Vakantie(dagen), vakantiegeld en bijzondere verlofstelsels

Naast de wettelijke vakantiedagen bestaan nog andere regelingen waarbij de tijdelijke afwezigheid van werknemers gewettigd is. Denk maar aan het educatief verlof en aan de bijzondere verlofstelsels als tijdskrediet en ouderschapsverlof. Afhankelijk van het type verlof waarvoor je medewerker kiest, krijgt hij/zij een ander bedrag aan vakantiegeld uitgekeerd. Benieuwd hoeveel vakantiedagen jouw medewerker kan opnemen en hoeveel vakantiegeld je hiervoor betaalt? Daarvoor ontwikkelde Liantis een handige e-tool.

Wettelijke vakantiedagen en vakantiegeld

Een medewerker in de privésector die het vorige kalenderjaar (het vakantiedienstjaar) voltijds werkte, heeft het lopende jaar (het vakantiejaar) recht op vier weken betaalde vakantieDit komt neer op 20 vakantiedagen. Werken jouw medewerkers in de openbare sector of als ambtenaar, dan hebben ze recht op maar liefst 35 vakantiedagen (vanaf het moment van indiensttreding).

Bedienden krijgen naast het enkel vakantiegeld (het loon dat gewoon blijft doorlopen)  het dubbel vakantiegeld als een extra bonus en financieel duwtje in de rug tijdens hun vakantie. Arbeiders ontvangen één som, uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties (RJV). Die som is dan weer afhankelijk van de verschillende werkgevers waarvoor de arbeider in kwestie dat jaar heeft gewerkt.

Ontdek meer over de wettelijke vakantiedagen

Bijzondere verlofstelsels

Soms kunnen werkgever en werknemer in onderling akkoord een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk schorsen. In zo’n bijzonder verlofstelsel kan de werknemer vaak genieten van een uitkering. Bijvoorbeeld bij tijdskrediet of ouderschapsverlof is dit het geval.

Lees meer over bijzonder verlof

Borstvoeding-, zwangerschap- en ouderschapsverlof

Zwangerschaps- of moederschapsverlof is een van de voornaamste bijzondere verlofstelsels. Als vrouw heb je recht op 15 weken zwangerschapsverlof bij de geboorte van je kind. Bij meerlingen loopt dat op tot 17 à 19 weken. Een aantal dagen hiervan moet reeds voor de bevalling opgenomen worden, het zogenaamd prenataal verlof.

Geeft jouw medewerker borstvoeding, dan kan zij genieten van betaald borstvoedingsverlof. In dat geval betaalt het ziekenfonds de uitkering van jouw medewerker.

Willen jouw medewerkers meer tijd spenderen met hun kind(eren), dan kunnen zij ook ouderschapsverlof opnemen. Samen met onder andere zorgverlof valt dit onder de thematische vakanties en bijzondere verlofstelsels. Deze vakantie geeft jouw medewerkers het recht om gedurende een bepaalde periode in hun loopbaan minder of niet te werken. Dit voordat het kind 12 jaar is.

Ontdek meer over dit bijzondere verlofstelsel

Familiaal verlof en zorgverlof

In België hebben je medewerkers het recht om 10 dagen per jaar sociaal verlof op te nemen of familiaal verlof om dwingende redenen. Dit type vakantie is speciaal voorzien voor situaties waar de regelgeving voor klein verlet niet voldoende voorziet. Denk maar aan het naar het ziekenhuis brengen van je ouders na een ongeval of zware val.

Ontdek meer over familiaal verlof

Daarnaast kan elke medewerker ook beslissen om zijn/haar arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk te schorsen om een zwaar ziek gezins- of familielid te ondersteunen en verzorgen. Je kan dan naargelang de situatie volgens verschillende stelsels vakantie opnemen.

Ontdek meer over zorgverlof

Anciënniteitsverlof

Anciënniteitsverlof is een extraatje dat je jouw trouwe medewerkers kan geven indien zij reeds X aantal jaar in de sector actief zijn. Normaliter wordt een extra vakantiedag toegekend per 5 actieve jaren, maar dit verschilt van sector tot sector. 

Ontdek meer over anciënniteitsverlof

Andere bijzondere verlofstelsels

Benieuwd naar de andere bijzondere verlofstelsels waar je medewerker op kan rekenen in specifieke gevallen?

Ontdek er hier alles over

Educatief verlof

Medewerkers kunnen educatief verlof krijgen. Dit type vakantie laat hen toe een erkende opleiding te volgen tijdens hun werkuren, zonder hun loon te verliezen. Een direct verband tussen de opleiding en de job is doorgaans niet vereist.

Ontdek meer over educatief verlof

Bouwverlof

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vakantie tijdens de zomermaanden. Dit is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de vakantieperiode in de zomer van het jaar daarop. De aanbevelingen kunnen van regio tot regio verschillen.

Ontdek alles over het bouwverlof

Vakantiedagen berekenen

Wil je het aantal vakantiedagen van medewerkers berekenen, en dit op basis van hun persoonlijke situatie en de bijzondere verlofstelsels die ze al dan niet opnemen? Dan is onze e-tool een handig instrument. De tool heeft wel enkele beperkingen.  Zo kan je er voorlopig enkel de vakantiedagen voor bedienden mee berekenen en kan je er geen jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie mee berekenen.

Ontdek onze vakantieberekingstool

Jaarlijks vakantiegeld

Jouw medewerkers krijgen tijdens hun jaarlijks verlof nog steeds een vergoeding: het vakantiegeld. Maar wat is jaarlijks vakantiegeld? Heeft je medewerker recht op vakantiegeld? Hoe wordt dat vakantiegeld berekend? En wat is vertrekvakantiegeld? Liantis vertelt je wat je als werkgever moet weten over vakantiegeld. 

Lees alles over vakantiegeld

Heb je een vraag over de vakantie van je medewerkers?

Dan kan je terecht bij jouw Liantis sociaal secretariaat. Wij bekijken samen met jou elke situatie op maat

Contacteer ons