Netto-bruto calculator: eenvoudig van netto naar bruto

Je herkent ongetwijfeld de vraag. Een sollicitant kan zijn of haar loonsverwachting enkel in netto uitdrukken. Maar hoe vertaal je dat naar loonkost voor jouw bedrijf? Met onze netto bruto calculator maak je vlot de omzetting van netto naar bruto en omgekeerd.

Door gebruik te maken van onze netto-bruto calculator kan je bouwen op de expertise van Liantis als erkend Sociaal Secretariaat in loonberekening en loonadministratie.

De loonberekening netto bruto houdt onder andere rekening met het beroep en de burgerlijke stand van je medewerker, het inkomen van de echtgeno(o)t(e), de personen ten laste, het sociaal abonnement, de fietsvergoeding, de groepsverzekering, de firmawagen, de maaltijdcheques en tenslotte de RSZ-afhouding en de bedrijfsvoorheffing.

Is jouw specifieke nettoloon naar brutoloon nog complexer, aarzel niet ons te contacteren. 

Sociaal Secretariaat

Netto bruto berekenen

Van netto naar bruto in slechts enkele klikken. Beschik je niet over alle info, dan kan je die velden leeg laten om toch een ruw beeld te krijgen van het brutoloon.

Maak de bruto-netto berekening van jouw loon

Lees meer