My Liantis

Betaalkalender kinderbijslag: wanneer wordt er uitbetaald?

Iedere zelfstandige of werknemer met kinderen heeft recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later en gebeurt ten laatste op de achtste dag van die maand.

Betaalkalender kinderbijslag

Je ontvangt kinderbijslag telkens een maand na de maand waarvoor je recht had op die kinderbijslag. Je kinderbijslag voor de maand januari ontvang je dus uiterlijk op 8 februari. Koos je ervoor om je kinderbijslag op je bankrekening te ontvangen, dan bepaalt je bank hoe laat precies het geld op je rekening staat.

Betaalkalender kinderbijslag 2018

8 januari 2018

6 juli 2018

8 februari 2018

8 augustus 2018

8 maart 2018

7 september 2018

6 april 2018

8 oktober 2018

8 mei 2018

8 november 2018

8 juni 2018

7 december 2018

Voorbeeld Je kind is geboren op 5 januari. Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand februari. De eerste betaling van kinderbijslag ontvang je op 8 maart.

Heb je recht op achterstallige betalingen of premies, dan hoef je hier niet tot de volgende maand op te wachten. Ook voor deze betalingen liggen de data vast voor het hele jaar.

Betaling premies en bijpassingen 2018

17 januari 2018

13 juli 2018

25 januari 2018

19 juli 2018

31 januari 2018

26 juli 2018

15 februari 2018

17 augustus 2018

22 februari 2018

23 augustus 2018

28 februari 2018

30 augustus 2018

15 maart 2018

13 september 2018

22 maart 2018

20 september 2018

29 maart 2018

27 september 2018

12 april 2018

17 oktober 2018

19 april 2018

25 oktober 2018

27 april 2018

31 oktober 2018

17 mei 2018

15 november 2018

24 mei 2018

22 november 2108

31 mei 2018

29 november 2018

14 juni 2018

13 december 2018

21 juni 2018

19 december 2018

28 juni 2018

26 december 2018

Kinderbijslag via circulaire cheque

Gaf je ons geen rekeningnummer door? Dan ontvang je je kinderbijslag via een circulaire cheque. Aangezien een cheque verloren kan gaan of gestolen worden, raden we je aan alsnog je rekeningnummer door te geven. Je kan dit via het standaarddocument dat je terugvindt bij onze nuttige formulieren.

Wil je meer weten over kinderbijslag? KidsLife kan je helpen!

Lees meer