My Liantis

Oplossingen (132)

Individuele coaching van leidinggevenden

Gemotiveerd werken

Met de individuele coaching begeleiden we leidinggevenden die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun takenpakket.

Opleiding voeren van verzuimgesprekken

Gemotiveerd werken

De opleiding ‘voeren van verzuimgesprekken’ voor leidinggevenden biedt aan de hand van een mix van theorie en praktijk meer informatie over verzuim en reikt je medewerker de juiste methodieken aan om verzuimgesprekken te voeren.

Opleiding verreiker

Veilig werken

Dankzij onze opleiding, bestaande uit een theoretisch en praktisch deel, leren je medewerkers veilig werken met een verreiker.

Opleiding hiërarchische lijn

Veilig werken

Bij de invoering van een welzijnsbeleid speelt de hiërarchische lijn van jouw onderneming een grote rol. In deze opleiding komen zij meer te weten over die sleutelpositie die zij bekleden.

Opleiding hoogwerker

Veilig werken

Dankzij onze opleiding, bestaande uit een theoretisch en praktisch deel, leren je medewerkers veilig werken met een hoogwerker.

Risicoanalyse verplaatsen van personen in de zorgsector

Gezond werken

Tijdens de risicoanalyse bekijken we de verplaatsingen die je medewerkers uitvoeren en de wijze waarop zij dat doen van naderbij. Op basis van onze bevindingen formuleren we gerichte adviezen die je meteen kan omzetten in de praktijk.

Opmaak evacuatieplannen

Veilig werken

Een evacuatieplan is een grafische weergave van je gebouw met vermelding van alle evacuatiewegen en het aanwezige brandbestrijdingsmateriaal. Wij helpen je graag bij de opmaak ervan.

Opmaak actieplan in het kader van inspectiebezoek

Gezond werken

Heb je een controlebezoek gehad van de inspectiediensten? Wij begeleiden je graag bij de opmaak van een actieplan.

Opleiding verplaatsen van personen in de zorgsector

Gezond werken

Tijdens deze opleiding maken we zorgverleners vertrouwd met hulpmiddelen om personen te verplaatsen. We vertrekken hierbij steeds vanuit verplaatsingsprotocols.

Risicoanalyse fysieke belasting

Gezond werken

Tijdens de risicoanalyse ‘fysieke belasting’ bekijken we de handelingen die je medewerkers voor hun job moeten uitvoeren van naderbij. Op basis van onze bevindingen formuleren we een aantal (preventieve) maatregelen die jij als werkgever en/of preventieadviseur kan nemen.

Ergonomisch advies in het kader van aangepast werk of re-integratie

Gezond werken

Wens je een vlotte re-integratie voor je medewerker die lange tijd afwezig geweest is met fysieke klachten? Onze preventieadviseurs geven je graag advies over de werkomstandigheden en het takenpakket.

Opleiding interne ergo-coaches

Gezond werken

Een duurzaam ergonomiebeleid wordt best gedragen door een werkgroep ergonomie binnen je bedrijf. Deze werkgroep bestaat uit of wordt ondersteund door ergo-coaches die een basisopleiding ergonomie genoten hebben. Lees hier meer

Mijn preventiepakket

Je voegde nog geen oplossingen toe aan jouw pakket.