My Liantis

Loonbonus: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Je medewerkers zijn je belangrijkste troef. Beloon hen daarom voor hun harde werk met een competitief loon én leuke extra’s zoals de loonbonus. Meer weten? Neem contact op met Liantis.

Wat zijn niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen?

Een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is een bonus voor je medewerker(s) die afhangt van de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen of van een duidelijk omschreven groep medewerkers die je bepaalt op basis van objectieve criteria zoals functie, afdeling...

Een dergelijk voordeel ken je toe als de afgesproken doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn. Het is bovendien essentieel dat de doelstellingen kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Wat is een loonbonus?

Via prestatieverloning willen ondernemingen ervoor zorgen dat hun medewerkers optimaal presteren en loon naar werken verdienen. De loonbonus (volgens cao 90) is hiervoor een uitstekend middel:

 • Een fiscaalvriendelijke bonus voor de medewerkers. Geen bedrijfsvoorheffing (belasting) op het belastbaar bedrag. De medewerker betaalt enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07%.
 • Een sociaal- en fiscaalvriendelijke maatregel voor de werkgevers. De bonus is volledig fiscaal aftrekbaar. Als werkgever betaal je wel een solidariteitsbijdrage van 33% boven op het brutobedrag.
 • De toekenning van het bedrag is gekoppeld aan collectieve resultaten op basis van vooropgestelde doelstellingen. Je mag de doelstellingen koppelen aan een gezondheids- of veiligheidsbeleid (hiervoor gelden bijkomende voorwaarden) zoals het beperken van ongevallen, ziektes, enzovoort aan financiële doelstellingen of bijvoorbeeld aan het milieu (brandstofverbruik bedrijfswagens, printpagina’s).
 • Bij het behalen van de doelstelling gebeurt de uitkering van de bonus aan de voltallige groep volgens eenzelfde eenduidige berekening. De berekening kan wel pro rata de tewerkstellingsbreuk, ook eventueel volgens de effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren of dagen.
 • Geen verworven recht. Elk jaar kan het bedrag en de doelstelling gewijzigd worden. Je hoeft daarnaast niet elk jaar een bonus te voorzien.
 • Retentie van personeel. Wil je goede arbeidskrachten behouden, dan kan je in het plan opnemen dat medewerkers die zelf ontslag nemen voor het einde van de doelstellingsperiode geen aanspraak kunnen maken op de bonus.
 • In 2021 mag je maximaal € 3.447 toekennen. Een lagere bonus mag ook, medewerkers ervaren een bonus van 3 à 4% van het netto jaarsalaris als motiverend.

Voordelen van een loonbonus

Een meerderheid van medewerkers krijgt vooral een vast loon. Maar variabele verloning - en meer specifiek prestatieverloning - wordt terug een hot item. Redenen hiervoor zijn onder andere:

 • medewerkers motiveren
 • (knelpunt)beroepen aantrekken
 • loonkost in de hand houden
 • de samenwerking tussen de collega’s stimuleren

De loonbonus kent ook fiscale voordelen. Op de loonbonus zijn geen personenbelastingen verschuldigd en hij is aftrekbaar als beroepskost. Als werkgever betaal je een solidariteitsbijdrage op het brutobedrag, maar je mag dit als kost inbrengen in je vennootschapsbelasting.

Dankzij het gunstig fiscaal regime van de loonbonus, houden je medewerkers aan het eind van de rit een stuk meer over dan bij hun gewoon loon.

Verschil loonbonus en winstpremie

Vergelijk je de loonbonus met een winstpremie, dan is het moeilijk te zeggen welke premie het voordeligst is. Je moet immers ook rekening houden met de administratie en de te volgen procedures. Louter afgaand op het geldelijke voordeel lijkt de loonbonus in vele gevallen nog altijd interessanter.

Drie verschillen die kunnen meewegen in de keuze tussen loonbonus en winstpremie:

 • De loonbonus kan je toekennen aan een specifieke groep medewerkers, terwijl de winstpremie een collectief voordeel is en dus voor alle medewerkers van het bedrijf geldt.
 • De loonbonus bedraagt maximaal € 3.447 per medewerker, de winstpremie is gemaximeerd op 30% van de totale personeelskosten.
 • De loonbonus is aftrekbaar als beroepskost, de winstpremie niet.

De loonbonus in cijfers

  Loonbonus 2021 Loon/premie 2021 Winstpremie 2021
Brutobonus € 3.447 € 3.447 € 3.447
RSZ-bijdrage werknemer € 450,52 € 450,52 € 450,52
Belastingen (45% indicatief) - € 1.348,42 -
Belastingen (7% indicatief) - - € 209,75
Nettobonus  € 2.996,48 € 1.648,06 € 2.786,73
RSZ-bijdrage werkgever € 1.137,51 € 861,75 -
Verworpen uitgave (*) - - € 861,75
Kostprijs werkgever € 4.584,51 € 4.308,75 € 4.308,75
Kost t.o.v. nettobonus 1,53 2,61 1,55

 

* Niet aftrekbaar als beroepskost

Loonbonus invoeren in jouw onderneming

Om een bonus te kunnen toekennen, moet je als werkgever een cao afsluiten of een toetredingsakte opmaken die een specifieke procedure dient te doorlopen ten opzichte van de medewerkers en ten opzichte van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voorzie je een jaarplan met jaardoelstelling, dan dient die procedure tegen 30 april van dat jaar doorlopen te zijn.

Gun je je medewerkers graag een extraatje? Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij de invoering van de loonbonus. 

Lees meer