My Liantis

Groepsverzekering - Fiscaal voordelige loonsverhoging

Ongeveer 70% van de loontrekkende Belgen krijgt een groepsverzekering van zijn werkgever. Uiteraard een goede zaak voor je werknemers, zo'n extra spaarpotje. Maar ook voor jou als werkgever biedt een groepsverzekering voordelen.

De bijdrage die je bedrijf betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Bovendien is de RSZ-bijdrage op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen. Hierdoor geldt de groepsverzekering als een waardig alternatief voor loonsverhoging en is het een beloning voor je personeel.

Ook bij ons kan je terecht voor het afsluiten van een groepsverzekering voor je medewerkers. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie of een offerte op maat.

Blije medewerker na het krijgen van een groepsverzekering

Maatwerk

Vraag vrijblijvend een offerte op en ga voor een groepsverzekering op maat

Beloon je medewerkers

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een extra voordeel voor je werknemers bovenop het loon dat ze maandelijks ontvangen. Een groepsverzekering maakt dus deel uit van het totale loonpakket, net zoals maaltijdcheques, ecocheques, een loonbonus, een bedrijfswagen, een smartphone …

 • extra inkomen voor hun pensioen

 • vergoeding bij overlijden

 • hospitalisatieverzekering

 • verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Een groepsverzekering sluit je af bij een verzekeraar voor een categorie van medewerkers. Onder de noemer groepsverzekering vallen enerzijds het pensioenplan met zijn aanvullende waarborgen en anderzijds het medische kostenplan. Daaronder horen de hospitalisatiekosten, de medische kosten ernstige ziekten, de ambulante medische kosten en de ambulante tandzorg. 

Je bedrijf kan de premie voor de groepsverzekering helemaal zelf dragen of je kan een bijdrage aan je personeel vragen. Die keuze is volledig aan jou.

Hospitalisatieverzekering

Dankzij de hospitalisatieverzekering binnen de groepsverzekering is een werknemer beschermd bij ambulante medische kosten of bij hospitalisatiekosten. De kosten die de ziekenkas bij ziekte of een ongeval niet terugbetaalt bij hospitalisatie worden ten laste genomen van de groepsverzekering. In die zin is de hospitalisatieverzekering een aanvullende verzekering op de ziekteverzekering.

Voorbeeld Mieke brak haar been tijdens een ongeval. Ze komt in het ziekenhuis terecht. De ziekteverzekering dekt niet alle ziekenhuiskosten, maar dankzij de groepsverzekering die de werkgever van Mieke afsloot worden de niet-gedekte medische kosten alsnog vergoed.

Invloed groepsverzekering op pensioen

Via het pensioenplan bouwt de werknemer tijdens zijn loopbaan geruisloos een aanvullend pensioenkapitaal op. Op de pensioenleeftijd kan dit kapitaal dienen als bijkomend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever

Het is voordelig om als werkgever een groepsverzekering in te voeren. Je biedt jouw werknemer financiële bescherming bij medische kosten, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Hierdoor versterk je je sociale rol en motiveer je je medewerkers.

Je trekt hierdoor ook vlotter nieuw talent aan. Een werkzoekende zal immers sneller ingaan op een vacature bij jouw bedrijf wanneer je een groepsverzekering aanbiedt. Daarnaast kan een groepsverzekering voor jou een instrument zijn om je loonkost onder controle te houden. Een groepsverzekering heeft met andere woorden financiële voordelen voor jou als werkgever, maar betekent ook een meerwaarde in de professionele relatie met je werknemers.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer

De voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer zijn duidelijk. De werknemer krijgt financiële bescherming bij medische kosten, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Bovendien geniet de familie van de werknemer van een financiële bescherming bij overlijden van de werknemer.

Belasting op groepsverzekering

Naast de voordelen voor zowel werkgevers als werknemers heeft een groepsverzekering ook een kostenplaatje. Op de premies betaalt de werknemer geen belastingen. De uitkering zelf wordt wel belast en dat op de volgende manier:

 • Afhouding van een RIZIV-bijdrage van 3,55% (op het totale brutokapitaal inclusief een eventuele winstdeling).
 • Afhouding van een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (op het totale brutokapitaal inclusief winstdeling).
 • Afhouding van een eindbelasting op het brutokapitaal zonder winstdeling:
  • 10% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer na 1 januari 1993 stortte.
  • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies die de werknemer vóór 1 januari 1993 stortte.
  • 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd werd met de premies van de werkgever. Wanneer de werknemer actief blijft tot zijn 65ste, verlaagt dit tarief tot 10% (+ gemeentelijke opcentiemen).

Met de nieuwste wetgeving zal deze regeling uitsterven. De uitbetaling van het aanvullend pensioen zal immers gekoppeld worden aan het opvragen van het wettelijk pensioen.

 • De winstdeelnames zijn vrijgesteld van belasting.

Wat met de groepsverzekering bij ontslag?

Bij ontslag blijft het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering eigendom van de werknemer, behalve als de werknemer in het eerste jaar van zijn tewerkstelling zijn werkgever verlaat. Hij mag zelf beslissen wat er met die vergaarde spaarpot moet gebeuren. De werknemer heeft hiervoor enkele mogelijkheden. Dit zijn de meest voorkomende:

 • Scenario 1: de werknemer kan het gespaarde bedrag overdragen naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever.
 • Scenario 2: de werknemer mag het kapitaal ook bij de oorspronkelijke verzekeraar laten staan. In dat geval worden geen premies meer gestort en wordt hij in het jargon een ‘slaper’ genoemd. Bij zijn pensionering zal de verzekeringsmaatschappij hem dan contacteren, aangezien zij de verplichting heeft om de prestaties uit te betalen.
 • Scenario 3: indien de werknemer bij zijn nieuwe werkgever niet zou genieten van een groepsverzekering kan hij aan de nieuwe werkgever vragen om bepaalde bedragen van zijn loon af te houden. Deze formule kan enkel als hij minstens drie en een half jaar heeft gewerkt bij die vroegere werkgever.

Een groepsverzekering voor je medewerkers is altijd een goed idee. Ontdek hier hoe Liantis je kan helpen.

Lees meer