My Liantis

Kinderbijslag in Brussel en Wallonië

Kinderen die in Wallonië of Brussel wonen, hebben recht op kinderbijslag. Over welke bedragen gaat het en wat zijn de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen?

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag (soms ook kindergeld of gezinsbijslag genoemd) is een sociale uitkering die  kinderen die in Wallonië of Brussel wonen toekomt. Kinderbijslag bestaat uit het kraamgeld en een maandelijks basisbedrag aangevuld met toeslagen.

In Vlaanderen spreken we niet langer van kinderbijslag maar van Groeipakket.

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Elk kind dat gedomicilieerd is in Brussel of Wallonië en de Belgische nationaliteit heeft of de toelating om in België te verblijven, heeft recht op kinderbijslag. Je ontvangt als ouder kinderbijslag vanaf de maand na de maand waarin je kind werd geboren. Meestal ontvangt de moeder de vergoeding, maar in specifieke situaties kan de persoon die de opvoeding op zich neemt de bijslagtrekkende zijn.

Kinderen die in het buitenland wonen, hebben mogelijk ook recht op kinderbijslag.

Hoe vraag je kinderbijslag aan?

Binnenkort een (extra) kindje in huis? Proficiat! Wist je dat één enkele aanvraag volstaat om alle steun te ontvangen waarop je recht hebt? Heb je een aanvraag ingediend, dan ontvang je het kraamgeld al twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van je kindje. Zodra je baby geboren is, ontvang je automatisch ook kinderbijslag.

Hoe wordt de kinderbijslag berekend?

Je kinderbijslagfonds berekent het bedrag dat je na de aanvraag ontvangt op basis van verschillende factoren. De kinderbijslag is samengesteld uit verschillende delen:

  • Kraamgeld: een eenmalige geboortepremie.
  • Basisbedrag: een maandelijks bedrag dat afhankelijk is van je gezinssituatie en de geboortedatum van je kinderen.
  • Sociale toeslag: een maandelijkse toeslag boven op het basisbedrag voor gezinnen met een laag inkomen.
  • Toeslag voor kinderen met een aandoening: heeft je kind een specifieke ondersteuningsbehoefte? Dan kan je op basis van een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid boven op het basisbedrag een maandelijkse toeslag ontvangen.
  • Schoolbonus: een jaarlijkse premie die begin augustus voor elk kind wordt uitbetaald. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de woonplaats en de leeftijd van je kind.
  • Participatietoeslagen: gaat jouw kind naar een Nederlandstalige kinderopvang of crèche in Vlaanderen of in Brussel? Dan kom je in aanmerking voor een kinderopvang, kleuter- of schooltoeslag.

Al deze bedragen maken deel uit van de kinderbijslag. Je krijgt ze dus automatisch en hoeft geen aparte aanvraag in te dienen.

Kies je kinderbijslagfonds zelf

Ontvang je nog geen kinderbijslag? Vraag je kinderbijslag dan makkelijk online aan of vul het aanvraagdocument in en bezorg het aan KidsLife. Na de aanvraag krijg je alle steun waar je recht op hebt.

Ontvang je wel al kinderbijslag? Weet dan dat je zelf kan kiezen van welk kinderbijslagfonds je een uitbetaling krijgt en bij elk kinderbijslagfonds evenveel kinderbijslag ontvangt. KidsLife werd opgericht door Liantis en zorgt ervoor dat jouw gezin geen enkel voordeel meer moet missen. Overstappen naar KidsLife is gemakkelijk en snel gebeurd.