My Liantis

Groepsverzekering - Fiscaal voordelige loonsverhoging

Ongeveer 70% van de loontrekkende Belgen krijgt een groepsverzekering van zijn werkgever. Uiteraard een goede zaak voor je werknemers, zo'n extra spaarpotje. Maar ook voor jou als werkgever biedt een groepsverzekering voordelen.

De bijdrage die je bedrijf betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Bovendien is de RSZ-bijdrage op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen. Hierdoor geldt de groepsverzekering als een waardig alternatief voor loonsverhoging en is het een beloning voor je personeel.

Ook bij ons kan je terecht voor het afsluiten van een groepsverzekering voor je medewerkers. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie of een offerte op maat.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een extra voordeel voor je werknemers bovenop het loon dat ze maandelijks ontvangen. Een groepsverzekering maakt dus deel uit van het totale loonpakket, net zoals maaltijdcheques, ecocheques, een loonbonus, een bedrijfswagen, een smartphone …

  • extra inkomen voor hun pensioen

  • vergoeding bij overlijden

  • verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Een groepsverzekering sluit je af bij een verzekeraar voor een categorie van medewerkers. 

Je bedrijf kan de premie voor de groepsverzekering helemaal zelf dragen of je kan een bijdrage aan je personeel vragen. Die keuze is volledig aan jou.

Invloed groepsverzekering op pensioen

Via het pensioenplan bouwt de werknemer tijdens zijn loopbaan geruisloos een aanvullend pensioenkapitaal op. Op de pensioenleeftijd kan dit kapitaal dienen als bijkomend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werkgever

Het is voordelig om als werkgever een groepsverzekering in te voeren. Je biedt jouw werknemer financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Hierdoor versterk je je sociale rol en motiveer je je medewerkers.

Je trekt hierdoor ook vlotter nieuw talent aan. Een werkzoekende zal immers sneller ingaan op een vacature bij jouw bedrijf wanneer je een groepsverzekering aanbiedt. Daarnaast kan een groepsverzekering voor jou een instrument zijn om je loonkost onder controle te houden. Een groepsverzekering heeft met andere woorden financiële voordelen voor jou als werkgever, maar betekent ook een meerwaarde in de professionele relatie met je werknemers.

Voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer

De voordelen van een groepsverzekering voor de werknemer zijn duidelijk. De werknemer krijgt financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Bovendien geniet de familie van de werknemer van een financiële bescherming bij overlijden van de werknemer.

De werknemer kan (een deel van) zijn spaarreserve niet opnemen voor zijn wettelijk pensioen. Er blijft echter toch een mogelijkheid om, wanneer de pensioenovereenkomst het voorziet, een deel van de spaarreserve op te nemen voor vastgoedfinanciering (kopen, bouwen, renoveren of herstellen) binnen de EER.

Belasting op groepsverzekering

Naast de voordelen voor zowel werkgevers als werknemers heeft een groepsverzekering ook een kostenplaatje. Op de premies betaalt de werknemer geen belastingen. 

Het aanvullend pensioen wordt, behoudens wettelijke uitzonderingen, pas vereffend op het moment dat je werknemer effectief op pensioen gaat.

De meest gunstige eindbelasting die op dat moment geheven wordt op de spaarreserve verminderd met de eventuele winstdeelname, is 10%. Andere inhoudingen op het bruto spaarkapitaal zijn een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0 – 2%).

Wat met de groepsverzekering bij ontslag?

Bij ontslag blijft het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering eigendom van de werknemer. Hij mag zelf beslissen wat er met die vergaarde spaarpot moet gebeuren. De werknemer heeft hiervoor enkele mogelijkheden. Dit zijn de meest voorkomende:

  • Scenario 1: de werknemer kan het gespaarde bedrag overdragen naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever.
  • Scenario 2: de werknemer mag het kapitaal ook bij de oorspronkelijke verzekeraar laten staan. In dat geval worden geen premies meer gestort en wordt hij in het jargon een ‘slaper’ genoemd. Bij zijn pensionering zal de verzekeringsmaatschappij hem dan contacteren, aangezien zij de verplichting heeft om de prestaties uit te betalen.
  • Scenario 3: de werknemer kan het gespaarde bedrag overdragen aan een onafhankelijke pensioeninstelling die erkend is voor het beheer van beroepsgebonden aanvullende pensioenen.
  • Scenario 4: sommige groepsverzekeringen voorzien een afzonderlijke overlijdensdekking. Wanneer de werknemer uit dienst treedt, dan vervalt deze overlijdensdekking. In het geval de werknemer zou overlijden in zijn verdere actieve loopbaan, dan wordt er niets uitbetaald aan de nabestaanden van de werknemer. In dit geval kan de werknemer ervoor kiezen om een bijkomende overlijdensverzekering te af te sluiten.

Hoe kan Liantis je ondersteunen?

Ook bij ons kan je terecht voor het afsluiten van een groepsverzekering voor je medewerkers. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie of een offerte op maat.

Neem contact op voor een vrijblijvend voorstel

Dit is reclame voor een groepsverzekering. Liantis risk solutions nv treedt op als verzekeringsmakelaar met zetel in de Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge • KBO-nr. 0433.343.936, RPR Gent, afdeling Brugge • info@liantis.be • liantis.be. Meer informatie vind je terug op onze site via liantis.be/nl/liantis-risk-solutions.

Voor al jouw vragen en opmerkingen kan je in eerste instantie steeds terecht bij Liantis risk solutions op het nummer 050 47 49 47, via mail naar info@liantis.be of via een schrijven naar Liantis risk solutions nv, Sint-Clarastraat 48 te 8000 Brugge. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.