Rouwverlof voor zelfstandigen

Als zelfstandige ondernemer heb je recht op rouwverlof wanneer je partner of kind komt te overlijden.

Wat is het rouwverlof voor zelfstandigen?

Je hebt recht op tien dagen betaald verlof (99,51 euro per dag) als je tijdelijk je beroepsactiviteit volledig onderbreekt naar aanleiding van het overlijden van je kind of echtgenoot of samenwonende partner.

Wanneer je adoptiekind of pleegkind overlijdt, heb je als zelfstandige ondernemer ook recht op rouwverlof. Hetzelfde geldt wanneer een natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind van je echtgenot(e) of samenwonende partner sterft. Ook dan heb je recht op tien dagen betaald rouwverlof.

Wie heeft recht op rouwverlof?

Je komt in aanmerking voor het rouwverlof als je gedurende de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden én het kwartaal van overlijden van je naaste én de kwartalen waarin je de beroepsactiviteiten onderbreekt, de volgende bijdragen verschuldigd bent:

  • Bijdragen in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • Bijdragen als meewerkende echtgenoot (maxi-statuut)
  • Bijdragen in bijberoep, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de uitkeringen rouwverlof enkel aanvragen als ze geen aanspraak kunnen maken op een gelijkaardige uitkering als loontrekkende/ambtenaar.
  • Bijdragen als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Bijdragen als 65-plusser zonder pensioen, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep

Bovendien moet je in orde zijn met de betaling van de sociale bijdragen van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden van je naaste.

Wanneer aanvragen en opnemen?

Je kan het rouwverlof aaneensluitend of gespreid (per volledige dag) opnemen vanaf de dag van het overlijden, tot één jaar na de dag van het overlijden. Dat is meteen ook de uiterste termijn om de aanvraag in te dienen.

De aanvraag moet dus binnen het jaar worden ingediend. De periode van één jaar begint te lopen op de dag na het overlijden.

Een aanvraag indienen, kan door het aanvraagformulier op onze website in te vullen en dit document door te sturen naar rouwverlof@liantis.be. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier (infoblad met de voorwaarden inbegrepen).

Meer weten over je rechten als zelfstandige? Ontdek alles in onze startersgids!

Download de gids