My Liantis

Kinderbijslag: nuttige formulieren

Als werknemer of zelfstandige met kinderen heb je recht op een ‘gezinsbijslag’. Die bestaat uit kraamgeld en kinderbijslag. Een erkend kinderbijslagfonds, zoals dat van Liantis, berekent de premies waarop je recht hebt en betaalt ze uit. Hier vind je alle info en formulieren om jouw toelage in een handomdraai aan te vragen.

Aanvraag adoptiepremie

Hebben jij en je partner een kind geadopteerd? Dan is het meestal niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. Het kinderbijslagfonds neemt zelf je recht op een adoptiepremie onder de loep. Een aanvraagformulier invullen, kan dat onderzoek wel versnellen als het kinderbijslagfonds niet alle gegevens heeft (aankomst in België ...). Stuur het daarom zo snel mogelijk terug.

Download je formulier hier

Aanvraag kinderbijslag

Meestal is het de papa die de kinderbijslag aanvraagt. Kan die dat niet, dan doet de mama, de partner, een grootouder, oom of tante dat. De kinderbijslag wordt betaald aan wie het kind opvoedt, dus meestal aan de mama.

Download je formulier hier

Aanvraag kraamgeld

Is je kind nog niet geboren? Dan heb je een attest van je dokter of verloskundige nodig. Dat mag je ten vroegste vier maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum invullen. Vraag je het kraamgeld na de geboorte aan? Stuur dan dit formulier samen met het originele attest ‘Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag’ naar je kinderbijslagfonds.

Download je formulier hier

Aanvraag aansluiting

Zowat elk kind in België heeft recht op kinderbijslag. Een erkend kinderbijslagfonds, zoals dat van Liantis, berekent hoeveel die premie bedraagt. Wij zorgen ervoor dat je altijd de juiste uitkering krijgt. Je kan je eenvoudig bij ons aansluiten met dit formulier.

Download je formulier hier

Aanvraag voor toeslag op kinderbijslag

In bepaalde gevallen kan je een toeslag op je kinderbijslag aanvragen. Als alleenstaande ouder bijvoorbeeld. Je dient hiervoor een specifieke aanvraag in te dienen.

Download je formulier hier

Jongeren in een ondernemersopleiding

Jongeren die zich via een ondernemersopleiding bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA) voorbereiden op een zelfstandig beroep kunnen kinderbijslag blijven krijgen tot hun 25ste. Daar zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden.

Download je formulier hier

Jongeren met een leerovereenkomst

Jongeren die werken met een erkend leercontract hebben recht op kinderbijslag tot hun 25ste. Zelfs drie maanden nadat het leercontract verbroken of geweigerd wordt. Met dit formulier gaan wij elk jaar na of je aan alle voorwaarden voldoet.

Download je formulier hier

Kinderbijslag op je bankrekening

Je kinderbijslag ontvangen op een zichtrekening is makkelijk, veilig en kosteloos. De premie betalen we enkel op een rekening op jouw naam of op een gemeenschappelijke rekening van jou en je partner. Ontvang je jouw kinderbijslag nog niet op je rekening? Bezorg ons dan snel onderstaand formulier!

Download je formulier hier

Verklaring van onderwijsinstelling

Om de kinderbijslag te berekenen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft het kinderbijslagfonds een inschrijvingsattest nodig, als bewijs dat ze onderwijs volgen.

Download het attest hier

Verloning is een complexe materie. Laat je daarom bijstaan door de experten van Liantis sociaal secretariaat!

Lees meer