My Liantis

Bruto-netto calculator – Nettoloon berekenen

Met deze tool ben je gewapend om vlot omzettingen te maken van netto naar bruto en omgekeerd.

De berekening houdt onder andere rekening met het beroep en de burgerlijke stand van de werknemer, het inkomen van de echtgeno(o)t(e), de personen ten laste, sociaal abonnement, fietsvergoeding, groepsverzekering, firmawagen, maaltijdcheques en tenslotte de RSZ-afhouding en bedrijfsvoorheffing.

Simulatie bruto-netto