My Liantis

Mobiliteitsvergoeding: cash for car

Sinds 30 maart 2018 is de nieuwe wet rond mobiliteitsvergoeding of de zogenaamde ‘cash for car’-regeling van kracht. Voortaan kan je als werknemer je bedrijfswagen dus inruilen voor een vergoeding.

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

Sinds 2018 kan je als werkgever beslissen dat werknemers hun bedrijfswagen kunnen inleveren voor een extra bedrag in cash. Dat noemen we de mobiliteitsvergoeding. Het is aan jou om een mobiliteitssysteem uit te werken waarin je de mobiliteitsvergoeding al dan niet opneemt en de werknemer kan beslissen om erop in te gaan.

Voorbeeld Sofie kreeg vorig jaar bij haar promotie een bedrijfswagen. Maar ze hoeft geen lange afstanden te rijden voor haar werk en ze woont vlakbij het kantoor. Sofie is sportief en verplaatst zich liever met de fiets. Ze vraagt aan haar werkgever of ze haar bedrijfswagen kan inruilen voor een extra bedrag boven op haar loon.

Voorwaarden voor de mobiliteitsvergoeding

Je kan niet zomaar beroep doen op de mobiliteitsvergoeding. Enkel werkgevers die binnen hun onderneming minstens drie jaar met bedrijfswagens werken voor hun werknemers, kunnen aanspraak maken op de vergoeding. Voor bedrijven die nog niet zo lang bestaan, geldt wel een uitzondering: zij kunnen de maatregel meteen invoeren op voorwaarde dat ze op dat ogenblik één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen.

Bovendien komt een werknemer pas in aanmerking als hij de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikte. Daarvan moeten minstens drie maanden ononderbroken zijn, voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding. De periode van drie jaar is enkel niet van toepassing wanneer de huidige werkgever nog geen drie jaar actief is.

Wanneer een werknemer verandert van werkgever mag hij zijn aantal maanden verder aanvullen bij zijn nieuwe werkgever. Wie al gebruik maakte van een mobiliteitsvergoeding bij zijn voormalige werkgever kan dit eveneens op zijn nieuwe job verder zetten.

Berekening van de mobiliteitsvergoeding

Welke cashvergoeding een werknemer kan krijgen, is afhankelijk van de bedrijfswagen die hij inruilt. Wel bestaat er een standaardformule waarmee de cashvergoeding op jaarbasis berekend wordt: cataloguswaarde x 6/7 x 20%.

Als je werknemer een tankkaart had, wordt het percentage opgetrokken tot 24%. Het bekomen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Betaalde je werknemer een eigen bijdrage om de bedrijfswagen te gebruiken, dan breng je het bedrag van de laatste maand voor de inlevering van de bedrijfswagen omgerekend op jaarbasis in mindering van de waarde van het gebruiksvoordeel van de bedrijfswagen.

De mobiliteitsvergoeding ligt vast voor de verdere loopbaan. De vergoeding zal wel jaarlijks geïndexeerd worden.

Is de mobiliteitsvergoeding belastingvrij?

De mobiliteitsvergoeding is niet helemaal belastingvrij. De werknemers betalen belastingen op een forfaitair begroot bedrag. Dat gebeurt op basis van de formule cataloguswaarde x 6/7 x 4%.

Het bedrag van de vergoeding houdt geen rekening met de verminderde waarde van de wagen op het moment dat de werknemer hem inlevert.

Fiscale voordelen voor de werkgever

Je geniet als werkgever van een aantal fiscale voordelen. De nieuwe mobiliteitsvergoeding krijgt immers hetzelfde (para)fiscaal statuut als de bedrijfswagen. De gewone RSZ-bijdragen gelden dus niet voor dit bedrag. Je betaalt wel een solidariteitsbijdrage. Deze wordt bepaald op het moment van de inlevering van de wagen. Het bedrag wordt jaarlijkse geïndexeerd.

Mobiliteitsvergoeding zelf berekenen

Mobiliteitsvergoeding vs. mobiliteitsbudget

Belangrijk om weten is dat de reglementering rond de mobiliteitsvergoeding, naast de spelregels rond het mobiliteitsbudget bestaat. Bij die mobiliteitsvergoeding beschikt de werknemer enkel over de mogelijkheid om zijn wagen in te ruilen voor een cash-vergoeding. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer ook voor andere opties kiezen, zoals bijvoorbeeld een treinabonnement en een fiets.

Een mobiliteitsvergoeding in jouw onderneming? Ontdek wat Liantis voor jou kan betekenen!

Lees meer