Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2020 de regeling rond de mobiliteitsvergoeding (ook gekend als de cash-for-car-regeling). Het is dus niet langer mogelijk om dit te gebruiken.

La Cour constitutionnelle a annulé le régime de l’allocation de mobilité (cash for car) au début de 2020. Il n’est donc plus possible de l'utiliser.

Mobiliteitsvergoeding - bestaat niet meer

Sinds 30 maart 2018 was de wet rond mobiliteitsvergoeding of de zogenaamde ‘cash for car’-regeling van kracht. Voortaan kon je als werknemer je bedrijfswagen dus inruilen voor een vergoeding. Begin 2020 werd deze regeling echter vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

Sinds 2018 kan je als werkgever beslissen dat werknemers hun bedrijfswagen kunnen inleveren voor een extra bedrag in cash. Dat noemen we de mobiliteitsvergoeding. Het is aan jou om een mobiliteitssysteem uit te werken waarin je de mobiliteitsvergoeding al dan niet opneemt en de werknemer kan beslissen om erop in te gaan.

Voorbeeld

Sofie kreeg vorig jaar bij haar promotie een bedrijfswagen. Maar ze hoeft geen lange afstanden te rijden voor haar werk en ze woont vlakbij het kantoor. Sofie is sportief en verplaatst zich liever met de fiets. Ze vraagt aan haar werkgever of ze haar bedrijfswagen kan inruilen voor een extra bedrag boven op haar loon.

Mobiliteitsvergoeding vs. mobiliteitsbudget

Belangrijk om weten is dat voorlopig de reglementering rond het mobiliteitsbudget nog bestaat. Bij de mobiliteitsvergoeding beschikte de werknemer enkel over de mogelijkheid om zijn wagen in te ruilen voor een cash-vergoeding. Bij het mobiliteitsbudget heeft de werknemer ook andere opties, zoals bijvoorbeeld een treinabonnement en een fiets.

Een verloning op maat van jouw onderneming? Ontdek wat Liantis voor jou kan betekenen!

Lees meer