My Liantis

Kraamgeld

De geboortepremie of kraamgeld is een toelage die bij de geboorte van een kind in Wallonië of Brussel wordt uitbetaald. Na de aanvraag tijdens de zwangerschap zorgen wij voor de uitbetaling van het kraamgeld. Hoe verloopt dat in de praktijk?

Wat is kraamgeld?

Het kraamgeld is de toelage die we bij de geboorte van een kind uitbetalen. Naast de kinderbijslag vormt kraamgeld het tweede luik van de gezinsbijslag.

Wie moet kraamgeld aanvragen?

De aanvrager van kraamgeld moet tewerkgesteld zijn als werknemer of aangesloten zijn als zelfstandige. Wie een uitkering uit werkloosheid, invaliditeit of pensionering krijgt, komt ook in aanmerking.

Eerst komt de wettelijke vader van het kind in aanmerking als aanvrager. Bij meemoederschap vult de meemoeder de aanvraag in, indien zij ouder is dan de moeder.

Indien de vader/meemoeder niet tewerkgesteld, zelfstandige (of gelijkgesteld) is, kan de moeder het kraamgeld aanvragen.

Na de moeder komen nog andere personen in haar gezin in aanmerking: de man die met de moeder samenwoont, een grootouder, oom, tante, een broer of zus van het kind.

Is er in het gezin niemand die werkt of zelfstandig is, kunnen ook volgende personen buiten het gezin het kraamgeld aanvragen: stiefouder, broer of zus.

Voorbeeld Anna bevalt van een zoontje. Haar partner Jozefien is ouder dan zij, dus zij vraagt als meemoeder het kraamgeld aan.

Wanneer kraamgeld aanvragen?

Het is mogelijk om kraamgeld aan te vragen vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (vanaf 24 weken), dus vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Het kinderbijslagfonds mag het kraamgeld ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum uitbetalen. Bij de aangifte van de geboorte overhandigt de ambtenaar van de burgerlijke stand twee geboortebewijzen. Het ene is bestemd voor het ziekenfonds, het andere (‘geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag’) moet de aanvrager naar de instelling sturen die intussen het kraamgeld betaald heeft. Wie het kraamgeld pas na de geboorte aanvraagt, moet dit geboortebewijs toevoegen bij de aanvraag.

Hoe kraamgeld aanvragen?

Kraamgeld vraag je aan bij een kinderbijslaginstelling zoals KidsLife. Op het aanvraagformulier moet de behandelende arts of vroedkundige de zwangerschapsverklaring invullen.

Heb je een vraag over kraamgeld? KidsLife kan je helpen!

Lees meer