Privacypolicy klanten

Liantis biedt heel wat dienstverlening aan en is de compagnon de route van elke ondernemer. Wij verwerken dan ook persoonsgegevens van elke ondernemer die klant is van onze Groep en van de contactpersoon of vertegenwoordiger van elke aangesloten onderneming. 

Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook als sollicitant of verzekeringnemer gekend zijn als klant. In deze privacypolicy beschrijven we deze verschillende rollen waarin je als klant gekend kan zijn bij Liantis.

Met dit document willen wij je als Liantis transparant en correct informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens als klant verwerken. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens we van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij je over je rechten omtrent de verwerking van deze aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

De verwerkingsverantwoordelijke(n) van deze gegevens is of zijn één of meerdere juridische entiteiten binnen Liantis, afhankelijk van waar je als klant gekend bent. Een overzicht vind je in bijlage 1. Meer info over hoe jouw gegevens specifiek binnen de juridische entiteit worden verwerkt, vind je in de daaropvolgende bijlagen.

Gegevens delen binnen onze groep 

Als dienstverlener willen wij je een volledige begeleiding geven en de best mogelijke dienstverlening. Hiervoor is het essentieel dat wij alle mogelijke informatie gebruiken om jou met al onze expertise te kunnen bijstaan, inclusief de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Om deze reden geven alle units  jouw gegevens als Klant door binnen onze Groep.

Binnen onze Groep verwerken al onze entiteiten jouw gegevens voor volgende doeleinden: 

 • Wij geven jouw identificatie- en contactgegevens door voor een efficiënte bedrijfsvoering, zodat je een adreswijziging of een nieuw e-mailadres slechts eenmaal moet doorgeven. Wij zorgen er voor dat dit intern wordt doorgegeven, zodat je dit niet aan alle units apart moet doorgeven. Zo bespaar je tijd en moeite en sturen wij jouw persoonlijke documenten zeker naar het correcte en actuele adres. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang, namelijk voor administratieve doeleinden, om het basisbeginsel van de juistheid te respecteren en om jouw privacy te beschermen door je contactgegevens up-to-date te houden. 

 • Wij geven jouw identificatie- en contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens door binnen onze groep voor de optimalisatie van onze dienstverlening. Wij geven hierbij geen gevoelige gegevens door. Wij informeren onze klanten dan bijvoorbeeld in volgende gevallen: 

  • Je bent als bedrijfsleider aangesloten bij het Liantis sociaal secretariaat en als zelfstandige bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Uit onze informatie blijkt dat het interessant kan zijn om jouw sociale bijdragen te herzien zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan bij de definitieve afrekening. Wij geven dit aan jou door, zodat je zelf de afweging kan maken om jouw sociale bijdragen al dan niet aan te passen. 
  • Je bent als werknemer gekend bij Liantis sociaal secretariaat en als zelfstandige in bijberoep bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Wij stellen vast dat er een belangrijke wijziging is bij jouw loontrekkende activiteit die ook gevolgen kan hebben voor je zelfstandige activiteit. Wij contacteren je om je zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke gevolgen van deze wijziging. 

De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang, namelijk onze dienstverlening optimaliseren, jouw administratieve lasten verlagen en je zo goed mogelijk informeren en adviseren. 

 • Wij geven jouw identificatie- en contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens door binnen onze Groep om je gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden op basis van jouw noden. Wij geven hierbij geen gevoelige gegevens door. Heb je bijvoorbeeld op onze website aangegeven dat je interesse hebt in het afsluiten van een groepsverzekering voor je werknemers, of stellen wij na een onderzoek van je persoonlijke situatie vast dat het interessant kan zijn om je verloningsbeleid aan te passen, dan verschaffen wij je hier meer informatie over met een gepersonaliseerde advertentie en bieden je de mogelijkheid om advies op maat te krijgen van een van onze experten. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang, namelijk direct marketing. Hierbij geven wij enkel die gegevens door die relevant zijn om jou interessante, specifiek op jou persoonlijk afgestemde aanbiedingen te doen. 

Je kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen via onze website op www.liantis.be/nl/privacy . Indien je bezwaar aantekent tegen direct marketing zullen wij onze marketing in elk geval stopzetten. Je krijgt ook bij elke mailing de mogelijkheid om uit te schrijven voor die mailing. 

Onze ondersteunende dienst op groepsniveau bewaart jouw identificatie- en contactgegevens voor onbepaalde duur, ofwel om je te kunnen contacteren met informatie en advies, ofwel enkel en alleen om te garanderen dat er geen communicatie meer naar je verstuurd zou worden indien je dit niet wenst. Alle andere gegevens worden bijgehouden gedurende de termijn vermeld in de bijlagen. 

Onze DPO is te bereiken via dpo@liantis.be of te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge.

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan hiervoor terecht op onze website, via www.liantis.be/nl/privacy. Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bijlage 1: Lijst verwerkingsverantwoordelijken 

 • Liantis consult nv, 0475.397.889, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis talent services nv, 0461.724.354, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis corporate vzw, 0869.494.241, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis risk solutions nv, 0433.343.936, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis kinderbijslagfonds vzw, 0408.173.624, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis afwezigheidscontrole vzw, 0457.816.145, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België 
 • Liantis externe dienst voor preventie en bescherming op het werk vzw, 0409.862.018, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België 
 • Liantis sociaal secretariaat vzw, 0406.558.771, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, België 
 • Liantis fonds voor aanvullend pensioen ofp, 0432.665.827, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België 
 • Liantis ondernemingsloket vzw, 0480.204.636, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België 
 • Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw, 0409.088.689, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België 
 • Liantis solidariteitsfonds ovv, 0882.072.963, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België

Bijlage 2: Liantis HR consult nv 

Werkgever natuurlijk persoon - contactpersoon werkgever (bijvoorbeeld HR-verantwoordelijke, personeelschef) 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis HR consult nv met ondernemingsnummer 0475.397.889 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge.

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens met als doel klantenbeheer, advies loonbeleid en advies personeelsbeleid, met als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn van 10 jaar. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 3: Liantis talent services nv

Werkgever – opdrachtgever 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis talent services nv met ondernemingsnummer 0461.724.354 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens en opleidings- en beroepsgegevens met als doel klantenbeheer en rekrutering, selectie en aanwerving, met als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn van 10 jaar. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

 

Kandidaat 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis talent services nv met ondernemingsnummer 0461.724.354 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens en opleidings- en beroepsgegevens, met als doel rekrutering, selectie en aanwerving, en als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn van 10 jaar.  

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Sollicitant 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis talent services nv met ondernemingsnummer 0461.724.354 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens en opleidings- en beroepsgegevens, met als doel rekrutering, selectie en aanwerving, en als rechtsgrond de toestemming. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn  van 2 jaar vanaf uw toestemming. U kan op elk moment uw toestemming intrekken. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring en met andere werkgevers die vacatures hebben waar u geschikt voor bent. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen.

Outplacement, loopbaanbegeleiding 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis talent services nv met ondernemingsnummer 0461.724.354 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens en opleidings- en beroepsgegevens, met als doel klantenbeheer en loopbaanbegeleiding en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Interimaris 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis talent services nv met ondernemingsnummer 0461.724.354 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens en persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens, financiële gegevens, met als doel klantenbeheer en beheer interimarbeid, met als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen.

Bijlage 4: Liantis corporate vzw 

Werkgever, contactpersoon werkgever, kandidaat, sollicitant, werknemer in loopbaanbegeleiding of outplacement, interimaris, verzekeringnemer, verzekerde.

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis corporate vzw met ondernemingsnummer 0869.494.241 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens, financiële gegevens met als doel administratieve doeleinden, optimalisering van de dienstverlening en direct marketing, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Bijlage 5: Liantis risk solutions nv

Verzekeringnemer - Verzekerde 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis risk solutions nv met ondernemingsnummer 0433.343.936 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens, financiële gegevens, medische en psychosociale gegevens, met als doel klantenbeheer, offertebeheer, polisbeheer en het beheer van aangiftes en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring en met verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten, boekhouders, ondersteunende IT-verwerkers.  

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 6: Liantis kinderbijslagfonds vzw 

Werkgever - contactpersoon werkgever

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis Kinderbijslagfonds vzw met ondernemingsnummer 0408.173.624 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, met als doel klantenbeheer en uitbetaling van de kinderbijslag en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen uw gegevens verder enkel met overheidsdiensten. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 7: Liantis afwezigheidscontrole vzw

Werkgever en contactpersoon werkgever 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis afwezigheidscontrole vzw met ondernemingsnummer 0457.816.145 en adres te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens met als doel klantenbeheer en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn van 10 jaar. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 8: Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw 

Werkgever en contactpersoon werkgever 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis externe dienst voor preventie en bescherming vzw met ondernemingsnummer 0409.862.018 en met adres te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens, met als doel klantenbeheer en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 9: Liantis sociaal secretariaat vzw 

Werkgever en contactpersoon werkgever 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis sociaal secretariaat vzw met ondernemingsnummer 0406.558.771 en adres te Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens met als doel klantenbeheer, loonsadministratie en personeelsadministratie en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 10: Liantis ondernemingsloket vzw

Zelfstandig ondernemer 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis ondernemingsloket vzw met ondernemingsnummer 0480.204.636 en adres te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens met als doel klantenbeheer en vervullen administratieve formaliteiten, met als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 11: Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw

Zelfstandig ondernemer 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis sociaal verzekeringsfonds vzw met ondernemingsnummer 0409.088.689 en adres te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens met als doel klantenbeheer en beheer van sociale zekerheid van zelfstandigen, met als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen. 

Bijlage 12: Liantis solidariteitsfonds ovv

Zelfstandig ondernemer 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Liantis solidariteitsfonds ovv met ondernemingsnummer 0882.072.693 en adres te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. 

Wij verwerken  identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke kenmerken en gedragsgegevens, opleidings- en beroepsgegevens en financiële gegevens van u met als doel klantenbeheer en beheer van een solidariteitsfonds voor zelfstandigen  en als rechtsgrond dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de dienstverleningsovereenkomst en vanaf het einde van de dienstverleningsovereenkomst gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen. 

Wij delen deze gegevens binnen onze Groep, zoals vermeld in onze algemene privacyverklaring. Wij delen deze gegevens niet met derden. 

Het verstrekken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst uit te voeren en indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt kunnen wij u geen diensten verlenen.