My Liantis

Gezinsbijslag in Brussel en Wallonië

Op 1 januari 2019 nam de Franse Gemeenschap de uitbetaling van gezinsbijslag voor kinderen die in Wallonië wonen over van de federale regering. Op 1 januari 2020 zal ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dit doen voor kinderen die in de 19 Brusselse gemeenten wonen. In beide gevallen blijven voorlopig echter de oude, federale gezinsbijslagen van kracht.

Kidslife Vlaanderen

Kraamgeld

Kraamgeld is de toelage die bij de geboorte van een kind wordt uitbetaald. Naast de kinderbijslag vormt kraamgeld het tweede luik van de gezinsbijslag.

Lees meer

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een sociale uitkering waarop mensen met kinderen recht hebben. Over welke bedragen gaat het en wat zijn de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen?

Lees meer

Overgangsperiode in Wallonië

Sinds 1 januari 2019 zijn in Wallonië een beperkt aantal nieuwe regels van kracht. Zo is het recht op sociale toeslag voortaan afhankelijk van het gezinsinkomen en is het feit of een overlevende ouder bij het overlijden van de partner al dan niet samenwoont vanaf 1 januari 2019 niet langer bepalend voor het recht op een wezentoeslag.

Tenslotte behouden kinderen die vanaf 2001 geboren werden onvoorwaardelijk hun recht op kinderbijslag tot hun 21 jaar. Ontvangen ze een werkloosheidsuitkering of een loon uit een job van meer dan 240 uur per trimester, dan vervalt dit recht.

Vanaf 1 januari 2020 zullen nieuwe, regionale bedragen voor kinderbijslag van toepassing zijn voor alle kinderen geboren na 1 januari 2020.

Wil je meer weten over de gezinsbijslag in Franstalig België? KidsLife kan je helpen!

Ontdek KidsLife