Absenteïsme

Absenteïsme is een actueel thema. De media besteedt niet toevallig heel wat aandacht aan het fenomeen. Onderbezetting door ziekteverzuim kan kwalijke gevolgen hebben voor je onderneming. Daarom is het belangrijk om na te gaan wat de oorzaak van dit ziekteverzuim is en met een duurzaam aanwezigheidsbeleid je medewerkers gezond én aan het werk te houden.

Wat is absenteïsme?

Je spreekt van absenteïsme wanneer één of meerdere medewerkers op regelmatige basis, opzettelijk en zonder gegronde reden afwezig zijn op het werk. Krijg je als werkgever met absenteïsme af te rekenen, dan zijn daar verschillende directe en indirecte kosten aan verbonden.

Zo kan absenteïsme bijvoorbeeld de dagelijkse werkplanning grondig in de war sturen, maar kan het op termijn ook een negatief effect hebben op de tevredenheid van je klanten én van die medewerkers die wel trouw op post zijn.

Ziekteverzuim

In tegenstelling tot absenteïsme is ziekteverzuim een neutraal begrip. Alle afwezigheden door ziekte vallen onder de term ziekteverzuim. Er bestaan verschillende soorten ziekteverzuim – van wit verzuim tot zwart verzuim – en elk van deze soorten ziekteverzuim vergt een andere aanpak van jou als werkgever. Liantis staat je hierin bij en zet je op weg naar een positief aanwezigheidsbeleid.

Lees meer

Re-integratie van zieke medewerkers

Via een re-integratietraject kan je langdurig zieke medewerkers helpen om op een zo comfortabel mogelijke manier het werk te hervatten. Zowel werkgevers als de langdurige zieke medewerkers zelf kunnen een re-integratietraject aanvragen.

Lees meer

Progressieve tewerkstelling

Progressieve tewerkstelling of werkhervatting biedt een flexibele oplossing voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, maar toch stapsgewijs terug aan de slag willen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds bepaalt onder welke voorwaarden je medewerker terug aan de slag kan.

Lees meer