My Liantis

Bereken het aantal vakantiedagen van je medewerkers

Elk van jouw medewerkers heeft recht op vakantie. Dat legde de Belgische overheid wettelijk vast. Het principe is eenvoudig: wie minstens een jaar lang fulltime aan het werk is, heeft het daaropvolgende jaar recht op 4 weken (20 dagen) wettelijk verlof. Afhankelijk van de sector kan dat aantal vakantiedagen nog oplopen. Hoeveel vakantie hebben je medewerkers opgebouwd het afgelopen jaar? En op hoeveel vakantiedagen hebben ze recht? Dit kan je eenvoudig berekenen met onze e-tool, een instrument dat zich toespitst op het berekenen van vakantiedagen voor bedienden en voor het algemeen wettelijk systeem. 

Hoe worden vakantiedagen berekend?

Voor bedienden wordt het aantal vakantiedagen in het vakantiejaar berekend op basis van het aantal gewerkte maanden in het afgelopen kalenderjaar (het vakantiedienstjaar). Voor elke maand tewerkstelling krijgt een bediende twee vakantiedagen in het zesdagenstelsel. Om het resultaat om te zetten naar het vijfdagenstelsel, breng je per schijf van zes vakantiedagen één dag in mindering.

Lees meer

Voltijdse bedienden

Een medewerker die voltijds aan de slag is binnen jouw bedrijf en het hele jaar door werkt, bouwt voor het volgende jaar steeds 20 of 24 dagen verlof op, afhankelijk van of hij/zij in een vijf- of zesdagenstelsel werkt.

Deeltijdse medewerkers

Bedienden die deeltijds aan de slag zijn, volgen dezelfde berekeningsmethode voor hun vakantiedagen als hun voltijdse collega’s. Hun vakantiedagen worden pro rata berekend. Wie 2,5 dagen werkt gedurende een periode van een jaar, gedurende een traditioneel vijfdagenstelsel, heeft recht op 10 vakantiedagen het volgende jaar.

Tool: bereken het aantal vakantiedagen voor je bedienden

Benieuwd naar het uiteindelijke aantal wettelijke vakantiedagen voor je medewerkers die aan de slag zijn als bediende? Vul hieronder onze tool in en wij maken voor jou snel en efficiënt een accurate inschatting van het aantal verlofdagen.

Toepassingsgebied van de tool

Hoewel onze tool accuraat is en je snel een overzicht geeft van het aantal vakantiedagen van jouw medewerkers, zijn er wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

  • Deze tool is louter van toepassing op bedienden. Voor arbeiders wordt het vakantierecht berekend door het vakantiefonds (dit is na te trekken op de vakantiecheque).
  • Dit instrument berekent niet de jeugdvakantie, noch de seniorvakantie en Europese vakantie.
  • De tool berekent enkel het algemeen wettelijk systeem. In bepaalde sectoren of binnen één bedrijf kunnen regels bestaan (bijvoorbeeld het anciënniteitsverlof) die meer vakantierecht toekennen.
  • Het resultaat van deze simulatie drukt het vakantierecht uit in aantal dagen, ook als het een deeltijdse werknemer betreft.