My Liantis

Kinderbijslag

In Wallonië en Brussel hebben ouders recht op kinderbijslag. Over welke bedragen gaat het en wat zijn de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen?

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag (soms ook kindergeld genoemd) is een sociale uitkering waarop zowel ouders in Wallonië en Brussel recht hebben. Naast het kraamgeld maakt kinderbijslag deel uit van de ‘gezinsbijslag’. In Vlaanderen is deze uitkering sinds 1 januari 2019 vervangen door het Groeipakket.

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Vanaf de maand die volgt op de geboorte van hun kind, hebben ouders recht op kinderbijslag. Als basisprincipe geldt dat de moeder van het kind de bijslagtrekkende is, omdat zij meestal de opvoeding van het kind op zich neemt. Wanneer dat niet het geval is, dan wordt de bijslagtrekkende de persoon die deze zorgtaak op zich neemt.

Doorgaans is dat de vader, maar soms ook een van de grootouders. De bijslagtrekkende ontvangt dus de kinderbijslag. Maar het is de rechthebbende die ze aanvraagt en dat kan een verschil betekenen, want de bijslagtrekkende is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de rechthebbende.

De rechthebbende is de persoon die werkzaam is als werknemer of als zelfstandige, meestal treedt de vader van het kind op als de rechthebbende. Niet iedereen kan zomaar als rechthebbende van een kind optreden. Er moet een band van verwantschap bestaan met het kind waarvoor de rechthebbende de kinderbijslag aanvraagt. 

De ouders van Mieke werken beiden als fabrieksarbeider. Haar mama werkt parttime. Bij haar geboorte vroeg haar papa als rechthebbende de kinderbijslag aan. De bijdrage wordt gestort op de rekening van de mama van Mieke, omdat zij hoofdzakelijk voor de opvoeding van Mieke in staat en ze dus als bijslagtrekkende optreedt.

Hoe kinderbijslag aanvragen?

De manier waarop je kinderbijslag aanvraagt, hangt af van de situatie waarin jij en je gezin je bevinden:

 • Als je reeds kinderbijslag ontvangt voor een of meer kinderen of als de geboortepremie betaald werd vóór de geboorte, hoef je niets te doen. Je kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch je recht op kinderbijslag.
 • Bij een eerste aanvraag vul je het aanvraagformulier in dat je kan krijgen bij je kinderbijslagfonds.

Hoe wordt de kinderbijslag berekend?

Je kinderbijslagfonds berekent het bedrag dat je na de aanvraag ontvangt op basis van verschillende factoren. De kinderbijslag is samengesteld uit verschillende delen:

 • Basisbedrag: dit is het bedrag dat iedereen die recht heeft op kinderbijslag ontvangt. Voor wezen hoort hier ook nog een wezenbijslag bij. Het bedrag loopt trapsgewijs op van het 1ste tot het 3de kind. Voor elk volgend kind vanaf het 3de wordt hetzelfde bedrag betaald.
 • Supplement: een eventueel supplement is afhankelijk van de situatie van de rechthebbende (de persoon die het recht op kinderbijslag opent) of de bijslagtrekkende (de persoon die het kinderbijslaggeld ontvangt).
  • Zo zijn er supplementen in één van de volgende situaties:
   • Werklozen
   • Gepensioneerden
   • Invaliden
   • Eenoudergezinnen
 • Leeftijdsbijslag: je kind krijgt meer kinderbijslag naarmate het ouder wordt.
 • Toeslag mindervalide kinderen
 • Extra jaarlijkse leeftijdsbijslag of ‘schoolpremie’: ieder jaar in augustus krijg je een extra leeftijdstoeslag uitbetaald samen met de kinderbijslag over de maand juli. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag is beter bekend als de vroegere ‘schoolpremie’, die in 2006 voor het eerst op het toneel verscheen.

Wil je meer weten over de kinderbijslag? KidsLife kan je helpen!

Lees meer