanbevelingen en adviezen vanuit het paritair comité en sla acht op de procedure om het aanbevolen verlof in collectief verlof om te zetten.

Wat is het bouwverlof?

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij. Het bouwverlof is geen dwingende regel. Het is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de zomer van het jaar daarop. Hoewel ze niet verplicht is, houdt een meerderheid van de bouwbedrijven zich aan deze afspraak.

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2019

 • Hoofdvakantie: 1 t/m 26 juli één dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 8 tot en met 26 juli, twee dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen: 15, 16, 17 en 18 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 15 juli tot en met 2 augustus, zes dagen vrij te nemen (in overleg, hetzij individueel, hetzij collectief)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 15 juli tot en met 5 augustus, één dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 15, 16, 17 en 18 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 23 juli tot en met 12 augustus, één dag individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 15, 16, 17 en 18 april
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 15 juli tot en met 2 augustus
 • Snipperdagen: 15, 16, 17 en 18 april + 30 en 31 oktober
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 15 juli tot en met 2 augustus, zes dagen vrij te nemen
 • Snippedagen: 4, 5 en 6 april + 29, 30 en 31 oktober
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 1 tot en met 26 juli,  één dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: van 8 tot en met 29 juli
 • Snipperdagen:
  • ofwel van 1 tot en met 5 juli
  • ofwel van 30 juli tot en met 5 augustus
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 32 juli
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 1 tot en met 28 juli (één dag vrij te nemen);
  • ofwel van 8 tot en met 28 juli (zes dagen vrij te nemen);
 • Snipperdagen (aanbeveling):
  • ofwel 15, 16, 17 en 18 april;
  • ofwel 27 september;
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: 
  • ofwel van 1 tot en met 28 juli en één vrije dag, vastgelegd op ondernemingsvlak
  • ofwel van 8 tot en met 28 juli en zes vrije dagen, vastgelegd op ondernemingsvlak (*)
 • Snipperdagen (aanbeveling): 4, 5 en 6 maart
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: van 15 juli tot en met 2 augustus, zes dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli
 • Hoofdvakantie: van 15 juli tot en met 2 augustus, zes dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen:
  • ofwel 15, 16, 17 en 18 april (met twee bijkomende dagen vrij te kiezen)
  • ofwel 28, 29, 30 en 31 oktober (met twee bijkomende dagen vrij te kiezen)
  • ofwel 16, 17, 18, 19 en 20 december (met één bijkomende dag vrij te kiezen)
 • Vervanging feestdag: 21 juli door 22 juli

Aanbevolen bouwverlof en vakantiedagen voor 2020

 • Hoofdvakantie: 6 t/m 31 juli + één dag vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 13 tot en met 31 juli, drie dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen: 15, 16 en 17 april
 • Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 13 tot en met 31 juli, zes dagen vrij te nemen
 • Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 13 juli tot en met 3 augustus, twee dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 15, 16 en 17 april
 • Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 20 juli tot en met 10 augustus, twee dagen individueel in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer
 • Snipperdagen: 15, 16 en 17 april
 • Vervanging feestdag: 15 door 17 augustus & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 22 juli tot en met 7 augustus
 • Snipperdagen: 15, 16 en 17 april + 3, 4, 5 en 6 november 
 • Vervanging feestdag: 15 augustus door 20 juli & 1 door 2 november
 • Hoofdvakantie: 13 juli tot en met 31 juli, zes dagen vrij te nemen
 • Hoofdvakantie: 6 juli tot en met 31 juli, 1 dag vrij te nemen
 • Hoofdvakantie: 
  • Van 6 tot en met 27 juli (saldo 5 dagen)
  • Aan te vullen met:
   • 29 juni tot en met 3 juli
   • of 28 juli tot en met 3 augustus
 • Hoofdvakantie: 
  • Van 6 tot en met 31 juli (saldo 1 dag)
  • Of van 13 tot en met 31 juli (saldo 6 dagen)
 • Snipperdagen (aanbeveling):
  • Bij saldo 1 dag: 3 november
  • Bij saldo 6 dagen:
   • 3 november
   • 15 tot en met 17 april
   • 24 en 25 februari
 • Hoofdvakantie: 
  • Van 6 tot en met 31 juli (saldo 1 dag, aanbevolen op 3 november)
  • of 13 tot en met 31 juli (saldo 6 dagen, vast te leggen op ondernemingsvlak)*
 • Snipperdagen (aanbeveling*):
  • 24 tot en met 26 februari
  • 15 tot en met 17 april
 • Hoofdvakantie: 13 tot en met 31 juli (saldo 6 dagen)
 • Hoofdvakantie: ​​​​van 13 tot en met 31 juli (saldo 6 dagen)
 • Aan te vullen met:
  • 24 tot en met 28 februari (saldo 1 dag);
  • 15 tot en met 17 april (saldo 3 dagen);
  • of 14 tot en met 18 december (saldo 1 dag).

Inhaalrustdagen in 2020

donderdag 2 januari woensdag 23 december
vrijdag 3 januari donderdag 24 december
dinsdag 14 april maandag 28 december
vrijdag 22 mei dinsdag 29 december
maandag 21 december woensdag 30 december
dinsdag 22 december donderdag 31 december

 

Zoek je als werkgever meer informatie over bouwverlof? Liantis sociaal secretariaat helpt je graag verder!

Lees meer

Procedure om aanbevolen verlof om te zetten naar collectief verlof

De procedure bestaat uit drie stappen.

 1. Het overleg. Is er een ondernemingsraad, dan legt die bij beslissing de data voor het collectief verlof vast. Is er geen ondernemingsraad, dan gebeurt dit in akkoord met de vakbondsafvaardiging of in akkoord met alle werknemers.
 2. Het uithangen van de data en een bericht over de beslissing.
 3. Het opnemen van het verlof in het arbeidsreglement.

Volg je bovenstaande procedure en bekendmaking niet? Dan is er geen sprake van collectief verlof en worden de vakantiedagen vastgelegd op basis van een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk.