My Liantis

Bedrijfswagen: wat moet je weten als werkgever

Je medewerkers een bedrijfswagen ter beschikking stellen is een interessante manier van verlonen. Het heeft voordelen voor je medewerker én voor jou. Welke? Liantis informeert je.

Voordelen van een bedrijfswagen

Een bedrijfswagen heeft vele voordelen die maken dat het een interessante manier is om je medewerkers te verlonen en jezelf te profileren als aantrekkelijke werkgever. Ook voor de medewerker heeft een bedrijfswagen veel voordelen, te beginnen bij het feit dat hij zo in een mooie (zo goed als) nieuwe auto kan rijden.

Voordelen voor de werknemer

Voor je medewerker betekent een bedrijfswagen een flinke besparing op de kosten ten opzichte van een eigen auto. Gebruikt hij de bedrijfswagen ook privé, dan betaalt hij daarvoor enkel belasting. Hij hoeft de wagen niet aan te kopen en heeft ook geen zorgen over de kosten voor onderhoud, reparaties en verzekering. En vaak zijn ook zijn brandstofkosten gedekt, al dan niet via een tankkaart van de zaak.

Voordelen voor jou als werkgever

Als werkgever is het voordeliger om je medewerker een bedrijfswagen ter beschikking te stellen dan hem een gelijkwaardige loonsverhoging toe te kennen. Een bedrijfswagen staat namelijk los van vakantiegeld of een dertiende maand.

Daarnaast is een bedrijfswagen fiscaal aftrekbaar, net als de bijkomende autokosten. De solidariteitsbijdrage (gebaseerd op de CO2-uitstoot) die je per bedrijfswagen betaalt, is een volledig fiscaal aftrekbare kostenpost. Hoe de bijdrage bepaald wordt, lees je hieronder bij ‘aftrekbaarheid van een bedrijfswagen voor de werkgever’.

Ook autokosten kan je – afhankelijk van de CO2-uitstoot - voor 75% aftrekken, denk hierbij aan kosten voor onderhoud en reparaties, verzekeringen en brandstof voor je wagenpark. Interestlasten zijn zelfs tot 100% aftrekbaar.

Wat kost een bedrijfswagen voor de werkgever?

Als werkgever kan je ervoor kiezen de bedrijfswagens voor je medewerkers te leasen of te kopen. Vaak is het goedkoper een bedrijfsauto te kopen, het nadeel is dat je de auto dan in een keer moet betalen.

Een bedrijfswagen leasen of kopen?

Zowel leasen als kopen heeft zo zijn voor- en nadelen. We zetten ze op een rijtje:

Een bedrijfswagen leasen

Voordelen Nadelen
Je kan de btw spreiden in tijd omdat je bij elke leasefactuur een stukje btw krijgt aangerekend. Je kan het contract meestal niet tussentijds opzeggen.
Bij financiële leasing staat de auto op de balans en kan je de jaarlijkse afschrijving van je winst aftrekken.  
Bij operationele leasing is de auto geen investering en mag je de maandelijkse facturen opnemen als kosten.  

Een bedrijfswagen kopen

Voordelen Nadelen
Je kan de jaarlijkse afschrijving aftrekken van de winst Je draagt alle risico’s (onderhoud, reparaties, schade) zelf.
  Je moet de btw direct betalen, terwijl je die pas na verloop van tijd voor de helft zal kunnen recupereren.

Aftrekbaarheid van een bedrijfswagen voor de werkgever

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van de wagens. Voor de zelfstandigen geldt sinds 2018 dezelfde regeling als voor de vennootschappen en vanaf 2020 geldt zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen een geheel nieuwe aftrekregeling.

Loonberekening: bedrijfswagen als voordeel van alle aard (VAA)

Stel je een bedrijfswagen ter beschikking van je medewerker dan ontstaat er voor de medewerker een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Dit VAA is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing wat inhoudt dat de waarde van het voordeel boven op de bezoldigingen wordt meegenomen volgens de gebruikelijke schalen van bedrijfsvoorheffing.

Dat gaat via een forfaitair voordeel. Voor bedrijfswagens geldt dat het forfaitair bedrag wordt bepaald op basis van de cataloguswaarde, een ingebouwde degressiviteit op basis van de leeftijd van de wagen en de CO2-uitstoot.

Voorbeeld De vennootschap van Michel stelt een werknemer een bedrijfswagen met een benzinemotor ter beschikking. Om het voordeel alle aard te berekenen zijn de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot nodig. De wagen heeft een cataloguswaarde van € 30.000 en een CO2-uitstoot van 120 g/km. Het is ook belangrijk te weten dat de bedrijfswagen voor het eerst ingeschreven werd op 1 juni 2017.   Het percentage van de cataloguswaarde bedraagt 100% voor de periode van 1/6/2017 tot en met 31/5/2018. Voor de periode van 1/6/2018 tot en met 31/5/2019 wordt dat vervolgens 94%. De CO2-uitstoot van 120g/km bedraagt 15 gram meer dan de referentie CO2-uitstoot van 105 g/km voor een benzinemotor. In de berekening moet je daardoor het basispercentage van 5,5% met 1,5% vermeerderen tot 7%. Voor het eerste jaar sinds de eerste inschrijving resulteert dit in volgende berekening: € 30.000 x 100% x 6/7 x 7% = € 1.800/jaar

Tankkaart

De tankkaart levert ook een voordeel van alle aard op. Deze wordt echter niet apart berekend, maar gaat mee in dezelfde VAA-vaststelling als de bedrijfswagen. Oftewel: de kosten voor het verbruik van de wagen (betaald via een tankkaart of anderszins door jou als werkgever voldaan) vergroten het forfaitair geraamde voordeel niet.

Mobiliteitsbudget

Medewerkers die een bedrijfswagen willen inruilen voor andere voordelen, kunnen kiezen voor een mobiliteitsbudget:

Met een mobiliteitsbudget kunnen ze onder bepaalde voorwaarden naast een cashvergoeding ook kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief, zoals een elektrische fiets of een abonnement op het openbaar vervoer.

Lees meer

Een bedrijfswagen voor je medewerker? Liantis sociaal secreteriaat ondersteunt je met alle administratieve formaliteiten!

Lees meer