My Liantis

Aantal vakantiedagen berekenen

Op hoeveel vakantiedagen hebben je werknemers recht? Je kan dit aantal eenvoudig berekenen met onze e-tool. Dit instrument geldt wel enkel voor bedienden en voor het algemeen wettelijk systeem. Hoe werkt het precies?

Hoe worden vakantiedagen berekend?

Voor bedienden wordt het aantal vakantiedagen in het vakantiejaar berekend op basis van het aantal gewerkte maanden in het afgelopen kalenderjaar (het vakantiedienstjaar). Voor elke maand tewerkstelling krijgt een bediende twee vakantiedagen in het zesdagenstelsel. Om het resultaat om te zetten naar het vijfdagenstelsel, breng je per schijf van zes vakantiedagen één dag in mindering.

Lees meer

Tool: bereken het aantal vakantiedagen voor je bedienden

Toepassingsgebied van de tool

  • Deze tool is louter van toepassingen op bedienden. Voor arbeiders wordt het vakantierecht berekend door het vakantiefonds (dit is na te trekken op de vakantiecheque).
  • Dit instrument berekent niet de jeugdvakantie, noch de seniorvakantie en Europese vakantie.
  • De tool berekent enkel het algemeen wettelijk systeem. In bepaalde sectoren of binnen één bedrijf kunnen regels bestaan (bijvoorbeeld het anciënniteitsverlof) die meer vakantierecht toekennen.
  • Het resultaat van deze simulatie drukt het vakantierecht uit in aantal dagen, ook als het een deeltijdse werknemer betreft.