My Liantis

Personeelsbeleid 28 april 2021

Tijdelijk extra stagebonus voor duale opleidingen

Vlaanderen wil ondernemingen die stages blijven aanbieden voor duale opleidingen extra ondersteunen. Die extra ondersteuning komt er door een verruiming van het toepassingsgebied en een verhoging van de stagebonus voor ondernemingen die een werkplek aanbieden tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021.

Standaard stagebonus

Bedrijven die een leerling in de onderneming opleiden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een stagebonus van 500 euro (1e en 2e opleidingsjaar) of 750 euro (3e opleidingsjaar). De jongere mag daarvoor nog geen 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor de eerste keer wordt betaald. Er moet ook een van de volgende overeenkomsten zijn afgesloten voor minimum drie maanden:

  • een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst (in het kader van de sociale maribel)

Tijdelijk extra ondersteuning

De Vlaamse overheid zal nu ook tijdelijk een extra stagebonus toekennen. Die komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere toekenningsvoorwaarden. Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens drie maanden krijgen een (bijkomende) vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien telt deze extra stagebonus niet mee voor het maximum van drie stagebonussen.

 

De extra stagebonus vraag je op dezelfde manier aan als de gewone stagebonus.